College bezoekt: “Plaatselijk Belang dorp Dalfsen”

College bezoekt: “Plaatselijk Belang dorp Dalfsen”

DALFSEN – Het college bracht vanavond, dinsdag 10 mei een bezoek aan de vergadering van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen. De eigen vergadering van de leden was al om half 8 begonnen en was rond 8 uur afgelopen, dus daar hebben we geen informatie over. Wel hebben we het jaarverslag ontvangen waaruit blijkt dat de vereniging toch een heel vruchtbaar jaar heeft gehad.

Lees verder »

Bestuursleden Stichting Theater de Stoomfabriek

Bestuursleden Stichting Theater de Stoomfabriek

DALFSEN – De raad van de gemeente Dalfsen heeft vanavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met de voordracht van het college om de bestuursleden van de Stichting Theater de Stoomfabriek te benoemen. De voorgestelde bestuursleden zijn samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van Dalfsen en gelet op het feit dat elk bestuurslid een eigen bijdrage levert aan de ontwikkeling van het theater.

Lees verder »

Succesvolle ledenvergadering Gemeentebelangen

Succesvolle ledenvergadering Gemeentebelangen

NIEUWLEUSEN  – Woensdag 20 april j.l. vond de jaarlijkse ledenvergadering van Gemeentebelangen Dalfsen plaats. Dit keer bij Ten Kate Motoren in Nieuwleusen. Na de welkomstkoffie werden de leden in 2 groepen verdeeld en rondgeleid door het prachtige bedrijf. Iedereen was zeer onder de indruk van wat er allemaal “achter” de winkel plaatsvindt.

Lees verder »

Meerjaren prognose grondexploitatie gemeente

DALFSEN – Tijdens de bespreking van de meerjaren prognose grondexploitatie van de gemeente werd het duidelijk dat op het Dalfser industrieterrein vrijwel geen bedrijfsgrond meer beschikbaar is en ligt de nadruk nu op Lemelerveld en Nieuwleusen. Maar ook in Lemelerveld is het eind in zicht na de verkoop van de grote kavel aan Tielbeke transport die gelukkig hier is gebleven.

Lees verder »

Ruimte voor de Vecht 2016-2018

DALFSEN – Ruimte voor de Vecht, ook voor de komende jaren veel aandacht voor de beleefbaarheid van de rivier. De provincie heeft hier een extra budget van € 3,9 miljoen voor beschikbaar gesteld. In de periode tot 2018 zal nog het uitvoeringsplan tot 2015 verder worden afgerond om daarna een volgende stap te zetten in de richting van het eindbeeld van de Vecht als veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Lees verder »

Voorzieningen kleine kernen in de knel?

DALFSEN – Voorzieningen kleine kernen in de knel? Dat was gisteravond een beetje de zorgen die de raad uitsprak doordat de gemeente het doel heeft de inventaris van de voorzieningen in de kernen en het opstellen van een integrale visie van de kalender te halen. Dit was namelijk een onderdeel van de doelstellingen van de raadsperiode 2014 – 2018.

Lees verder »

Aanvullend krediet Theater….

Aanvullend krediet Theater….

DALFSEN – Aanvullend krediet theater maar niet zonder veel discussie over stoelen. Het college heeft een aanvullend krediet gevraagd voor extra werkzaamheden aan het theater in het waterfront. Het gaat om de vervanging en aanpassing van de voorgevel en voor het maken van een uitschuifbare tribune met de “rode of blauwe stoelen”.

Lees verder »

College B&W bezoekt Oudleusen

Bezoek vindt plaats op 5 april tijdens de gemeentelijke informatieavond om 20.00 uur in de Wiekelaar

Ieder jaar komen burgemeester en wethouders op bezoek bij inwoners in de kern tijdens de gemeentelijke informatieavond. Op deze avond brengen zij inwoners van de kern op de hoogte van actuele gebeurtenissen in de buurt.

Lees verder »

Problemen voor Aeroclub Salland onzeker

DALFSEN – DALMSHOLTE – De uitbreiding van het vliegveld Lelystad zal zeker gevolgen hebben voor deze regio. De gemeente Dalfsen blijkt niet op de hoogte te zijn geweest van de vlieg- en wachtroute die over het grondgebied van Dalfsen komt te liggen, aldus wethouder Ruud van Leeuwen. We zijn vooraf niet ingelicht terwijl de besluitvorming al in juli 2015 is genomen.

Lees verder »

Naam Theater De Stoomfabriek definitief

DALFSEN – De naam van het theater in Dalfsen “De Stoomfabriek ” is definitief, dat bleek tijdens de vragen die er van verschillende kanten kwamen tijdens de raadsvergadering van vanavond. Ook de naam van het complex wat in de voorgevel komt, ”Stoomcichoreifabriek”is definitief en het horecagedeelte heeft de naam “De fabriek”.

Lees verder »

Welzijnbeleid gemeente Dalfsen 2017 -2020

DALFSEN – Wethouder Maurits von Martels geeft aan dat hij een comfortabel gevoel heeft bij het nieuwe welzijnsplan van de gemeente Dalfsen. Alleen al doordat het budget is opgetrokken van € 195.000,- naar 697.500,- hij noemde het slim investeren en niet bezuinigen in beleid. Het gaat hier om nu in te zetten op het welzijn van de inwoners, dus de totale bevolking en op termijn kosten te besparen.

Lees verder »

Dalfsen krijgt 3 extra windmolens

DALFSEN – Dalfsen krijgt 3 extra windmolens in het buitengebied, althans de commissieleden van de gemeente zijn daarmee akkoord gegaan, maar niet zonder heel wat vragen en opmerkingen.
Het betreft hier een uitbreiding van het windmolenpark bij de Tolhuislanden, de aanvraag is ingediend door Nieuwleusen Synergie die de exploitatie op zich zal nemen.

Lees verder »

Doorbraak snel internet Dalfsen Ommen

Doorbraak snel internet Dalfsen Ommen

DALFSEN – De stichting Vechtdal Breedband gaf gisteravond een duidelijke uitleg omtrent de noodzaak van snel internet in het buitengebied op de vergaderavond van Plaatselijk Belang Hessum Rechteren en Vennenberg. Peter Swager sprak als eerste en gaf aan hier al vele jaren mee bezig te zijn, eerst in de hoop uit een subsidiepot te kunnen hengelen.

Lees verder »

Start herbenoemingsprocedure Burgemeester Dalfsen

Start herbenoemingsprocedure Burgemeester Dalfsen

DALFSEN – Han Noten wil in aanmerking komen voor herbenoeming. Burgemeester Han Noten van de gemeente Dalfsen heeft de gemeenteraad van Dalfsen en Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, mw. Ank Bijleveld-Schouten, laten weten dat hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Op 1 februari 2017 loopt de eerste ambtstermijn van burgemeester Han Noten af. Hij is dan zes jaar burgemeester van de gemeente Dalfsen.

Lees verder »

Sporten met een beperking stimuleren

DALFSEN – Sporten met een beperking stimuleren is wat de gemeente Dalfsen voor ogen heeft en wil daardoor voor sportverengingen mogelijkheden geven extra investeringen te doen in het aanschaffen van benodigde materialen. Hoewel het beschikbaar budget erg beperkt is volgens de commissieleden, slechts € 2800,-

Lees verder »

Dalfsen gaat voor Europees GOUD (2)

Dalfsen gaat voor Europees GOUD (2)

DALFSEN – Dalfsen gaat voor Europees GOUD bij de verkiezing tot groenste gemeente in Europa.  Door het wegvallen van Capelle aan de IJssel die vorig jaar goud won in de Nederlandse verkiezing en nu niet voor deelname aan de Europese verkiezing koos, kwam Dalfsen in beeld vanwege hum goud in 2013.

Lees verder »

Jacobs Blues an de Riest

Jacobs Blues an de Riest

NIEUWLEUSEN – Zondag 20 maart is de blues gedurende ruim zeven uur live te beleven in partycentrum de Deel in Nieuwleusen. ’s Middags wordt het bluesfestival geopend door Sloe Gin en ’s avonds sluiten The Veldman Brothers het festival af. Tussen de optredens van genoemde bands zijn er optredens van 70’s Tush uit België, de JJ Sharp Band en Bacon Fat Louis. Een line-up waarbij blues(rock)liefhebbers hun vingers zullen aflikken.

Lees verder »