Algemeen Plattelands Belang Groot Salland gaat voor nieuw elan

DALFSEN – SALLAND – Algemeen Plattelands Belang Groot Salland (APB) gaat de verkiezingen van waterschap Groot Salland op 18 maart 2015 in onder een andere naam. Deze luidt: Sallandse Gemeentebelangen.  Nieuw elan leidde tot deze naamswijziging. Overal zie je de lokale partijen hun invloed vergroten. Vanuit de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Dalfsen hebben de lokale politieke partijen Gemeentebelangen en APB Deventer de krachten stevig gebundeld. In de naam Sallandse Gemeentebelangen komen dat elan en de gebundelde krachten goed tot uiting.

Lees verder »

Afval verzamelen

DALFSEN – Wij zijn als gemeente heel goed bezig met het scheiden van afval maar de volgende stap die de gemeente wil nemen gaat naar mijn mening te ver Iedereen is voldoende bereid om thuis het afval te scheiden en aan te bieden om opgehaald te worden. De volgende stap om het rest afval in ondergrondse containers te deponeren lijkt mij een verkeerde beslissing. Straks kom je met je zak bij de container en zit deze vol.

Lees verder »

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

DALFSEN – Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.

Lees verder »

Aan tafel met…..

DALFSEN – Zoals u ongetwijfeld weet gaat er in de komende periode heel wat veranderen op het gebied van zorg. Zo is de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor :
• Jeugdhulp: alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Lees verder »

KernPunten in later stadium mogelijk alleen via internet

KernPunten in later stadium mogelijk alleen via internet

De KernPunten is bedoeld voor gemeentelijke berichten welke wekelijks verschijnen. Dit zijn zaken welke de gemeente verplicht moet publiceren (zoals vergunning aanvragen) en zaken welke de gemeente belangrijk vindt (zoals bekendmakingen). Op dit moment worden de KernPunten ook in de krant gepubliceerd en hiervoor moet de gemeente advertentieruimte inkopen.

Lees verder »

Gemeenteraad gaat akkoord over besluitvormingsproces Rechterensedijk

Gemeenteraad gaat akkoord over besluitvormingsproces Rechterensedijk

Vanavond heeft de gemeenteraad ingestemd met de procedure hoe de oplossing van de Rechterensedijk over ruim een jaar gepresenteerd wordt aan de bewoners van Dalfsen. D66 wou nog graag zien dat de hele Rechterensedijk werd mee genomen, maar zijn voorstel haalde het niet en de invulling blijft op het tracé van de rotonde tot en met de al nieuw ingerichte bocht.

Lees verder »

Monique van Haaf nieuwe fractievoorzitter VVD Overijssel

Monique van Haaf nieuwe fractievoorzitter VVD Overijssel

ZWOLLE – ‘Provincie moet niet krampachtig op zoek naar nieuwe redenen van bestaan’. De fractie van de VVD in Provinciale Staten van Overijssel heeft Monique van Haaf gekozen als nieuwe voorzitter. Van Haaf was al waarnemend voorzitter. Ze volgt Herman Pieper op, die in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2015 een stapje terug doet. Van Haaf is ook lijsttrekker voor de VVD. Ze heeft een duidelijke visie op de veranderende rol van de provincie.

Lees verder »

Gemeente: Mogelijk aankoop kantoor Rabobank Nieuwleusen

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – College laat oog vallen op kantoorpand Rabobank Nieuwleusen Het college van Dalfsen stelt de gemeenteraad voor om het (voormalig) kantoorpand van de Rabobank in Nieuwleusen aan te kopen. Het college wil het pand betrekken bij de plannen voor een Kulturhus in het Middengebied van het dorp. Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en de verwachting is dat eind 2014 de resultaten aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Lees verder »

Veiligheidsgevoel in de gemeente Dalfsen moet omhoog.

DALFSEN – Veiligheidsgevoel in de gemeente Dalfsen moet omhoog als het ligt aan het college en de raad van de gemeente Dalfsen. Maandavond werd in de raadsvergadering de kadernota Veiligheid 2015 – 2018 ruim besproken. Vanuit de raad klonken verschillende veiligheidsaspecten die meer aandacht vragen, zoals het toegenomen aantal woning inbraken, onveilige verkeerssituaties doordat er op veel plaatsen te hard wordt gereden.

Lees verder »

Plan Rechterensedijk al eind 215 definitief?

DALFSEN – Plan Rechterensedijk eind 2015 definitief als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen ligt. Maandagavond werd in de gemeenteraad een procedure besproken om een poging te doen tot een snelle besluitvorming en de binnengekomen voorstellen te filteren teerst naar 5 later tot er twee overblijven en daaruit eind 2015 een besluit te nemen.

Lees verder »

Eddy van Hijum voorgedragen lijsttrekker

LAAG ZUTHEM – Eddy van Hijum uit Laag Zuthem is voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van het CDA-Overijssel voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Het Algemeen Bestuur van CDA Overijssel heeft dit gisteravond besloten. Op 20 november beslissen de leden definitief over de voordracht tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Lees verder »

Investeren in verkeersveiligheid N35 Wijthmen

WYTHMEN – ZWOLLE – Provinciale Staten besluiten dit najaar. Investeren in verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Raalte-Nijverdal. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een voorstel voor de investering van 10 miljoen euro voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op de N35 Wijthmen-Raalte-Nijverdal naar Provinciale Staten gestuurd.

Lees verder »

Provincie Overijssel wil minder dieren

ZWOLLE – In het Faunabeheerplan 2014-2019 dat ter inzage lag bij de Provincie Overijssel, wordt voorgesteld tienduizenden dieren af te schieten ook in beschermde Natura 2000 gebieden. Het gaat onder andere om vossen, spreeuwen, kraaien, meerkoeten, knobbelzwanen, ganzen, wilde eenden en reeën. Voor ganzen is de doelstelling ze te reduceren tot het schadeniveau van 2005. Dit kan betekenen dat er alleen al ruim 60.000 ganzen worden afgeschoten. Dit plan is een vrijbrief voor de jacht, alternatieven worden niet in het plan meegenomen.

Lees verder »

Grensstreek verenigd tegen tolheffing

Het verzet tegen de plannen om voor alle automobilisten op alle Duitse wegen tol in te voeren groeit. Woensdag 13 augustus nam VVD-Statenlid en lijsttrekker Monique van Haaf in Nordhorn een pakket proteststickers in ontvangst, uit handen van burgemeester Thomas Berling. ‘We zijn het erover eens’, concludeert Van Haaf, ‘dat het instellen van deze tolheffing een domper dreigt te zetten op alles wat we aan weerszijden van de grens hebben bereikt om nader tot elkaar te komen.’

Lees verder »

Dalfsen mooi ontsnapt aan het noodweer

DALFSEN – Wel flinke regen in Dalfsen maar we zijn er genadig afgekomen. Dicht in de buurt was het wel erger vanmiddag. Elders in het oosten van het land zijn veel bomen omgewaaid als gevolg van de storm. In en rond Nijverdal en Hellendoorn  kwamen bomen terecht op wegen (sommige wegen waren gewoon afgesloten), maar soms ook op auto’s en daken van woningen. De brandweer kreeg 20 tot 30 meldingen binnen als gevolg van de storm.

Lees verder »

Waterschapsbestuurders gezocht voor Groot Salland

Waterschapsbestuurders gezocht voor Groot Salland

DALFSEN – Waterschapsbestuurders gezocht voor Groot Salland, die mogen best uit Dalfsen komen. Wilt u zich graag inzetten voor de maatschappij? En heeft u politieke ambities? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst van Waterschap Groot Salland op woensdag 20 augustus. Dijkgraaf Herman Dijk zal u vertellen wat een prachtige taak het is om bestuurder te worden bij het waterschap, de oudste overheid van ons land.

Lees verder »

In Zwolle een fietsenfabriek?

In Zwolle een fietsenfabriek?

HESSENPOORT – In Zwolle een fietsenfabriek? Ja zeker ook in Zwolle worden fietsen gemaakt, ofwel fietsen gemonteerd. In Zwolle zit groothandel Kruitbos op het industrieterrein Hessenpoort met zijn bedrijf “Cycle Universe” leverancier van vooral het merk “Cortina” maar ook van andere merken. Kruitbos is vooral groot in het leveren van fietsen en onderdelen voor de fietsenhandel. Het bedrijf met 160 medewerkers levert aan de tweewielerspecialisten in Nederland België en vooral west Europa.

Lees verder »

Breedband in het buitengebied

OVERIJSSEL – Digitale bereikbaarheid is één van de belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst. Een netwerk dat voor elk Overijssels huishouden, bedrijf of organisatie toegankelijk is. Woont u in het buitengebied (wit gebied) maar wilt u wel gebruikmaken van breedbandinternet? Dan is het mogelijk om samen met anderen een initiatief te starten en provinciale subsidie aan te vragen.

Lees verder »

Standpunt ChristenUnie betreffende de Cichoreifabriek

DALFSEN – De ChristenUnie heeft het voorstel van het college niet gesteund en heeft de aankoop en exploitatie van de Cichoreifabriek ontraden. De ChristenUnie heeft een amendement ingediend waarin ze het college oproept om te onderzoeken of de Ontwikkel Combinatie of een andere externe partij het huidige voorstel van het college met gebruikmaking van de subsidie wil ontwikkelen.

Lees verder »

Thema-avond over Rijnlands denken

LEMELERVELD – Op 21 mei 2014 zal om 20.00uur een thema-avond gehouden worden over het “Rijnlands denken” in het Kulturhus “De Mozaiek Kroonplein 66 in Lemelerveld. Drs. H.Th.M (Hein) Pieper zal ons deze avond meenemen in het Rijnlands denken. Pieper is in het dagelijks leven onder andere Dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel.

Lees verder »

VVD lijmt met D66

VVD lijmt met D66

DALFSEN – HOONHORST – Eigenlijk zeg ik dat verkeert. Het moet zijn: VVD lijmt voor D66. Want een gemeenteraadslid van de VVD Dalfsen was aan de Zwarteweg in Hoonhorst vanmiddag bezig om pamfletten op te hangen voor de Europese verkiezing deze week. Even wat reclame maken voor zijn partij.

Lees verder »

Interview Ruud van Leeuwen

Interview Ruud van Leeuwen

Hij is 59 jaar, geboren in Utrecht, maar sinds 1992 woont Ruud van Leeuwen al in Dalfsen. Ruud heeft 3 kinderen en is ondertussen al trotse opa en woont in het buitengebied vlak naast de Vecht. Vanaf volgende week maandag zal hij zitting nemen in het college als nieuwe wethouder. Wij zochten hem op zodat we beter kennis kunnen maken met deze nieuwe wethouder.

Lees verder »

Foto collage Evert Goldsteen

Foto collage Evert Goldsteen

Vanmiddag wordt het nieuwe college bekend gemaakt en vrijdag neemt wethouder Goldsteen afscheid van zijn politieke loopbaan. 8 jaar lang is hij wethouder geweest en in die tijd heeft hij veel (ontwikkelingen) van Dalfsen gezien. Hierbij een greep uit diverse ontmoetingen en bezoekjes van Evert Goldsteen .

Lees verder »