Laatste nieuws uut Den Haag

34 patiënten overleden, 545 nieuwe patiënten, in totaal 4749 positief geteste personen
Sinds gisteren zijn 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

Lees meer

 

Defensie levert 40 beademingsapparaten aan ziekenhuizen
Militairen zijn vanmorgen in Zoetermeer begonnen voor de distributie van beademingsapparaten. Defensie stelt er 40 beschikbaar. De levensreddende middelen worden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Die gebruiken de apparaten om ernstig zieke coronapatiënten te beademen op hun intensive care-afdelingen.

Lees meer

 

Krachtenbundeling voor gestrande Nederlandse reizigers; Meldpunt bijzonderebijstandbuitenland.nl
Nederlandse reizigers in het buitenland die door de Coronacrisis niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden daarbij gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld. De organisaties hebben daarvoor besloten tot de versterkte aanpak bijzondere bijstand buitenland.

Lees meer

 

200 Miljoen subsidie voor overstap huurwoningen op warmtenet
Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert 200 miljoen euro in het aardgasvrij maken van huurwoningen. De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is bedoeld voor verhuurders die de overstap willen maken van aardgas naar een lokaal of regionaal warmtenet. Naar verwachting ondersteunt de regeling de overstap van 55.000 huurwoningen, vooral in wijken waar het aardgasnet aan vervanging toe is en er aangesloten kan worden op een bestaand warmtenet.

Lees meer

 

Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021
De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de invoering van het stelsel zorgvuldig voor te kunnen bereiden. Zo wordt er nog gewerkt aan lagere regelgeving en aan de inrichting van gegevensuitwisseling tussen organisaties. Ook lopen er nog steeds gesprekken met de VNG over de wettelijke en financiële kaders. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Raadsvergadering nieuws

DALFSEN – Raadsvergadering van maart gaat door, andere raadactiviteiten tot en met 6 april afgelast.  Vanwege de situatie rond het coronavirus heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten om niet-essentiële vergaderingen en activiteiten te schrappen.

Lees verder »

Locatie “Slingerdael” krijgt nieuw voorstel

Locatie “Slingerdael” krijgt nieuw voorstel

DALFSEN – Op de locatie waar een paar jaar terug het plan “Slingerdael” werd gepresenteerd voor de bouw van 56 zorgwoningen is nu door de projectontwikkelaar een geheel nieuw plan gepresenteerd. Dit plan is samen met omwonenden en omliggende bedrijven besproken en er heeft inmiddels een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis.

Lees verder »

Mogelijkheid tot sturen van een stuitingsbrief aan ministerie

DALFSEN – Recht op vergoeding eventuele schade door Lelystad Airport. Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures daarvoor lopen al jaren. De gemeenteraad van Dalfsen maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, lokale economie, toeristische sector en de effecten op de natuur. De aanvliegroute naar Lelystad Airport loopt van Lemelerveld, tussen Hoonhorst en Dalfsen door richting Zwolle.

Lees verder »

Nieuwe missie en visie voor gemeente

DALFSEN – Voor Elkaar, De toekomstvisie van Dalfsen. In het Overijsselse Vechtdal, vlakbij Zwolle, ligt een groene gemeente met vijf kernen en een uitgestrekt buitengebied. Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed ondernemen. Met deze zin begint de toekomstvisie van de gemeenschap Dalfsen met als titel ‘Voor Elkaar’.

Lees verder »

JOP Lemelerveld

LEMELERVELD – DALFSEN – College stelt gemeenteraad alternatief JOP Lemelerveld voor. Vergunningenprocedure JOP Kroonplein stuitte op veel weerstand. Al  geruime tijd wordt geprobeerd in Lemelerveld tegemoet te komen aan de wens van jongeren voor de komst van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP).

Lees verder »

De toekomst van Nederland ligt in het oosten

REGIO – VECHTDAL – Oost-Nederland ruim bedeeld met toekenning vier regiodeals. Minister Schouten van LNV heeft vandaag bekend gemaakt dat de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta in totaal 50 miljoen euro van het Rijk ontvangen. De regio’s zetten dit geld in om onder meer doorstroom op de arbeidsmarkt te vergroten, de economie te verduurzamen en voor de toekomstbestendigheid van de Veluwe en het Overijsselse Vechtdal.

Lees verder »

Benieuwd wat de Vecht voor jou betekent

Benieuwd wat de Vecht voor jou betekent

DALFSEN – Fietsend over de brug, wandelend langs de kade. Iedereen heeft zijn eigen gevoel bij de Vecht. Voel je verbinding met de Vecht, dan ben je van harte uitgenodigd om op woensdagavond 26 februari vanaf 19.30 uur in de Trefkoele+ mee te denken en te praten over hoe je het dorp Dalfsen aan de Vecht ziet en de rivier bij het dorp. Iedereen is welkom

Lees verder »

Beheer van bermen in Overijssel kan beter

REGIO – Het beheer van bermen in Overijssel kan beter. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met het belang van bermen voor insecten, zoals dagvlinders en wilde bijen. In duizenden kilometers bermen kan de situatie nog sterk verbeteren. In veel bermen betekent dit een overgang naar een beheer met maaien en afvoeren van het maaisel wat gunstig is voor veel bloemen en daarmee voor insecten.

Lees verder »

Provincie: Ondersteuning voor bijzondere kleinere Overijsselse evenementen

REGIO – Ondersteuning voor bijzondere kleinere Overijsselse evenementen. Evenementen geven Overijssel kleur. Dat geldt voor grote, maar zeker ook voor kleinere evenementen. Provincie Overijssel stelt daarom subsidie beschikbaar aan bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen voor de voorbereiding en uitvoering van hun evenement. De subsidieregeling opent op 21 februari.

Lees verder »

Informatieavond Centrumplan Dalfsen

Informatieavond Centrumplan Dalfsen

DALFSEN  – Druk bezochte informatieavond centrumplan Dalfsen. Schetsen met Dalfsblauwe plannen gepresenteerd. Op woensdag 12 februari werd op het gemeentehuis in Dalfsen een informatieavond gehouden over het centrumplan van Dalfsen. Tijdens de druk bezochte avond werden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en zijn de concept plannen voor de inrichting van het centrum gepresenteerd.

Lees verder »