Bedenk nieuwe naam Waterschap

Waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden fuseren tot een nieuw waterschap. Een nieuw waterschap betekent ook een nieuwe naam.  Een naam waarbij rekening kan worden gehouden met de geografische ligging van het nieuwe waterschap: de westelijke delen van Drenthe en Overijssel.
Ook kan de naam verbinding met de omgeving uitstralen.

Lees verder »

Discussieavond over Openbaar Vervoer in het Vechtdal

Discussieavond over Openbaar Vervoer in het Vechtdal

DALFSEN – D66 kiest voor een Bereikbaar Overijssel. De bereikbaarheid in Overijssel is redelijk goed. Toch zijn er nog knelpunten. Ze maakt zich zorgen over deze knelpunten en verminderde leefbaarheid door autogebruik en gelooft dat er nog een wereld aan mobiliteit te winnen is. Daarom organiseert zij op 5 maart een discussieavond over dit thema in Het Oude Station van Dalfsen.

Lees verder »

Bericht Sallandse Gemeentebelangen

SALLAND – De partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen van Groot Salland hebben zich op 11 februari gepresenteerd aan belangstellenden tijdens een verkiezingsbijeenkomst in het hoofdkantoor van het waterschap in Zwolle. De lijsttrekkers van de 7 partijen gingen met elkaar in debat aan de hand van stellingen.

Lees verder »

Taart voor Marijke en Willem

Taart voor Marijke en Willem

LEMELERVELD  – Al jaren zet Provinciaal CDA op Valentijnsdag op verschillende plekken in de provincie personen of groepen in het zonnetje. Dit jaar werden Marijke Harink en Willem Veltmaat aangenaam verrast. Herman Zwart uit Dalfsen, kandidaat Statenlid, overhandigde hen een taart voor het belangrijke werk op de Susterhoeve aan de Knuvendijk.

Lees verder »

Hinkelpaden in Dalfsen

Hinkelpaden in Dalfsen

DALFSEN – Hink, sprong, stap? Hinkelen in Dalfsen met het waterschap. Op vier locaties in Dalfsen kom je hinkelpaden van het waterschap tegen op de stoep. Door middel van ‘reverse graffiti’ (omgekeerde graffiti) wordt aandacht gevraagd voor de waterschapsverkiezingen met een variatie op een bekend versje: “Hink, sprong, stap, stem op 18 maart voor het waterschap”.

Lees verder »

Sercodak mag Dalfsen uitstraling geven

DALFSEN – De gemeente Dalfsen gaat met Serco dak handbal een 4 jarige sponsorovereenkomst van van € 10.000,00 incl. BTW per jaar. Dit onder voorwaarde op te nemen dat Sercodak de naam van de gemeente Dalfsen op nationaal en internationaal niveau op een positieve wijze uitdraagt. Kijk dat is nog eens reclame voor Dalfsen!

Veiligheid is geen sluitpost

Veiligheid is geen sluitpost

DALFSEN – De ontwikkelingen rond de N340 en N377 houden ons nog steeds bezig. Het plan voor een veilige stroomweg N340 en een verbetering van de N377 heeft de provincie Overijssel laten vallen. De plannen zijn zodanig afgewaardeerd, dat er een negatief effect op deze wegen ontstaat ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming.

Lees verder »

D66 Dalfsen levert drie kandidaten

D66 Dalfsen levert drie kandidaten

DALFSEN – D66 Dalfsen is met maar liefst drie leden vertegenwoordigd op de lijst van kandidaten voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten Overijssel op 18 maart aanstaande. D66 Dalfsen is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dalfsen, de drie leden maken deel uit van de steunfractie van D66.

Lees verder »

Campagne Provinciale Staten

Campagne Provinciale Staten

Verkiezingen provinciale Staten 18 maart. Op 18 maart gaan we stemmen voor de Provinciale Staten en het waterschap Groot Salland. De posters van de kandidaten zijn nog niet bekend. Eén deelnemer willen wij u er al vast laten zien ! (Verder houdt Dalfsennet zich hier niet zo mee bezig. Red.)

100 zoogdieren geschikt als huisdier

Ongeveer 100 zoogdieren kunnen (soms onder diersoortspecifieke voorwaarden) als huisdier gehouden worden, ook in Dalfsen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR). Voor eigenaren die een huisdier hebben dat niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling. Dit houdt in dat het huisdier mag blijven totdat het overlijdt. Er mag alleen niet meer mee gefokt worden. De huisdierenlijst gaat 1 februari 2015 in.

Lees verder »

Water Natuurlijk betreurt koppositie

SALLAND – Water Natuurlijk betreurt koppositie Groot Salland bij lastenstijging. Uit onderzoek van COELO blijkt dat in geen ander waterschap de belasting die de zgn. ingezetenen betalen voor het watersysteem zo sterk zijn gestegen als bij Groot Salland. Niet verrassend, vindt Water Natuurlijk: voor een eerlijker verdeling van de lasten vond de fractie onvoldoende gehoor.

Lees verder »

VVD tegen provinciale bemoeienis wonen in recreatiewoningen

ZWOLLE – VVD-Statenlid Jeannette Rikkink wil af van de provinciale bemoeienis met het wonen in recreatiewoningen. De provincie Overijssel zou op moeten houden met het tegengaan van wonen in recreatiewoningen. ‘Gemeenten zouden zelf moeten kunnen beslissen welke regels ze hanteren’, zegt VVD-Statenlid Jeannette Rikkink. Rikkink heeft het onderwerp al langer in haar portefeuille: ‘De provincie bepaalt op afstand wat wel en niet mag, en die regels gelden voor iedereen.

Lees verder »

Huishoudelijke hulp gemeente Dalfsen

DALFSEN – Gemeenteraad Dalfsen akkoord met herstructurering huishoudelijke hulp. Huidige cliënten behouden 1e halfjaar van 2015 huishoudelijke hulp De gemeenteraad heeft op 15 december 2014 ingestemd met het collegevoorstel ‘Aanpassing Hulp bij het Huishouden’. In dit voorstel wordt beschreven hoe de huishoudelijke hulp eruit komt te zien in 2015 en 2016.

Lees verder »

Hoe kan ik microkrediet of mkb-krediet aanvragen?

Als ondernemer of als startende ondernemer kunt u bij stichting Qredits een lening aanvragen van maximaal € 50.000 (microkrediet) tot € 250.000 (mkb-krediet). Daarnaast biedt de stichting ook coaching en advies voor ondernemers.

Eisen microkrediet

U komt in aanmerking voor een microkrediet als u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

Lees verder »

Kandidatenlijst Overijsselse VVD vastgesteld

Tijdens een drukbezochte vergadering in Dijkerhoek hebben de Overijsselse leden van de VVD de kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart 2015 vastgesteld. Lijsttrekker Monique van Haaf noemt het een ‘stevige ploeg, met vertegenwoordigers uit alle windstreken, die voldoende enthousiasme, expertise en ervaring meebrengen om met vertrouwen de campagne en een nieuwe Statenperiode in te gaan.’

Lees verder »

Eddy Van Hijum gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie

ZWOLLE –  Op 12 november hebben Provinciale Staten van Overijssel Eddy van Hijum uut Laag Zuthem, benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Economie, Energie en Innovatie. Van Hijum volgt Theo Rietkerk op die per 1 november in dienst is getreden bij Landstede Groep als voorzitter van het College van Bestuur.

Lees verder »

Gemeentelijke voorlichtingsavond Nieuwleusen trok volle zaal

Gemeentelijke voorlichtingsavond Nieuwleusen trok volle zaal

NIEUWLEUSEN – DALFSEN – De gemeentelijke voorlichtingsavond gehouden in het Witte Paard in Nieuwleusen trok weer een volle zaal. De avond werd geopend door de voorzitter van Plaatselijk belang,Henk de Boer. Hij gaf aan dat er al op 24 oktober een voorgesprek was geweest met de gemeente om alle 20 aandachtspunten goed voor te kunnen bereiden. Tevens gaf hij aan dat burgemeester Han Noten in verband met het koninklijk bezoek wat morgen in Dalfsen gaat plaatsvinden hier vanavond niet aanwezig kon zijn, maar de drie wethouders werden bijzonder welkom geheten.

Lees verder »