Plakdag

Plakdag

DALFSEN – De eerste posters hangen, er zullen er nog velen volgen. Want er gaan dit jaar een record aantal Dalfser stemmers naar de stembus!

Interview Scherpenkate: Ook plan Scherpenkate in de ijskast?

Interview Scherpenkate: Ook plan Scherpenkate in de ijskast?

Zover is het volgens hem nog niet. Na 4 jaar strijd geeft hij de moed nog niet op. Op 19 februari komt zoals gepland het definitieve besluit, maar niks is definitief in deze westerse communisme met een vleugje democratie, zoals hij het beschrijft. “De coalitie heeft jaren geleden al bepaald dat een noordelijk tracé niet besproken mocht worden, daardoor is er nooit serieus naar gekeken.”

Lees verder »

Interview Goldsteen: Wat gaat er nu voornamelijk niet gebeuren met de N340?

Interview Goldsteen: Wat gaat er nu voornamelijk niet gebeuren met de N340?

In een interview na de de vergadering over de N340 in het provinciehuis laat wethouder Goldsteen aan Dalfsennet weten dat hij zeer teleurgesteld is. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat de gekozen route van vanavond in de vergadering op 19 februari een andere wending zal krijgen, “de keuzes zijn blijkbaar al gemaakt”, aldus de wethouder. Lees in dit interview wat het gevolg is van de besluitvorming van deze avond voor de N340.

Lees verder »

Vrijdag Plakdag

Vrijdag Plakdag

DALFSEN – De posters voor de verkiezingen rollen van de pers. Vrijdag worden de eerste verkiezingsposters geplakt door de lijsttrekkers. Vrijdag plakdag, dan kan woensdag gewoon gehaktdag blijven.

Vergadering provincie live

De vergadering over de N377 en de N340 welke vandaag gehouden worden in het provinciehuis zijn live te volgen. Wethouder Goldsteen zal namens de gemeente inspreken. Klik hier om de uitzending te starten. De vergadering begint om 18:15.

Wethouder mag brief N340 krachtiger maken

DALFSEN – De gemeente Dalfsen legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de versobering van de plannen voor een verbetering van de N340. De gemeenteraad wil dat het college een brief naar de provincie stuurt waarin ‘de boosheid doorklinkt’. Gisteravond besprak de raad tijdens een extra vergadering de gewijzigde provinciale plannen voor de N340. Anne Nijburg van de ChristenUnie gaf het duidelijkst het standpunt van de raad weer: “We laten ons niet piepelen.”

Lees verder »

PvdA maakt van zorg topprioriteit

PvdA maakt van zorg topprioriteit

DALFSEN – ‘Voor ons zal een goede zorg voor mensen die dat nodig hebben centraal staan in de komende raadsperiode. Nooit eerder was dit onderwerp voor ons zo belangrijks als nu. Door alle veranderingen in het sociale stelsel zullen honderden Dalfsenaren zijn aangewezen op de gemeente. Het komt er nu op aan ons goed voor te bereiden’.

Lees verder »

Campagne D66 Vechtdal van start in Hardenberg

Campagne D66 Vechtdal van start in Hardenberg

Zaterdag 1 februari jl. is de D66 campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel en met veel enthousiasme van start is gegaan. Tijdens een goed bezochte manifestatie in Hardenberg, heeft voorzitter Willem van Wijngaarden o.a. de lijsttrekker voor D66 in Dalfsen, Jan Rooijakkers (rechts op foto) veel succes gewenst voor de komende campagne.

Lees verder »

Inzet ChristenUnie voor kleine scholen succesvol

DALFSEN – Luco Nijkamp, fractievoorzitter ChristenUnie Dalfsen: Zaterdag is bekend geworden dat mede dankzij de langdurige inzet van de ChristenUnie kleine scholen gered zijn. De ChristenUnie heeft, samen met de SGP, in de Tweede Kamer geregeld dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan. ChristenUnie Dalfsen heeft mede bijgedragen aan dit mooie resultaat. De ChristenUnie had grote zorgen over een advies van de Onderwijsraad om kleine scholen binnen vijf jaar massaal te laten sluiten.

Lees verder »

Koopplicht Ecologische Hoofdstructuur ingesteld

Vanaf 31 januari 2014 is de Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 (RAGO 2013) van kracht. Particuliere eigenaren van aangewezen gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen op basis van de RAGO 2013 hun gronden te koop aanbieden waarna de provincie een bod uitbrengt op basis van marktwaarde. Dit is de eerste regeling van de provincie Overijssel om eventuele schade van particuliere grondeigenaren te vergoeden.

Lees verder »

Resultaten verkiezingsonderzoek burgerpanel Dalfsen

Resultaten verkiezingsonderzoek burgerpanel Dalfsen

DALFSEN – De resultaten van het burgerpanel zijn bekend! De gemeente  gaat ermee aan de slag en houden u op de hoogte! Voor de gemeente Dalfsen en vooral voor de gemeenteraad breekt een belangrijke periode aan: de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Uit de opkomstcijfers blijkt dat bij de vorige verkiezing het aantal inwoners is afgenomen dat hun stem heeft laten gelden (van 68,3% in 2006 naar 62,5% in 2010). Dat tij wil de gemeente Dalfsen graag keren, want stemrecht is een groot goed!

Lees verder »

Volksraadpleging over de Rechterensedijk “ChristenUnie: Bestuurlijk is het een gedrocht van een oplossing!”

Volksraadpleging over de Rechterensedijk “ChristenUnie: Bestuurlijk is het een gedrocht van een oplossing!”

De maatschappelijke onrust heeft het CDA bewogen om vanavond in de raadsvergadering een motie in te dienen. In deze motie, welke vanavond is aangenomen, krijgt elke stemgerechtigde in de gehele gemeente Dalfsen de mogelijkheid zich uit te spreken of het besluit omtrent de Rechterensedijk heroverwogen moet worden.

Lees verder »

Handhaving 18+ alcoholbeleid in de steigers

Handhaving 18+ alcoholbeleid in de steigers

De gemeente Dalfsen gaat aan de slag om de nieuwe wetgeving omtrent alcoholgebruik te handhaven. In Dalfsen zijn ze zeer blij met deze nieuwe wetgeving, een aantal jaren terug werd hiervoor immers nog voor gelobbyd bij de landelijke overheid. Nu het zover is zal er beleid voor gemaakt moeten worden. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar de burgemeester heeft vandaag de uitgangspunten kenbaar gemaakt.

Lees verder »

Website gemeenteraadsverkiezingen zonder inhoud

Website gemeenteraadsverkiezingen zonder inhoud

Op de website www.dalfsenkiest.nl is tot op heden nog geen invulling gegeven door de lokale partijen. De gemeente Dalfsen wil de bewoners zo goed mogelijk informeren over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om die reden is er een speciale website in het leven geroepen. Algemene info over de verkiezingen staan wel gepresenteerd op de site, maar de inhoud van politieke partijen mist nog in zijn geheel.

Lees verder »

Extra subsidie Kulturhusen definitief toegekend

De Provincie Overijssel heeft definitief akkoord gegeven om de extra subsidie voor de bouw van de Trefkoele+ en de Potstal in Hoonhorst toe te kennen. In eerste instantie was de eis om de gebouwen uiterlijk 31 december van dit jaar sleutelklaar te hebben. De Provincie wil namelijk geen subsidies op de plank hebben liggen welke niet gebruikt worden.

Lees verder »

Politieke partijen trekken samen op naar de verkiezingen

Politieke partijen trekken samen op naar de verkiezingen

De bevoegdheden van het lokale bestuur zijn groot en de gevolgen van besluiten zijn voor iedereen in de eigen leefomgeving merkbaar. Om die reden vindt Han Noten het een probleem dat slechts 62% van de inwoners van Dalfsen de vorige keer naar de stembus is gekomen om te stemmen. Hij ziet het als een persoonlijke uitdaging om samen met de politieke partijen de opkomst te bevorderen.

Lees verder »