“Dalfsen krijgt nieuw evenemententerrein”

“Dalfsen krijgt nieuw evenemententerrein”

Althans, dat is de uitkomst van het democratiespel welke vanmiddag gehouden is in het gemeentehuis van Dalfsen. Studenten van het Windesheim waren te gast in de raadszaal van Dalfsen. Tijdens het democratiespel krijgen de studenten te maken met de keuzes waar politici dagelijks mee te maken krijgen. Door in de huid van de volksvertegenwoordiging te kruipen ervaren de spelers hoe het is om te moeten kiezen.

Lees verder »

Gerner Marke “vol”, in 2015 nieuwe nieuwbouw

Gerner Marke “vol”, in 2015 nieuwe nieuwbouw

De nieuwbouw kavels op de Gerner Marke zijn bijna allemaal verkocht. De laatste kavels welke nog te koop zijn is aan de rand van het Slingerlaantje, de grote vrijstaande kavels. Alhoewel hiervan onlangs 1 verkocht is, blijven er nog 6 resterende kavels per direct beschikbaar. Er wordt wel belangstelling getoond voor deze kavels, maar de verkoop hiervan gaat nog moeizaam.

Lees verder »

Definitief akkoord Welkoop locatie

Definitief akkoord Welkoop locatie

Hoewel de openbare aanbesteding mislukt was is er nu definitief een akkoord over de voormalige Welkoop locatie. Op het terrein welke al 10 jaar braak ligt zal de eerste schop over een jaar de grond in gaan. De gemeente heeft bekeken om de gronden zelf uit te gaan geven, maar in overleg met Hardal (bouwcombinatie Bongers en van Dijk) is overeenstemming bereikt.

Lees verder »

Han Noten geeft reactie op onrust in het dorp

Han Noten geeft reactie op onrust in het dorp

Dat onze burgemeester betrokken is bij het welzijn en veiligheid in Dalfsen blijkt wel uit de snelle reactie en de actuele kennis van zaken, Han Noten heeft aan Dalfsennet persoonlijk een reactie gegeven waarin hij te kennen geeft blij te zijn met het adequate optreden van de Politie die nacht. De bewuste groep houdt de gemeente al een langere periode bezig en in voorgaande overleggen is er afgesproken om daadkrachtiger op te treden.

Lees verder »

Nieuws van het burgerpanel

In april vond het eerste onderzoek plaats onder de leden van het burgerpanel. Dit ging over het gebruik van alcohol in Dalfsen. De gemeente is blij met de respons. Aan het begin van het jaar kreeg iedere inwoner van 12 jaar en ouder een brief met de vraag om zich aan te melden. Een kleine 1000 personen zitten nu in het burgerpanel en krijgen een paar keer per jaar een vragenlijst over onderwerpen waar de gemeente zich op dat moment mee bezig houdt.

Lees verder »

Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.

Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.

DSC_0003Alle betrokkenen hebben overeenstemming bereikt, alleen de gemeenteraad moet nog een akkoord geven. Om die reden was er vanavond een extra raadscommissie met als enige agendapunt de Trefkoele+. Met deze vergadering wordt er gemikt op een akkoord aanstaande maandag in de gemeenteraadsvergadering. De vergadering was goed bezocht door belanghebbenden. Een aantal mensen hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht. Vooraf aan de vergadering was een persconferentie. Mocht het plan groen licht krijgen dan gaat de schop medio juni de grond in. Het ontwerp aan de buitenkant blijft volgens de tekeningen.

Lees verder »

Rechterensedijk: Er komt een extra rijbaan aan zuidkant

Rechterensedijk: Er komt een extra rijbaan aan zuidkant

Vanavond is er in de raadsvergadering heftig vergaderd over de Rechterensedijk. Er was tijdens de vergadering veel onduidelijkheid over de vele varianten en opties welke besproken zijn in de afgelopen maanden. Hier moest eerst duidelijkheid over komen. Alle raadsleden waren het er over eens dat er een beslissing moest komen en niet nog meer extra onderzoek, over de invulling van de Rechterensedijjk waren de raadsleden het totaal niet eens.

Lees verder »