Wethouder mag brief N340 krachtiger maken

DALFSEN – De gemeente Dalfsen legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de versobering van de plannen voor een verbetering van de N340. De gemeenteraad wil dat het college een brief naar de provincie stuurt waarin ‘de boosheid doorklinkt’. Gisteravond besprak de raad tijdens een extra vergadering de gewijzigde provinciale plannen voor de N340. Anne Nijburg van de ChristenUnie gaf het duidelijkst het standpunt van de raad weer: “We laten ons niet piepelen.”

Lees verder »

PvdA maakt van zorg topprioriteit

PvdA maakt van zorg topprioriteit

DALFSEN – ‘Voor ons zal een goede zorg voor mensen die dat nodig hebben centraal staan in de komende raadsperiode. Nooit eerder was dit onderwerp voor ons zo belangrijks als nu. Door alle veranderingen in het sociale stelsel zullen honderden Dalfsenaren zijn aangewezen op de gemeente. Het komt er nu op aan ons goed voor te bereiden’.

Lees verder »

Campagne D66 Vechtdal van start in Hardenberg

Campagne D66 Vechtdal van start in Hardenberg

Zaterdag 1 februari jl. is de D66 campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel en met veel enthousiasme van start is gegaan. Tijdens een goed bezochte manifestatie in Hardenberg, heeft voorzitter Willem van Wijngaarden o.a. de lijsttrekker voor D66 in Dalfsen, Jan Rooijakkers (rechts op foto) veel succes gewenst voor de komende campagne.

Lees verder »

Inzet ChristenUnie voor kleine scholen succesvol

DALFSEN – Luco Nijkamp, fractievoorzitter ChristenUnie Dalfsen: Zaterdag is bekend geworden dat mede dankzij de langdurige inzet van de ChristenUnie kleine scholen gered zijn. De ChristenUnie heeft, samen met de SGP, in de Tweede Kamer geregeld dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan. ChristenUnie Dalfsen heeft mede bijgedragen aan dit mooie resultaat. De ChristenUnie had grote zorgen over een advies van de Onderwijsraad om kleine scholen binnen vijf jaar massaal te laten sluiten.

Lees verder »

Koopplicht Ecologische Hoofdstructuur ingesteld

Vanaf 31 januari 2014 is de Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013 (RAGO 2013) van kracht. Particuliere eigenaren van aangewezen gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen op basis van de RAGO 2013 hun gronden te koop aanbieden waarna de provincie een bod uitbrengt op basis van marktwaarde. Dit is de eerste regeling van de provincie Overijssel om eventuele schade van particuliere grondeigenaren te vergoeden.

Lees verder »

Resultaten verkiezingsonderzoek burgerpanel Dalfsen

Resultaten verkiezingsonderzoek burgerpanel Dalfsen

DALFSEN – De resultaten van het burgerpanel zijn bekend! De gemeente  gaat ermee aan de slag en houden u op de hoogte! Voor de gemeente Dalfsen en vooral voor de gemeenteraad breekt een belangrijke periode aan: de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Uit de opkomstcijfers blijkt dat bij de vorige verkiezing het aantal inwoners is afgenomen dat hun stem heeft laten gelden (van 68,3% in 2006 naar 62,5% in 2010). Dat tij wil de gemeente Dalfsen graag keren, want stemrecht is een groot goed!

Lees verder »

Volksraadpleging over de Rechterensedijk “ChristenUnie: Bestuurlijk is het een gedrocht van een oplossing!”

Volksraadpleging over de Rechterensedijk “ChristenUnie: Bestuurlijk is het een gedrocht van een oplossing!”

De maatschappelijke onrust heeft het CDA bewogen om vanavond in de raadsvergadering een motie in te dienen. In deze motie, welke vanavond is aangenomen, krijgt elke stemgerechtigde in de gehele gemeente Dalfsen de mogelijkheid zich uit te spreken of het besluit omtrent de Rechterensedijk heroverwogen moet worden.

Lees verder »

Handhaving 18+ alcoholbeleid in de steigers

Handhaving 18+ alcoholbeleid in de steigers

De gemeente Dalfsen gaat aan de slag om de nieuwe wetgeving omtrent alcoholgebruik te handhaven. In Dalfsen zijn ze zeer blij met deze nieuwe wetgeving, een aantal jaren terug werd hiervoor immers nog voor gelobbyd bij de landelijke overheid. Nu het zover is zal er beleid voor gemaakt moeten worden. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar de burgemeester heeft vandaag de uitgangspunten kenbaar gemaakt.

Lees verder »

Website gemeenteraadsverkiezingen zonder inhoud

Website gemeenteraadsverkiezingen zonder inhoud

Op de website www.dalfsenkiest.nl is tot op heden nog geen invulling gegeven door de lokale partijen. De gemeente Dalfsen wil de bewoners zo goed mogelijk informeren over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om die reden is er een speciale website in het leven geroepen. Algemene info over de verkiezingen staan wel gepresenteerd op de site, maar de inhoud van politieke partijen mist nog in zijn geheel.

Lees verder »

Extra subsidie Kulturhusen definitief toegekend

De Provincie Overijssel heeft definitief akkoord gegeven om de extra subsidie voor de bouw van de Trefkoele+ en de Potstal in Hoonhorst toe te kennen. In eerste instantie was de eis om de gebouwen uiterlijk 31 december van dit jaar sleutelklaar te hebben. De Provincie wil namelijk geen subsidies op de plank hebben liggen welke niet gebruikt worden.

Lees verder »

Politieke partijen trekken samen op naar de verkiezingen

Politieke partijen trekken samen op naar de verkiezingen

De bevoegdheden van het lokale bestuur zijn groot en de gevolgen van besluiten zijn voor iedereen in de eigen leefomgeving merkbaar. Om die reden vindt Han Noten het een probleem dat slechts 62% van de inwoners van Dalfsen de vorige keer naar de stembus is gekomen om te stemmen. Hij ziet het als een persoonlijke uitdaging om samen met de politieke partijen de opkomst te bevorderen.

Lees verder »

“Dalfsen krijgt nieuw evenemententerrein”

“Dalfsen krijgt nieuw evenemententerrein”

Althans, dat is de uitkomst van het democratiespel welke vanmiddag gehouden is in het gemeentehuis van Dalfsen. Studenten van het Windesheim waren te gast in de raadszaal van Dalfsen. Tijdens het democratiespel krijgen de studenten te maken met de keuzes waar politici dagelijks mee te maken krijgen. Door in de huid van de volksvertegenwoordiging te kruipen ervaren de spelers hoe het is om te moeten kiezen.

Lees verder »

Gerner Marke “vol”, in 2015 nieuwe nieuwbouw

Gerner Marke “vol”, in 2015 nieuwe nieuwbouw

De nieuwbouw kavels op de Gerner Marke zijn bijna allemaal verkocht. De laatste kavels welke nog te koop zijn is aan de rand van het Slingerlaantje, de grote vrijstaande kavels. Alhoewel hiervan onlangs 1 verkocht is, blijven er nog 6 resterende kavels per direct beschikbaar. Er wordt wel belangstelling getoond voor deze kavels, maar de verkoop hiervan gaat nog moeizaam.

Lees verder »

Definitief akkoord Welkoop locatie

Definitief akkoord Welkoop locatie

Hoewel de openbare aanbesteding mislukt was is er nu definitief een akkoord over de voormalige Welkoop locatie. Op het terrein welke al 10 jaar braak ligt zal de eerste schop over een jaar de grond in gaan. De gemeente heeft bekeken om de gronden zelf uit te gaan geven, maar in overleg met Hardal (bouwcombinatie Bongers en van Dijk) is overeenstemming bereikt.

Lees verder »

Han Noten geeft reactie op onrust in het dorp

Han Noten geeft reactie op onrust in het dorp

Dat onze burgemeester betrokken is bij het welzijn en veiligheid in Dalfsen blijkt wel uit de snelle reactie en de actuele kennis van zaken, Han Noten heeft aan Dalfsennet persoonlijk een reactie gegeven waarin hij te kennen geeft blij te zijn met het adequate optreden van de Politie die nacht. De bewuste groep houdt de gemeente al een langere periode bezig en in voorgaande overleggen is er afgesproken om daadkrachtiger op te treden.

Lees verder »

Nieuws van het burgerpanel

In april vond het eerste onderzoek plaats onder de leden van het burgerpanel. Dit ging over het gebruik van alcohol in Dalfsen. De gemeente is blij met de respons. Aan het begin van het jaar kreeg iedere inwoner van 12 jaar en ouder een brief met de vraag om zich aan te melden. Een kleine 1000 personen zitten nu in het burgerpanel en krijgen een paar keer per jaar een vragenlijst over onderwerpen waar de gemeente zich op dat moment mee bezig houdt.

Lees verder »

Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.

Trefkoele+ is rond! Medio juni schop in de grond.

DSC_0003Alle betrokkenen hebben overeenstemming bereikt, alleen de gemeenteraad moet nog een akkoord geven. Om die reden was er vanavond een extra raadscommissie met als enige agendapunt de Trefkoele+. Met deze vergadering wordt er gemikt op een akkoord aanstaande maandag in de gemeenteraadsvergadering. De vergadering was goed bezocht door belanghebbenden. Een aantal mensen hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht. Vooraf aan de vergadering was een persconferentie. Mocht het plan groen licht krijgen dan gaat de schop medio juni de grond in. Het ontwerp aan de buitenkant blijft volgens de tekeningen.

Lees verder »

Rechterensedijk: Er komt een extra rijbaan aan zuidkant

Rechterensedijk: Er komt een extra rijbaan aan zuidkant

Vanavond is er in de raadsvergadering heftig vergaderd over de Rechterensedijk. Er was tijdens de vergadering veel onduidelijkheid over de vele varianten en opties welke besproken zijn in de afgelopen maanden. Hier moest eerst duidelijkheid over komen. Alle raadsleden waren het er over eens dat er een beslissing moest komen en niet nog meer extra onderzoek, over de invulling van de Rechterensedijjk waren de raadsleden het totaal niet eens.

Lees verder »