Overeenstemming invulling college

DALFSEN – De fractievoorzitters van Gemeentebelangen en het CDA hebben overeenstemming bereikt over de invulling van het nieuwe college en over de inhoud van het coalitiedocument. Beide fractievoorzitters zullen de samenstelling van het nieuwe college van Dalfsen bekend maken aan de pers en genodigden op woensdag 14 mei in het gemeentehuis van Dalfsen (B&W-kamer)

Lees verder »

Jaarvergadering Gemeentebelangen Dalfsen

DALFSEN – STERREBOS – Op de statutaire jaarvergadering van Gemeentebelangen Dalfsen in het sfeervolle Partycentrum Het Boskamp mocht donderdagavond de voorzitter een 40 –tal leden verwelkomen waaronder wethouder Klaas Agricola en alle raadsleden. De vergadering werd vooraf gegaan door een uitvoerige presentatie door medewerkster Shakira over hoe het Partycentrum Het Boskamp is ontstaan en wat het allemaal te bieden heeft en dat is heel veel! Tevens werd de goede relatie en samenwerking met Camping Starnbosch aangehaald.

Lees verder »

D66 Dalfsen kiest voor constructieve rol, maar blijft kritisch volgen

D66 Dalfsen kiest voor constructieve rol, maar blijft kritisch volgen

Met het tot stand komen van het raadsdocument heeft D66 in de gemeenteraad van Dalfsen haar eerste bijdrage kunnen leveren door een inhoudelijke en constructieve opstelling te kiezen. Evenals vier jaar geleden was het de wens van een aantal partijen, vooral van Gemeente Be-langen (GB) en het CDA om een “raadsdocument” op te stellen. Een soort ondergrens waar alle partijen  het over eens zijn en waarbinnen de coalitie vervolgens haar programma maakt.

Lees verder »

Komgrenzen gemeente vastgesteld (met tekeningen)

Komgrenzen gemeente vastgesteld (met tekeningen)

Op de raadsvergadering van 14 april zijn de komgrenzen binnen de gemeente Dalfsen vastgesteld. Vanaf heden is het dus duidelijk wat er binnen en buiten de bebouwde komt valt. Opvallend bij Dalfsen is bijvoorbeeld dat ondanks de nieuwbouw het Slingerlaantje nog steeds buiten de bebouwde kom valt.

Lees verder »

Informateur Leo Elfers adviseert

Informateur Leo Elfers adviseert

DALFSEN – Informateur Leo Elfers adviseert onderzoek naar coalitie Gemeentebelangen-CDA. Op vrijdag 28 maart heeft Leo Elfers als informateur een ronde oriënterende gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van alle fracties. Hij heeft zijn voorlopige conclusies in een groepssessie gedeeld met alle fractievoorzitters op maandagavond 7 april 2014. De overhandiging van zijn eindrapport aan lijsttrekker en fractievoorzitter van Gemeentebelangen Jos Ramaker was vanochtend op het gemeentehuis. 

Lees verder »

Han Noten: volgend weekend verder praten

EINDHOVEN – Informateur Han Noten gaat volgend weekend nog een keer met alle Eindhovense raadsfracties praten over de mogelijkheden voor een coalitie. Die conclusie trekt PvdA’er Noten, nu burgemeester van Dalfsen, nadat hij dit weekend uitgebreid met alle fractievoorzitters heeft gesproken.

Lees verder »

Vanavond Gemeenteraad 19:30 uur

DALFSEN –  Extra Raadsbijeenkomst  27 maart 2014: Agendapunten: Installatie raadsleden. De nieuw gekozen raadsleden worden geïnstalleerd en leggen de eed of verklaring en belofte af. Er volgen diverse benoemingen. aansluitend is zijn er beschouwingen op de verkiezingen door de fractievoorzitters.

Dalfsenaar Jan Kristen wordt informateur

DALFSEN – HELLENDOORN – Op maandag 24 maart hebben vertegenwoordigers van de negen raadsfracties van Hellendoorn met elkaar de uitslag van de verkiezingen doorgesproken. Er zijn eerste afspraken gemaakt over het verdere proces. Johan Coes heeft als lijsttrekker van de grootste partij, het CDA, de rol van voorzitter op zich genomen.

Lees verder »

Tweede kamerlid Loes Ypma bezoekt Ambelt

ZWOLLE – Tweede Kamerlid Loes Ypma bezocht vandaag de Ambelt in Zwolle. Voor de PvdA is zij woordvoerder basisonderwijs, speciaal en passend onderwijs en jeugdzorg in de Tweede Kamer. Samen met Jolida Spekreijse van het College van Bestuur en twee leden van de GMR van de Ambelt, nam zij een kijkje in een aantal klassen en luisterde zij naar de kansen en de zorgen die door docenten, ambulant begeleiders, de GMR en adjunct-directeuren werden uitgesproken omtrent de invoering van passend onderwijs.

Lees verder »

Leo Elfers informateur in Dalfsen

Leo Elfers informateur in Dalfsen

DALFSEN – Leo Elfers gaat de coalitieonderhandelingen in zowel Ommen als Dalfsen leiden. Hij is aangesteld als informateur. Het is een opmerkelijke terugkeer in de politiek voor Elfers. Hij was jarenlang burgemeester in verschillende gemeenten en ging in 2012 met pensioen. Maar het begon toch te kriebelen, dus stelde hij zich kandidaat voor de gemeenteraad in Zwolle.

Lees verder »

Inloopbijeenkomst over plannen N34 op 27 maart 2014

ZWOLLE – HARDENBERG – Op donderdag 27 maart 2014 presenteren de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg het plan voor de N34 tussen de J.C. Kellerlaan, exclusief kruising, en de Drentse grens tijdens een inloopbijeenkomst. Het concept definitief ontwerp voor dit weggedeelte (deelplan A) is gereed en het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan dat de uitvoering van dit deelplan mogelijk moet maken, ligt vanaf woensdag 19 maart tot en met 29 april 2014 ter inzage.

Lees verder »

Verdelen restzetels

Kleine aanvulling: uit reacties blijkt dat deze manier van restzetels verdelen met cijfers aantoonbaar in het voordeel werkt van grote partijen. IN HET VOORDEEL dus. Dat betekent in het NADEEL van andere partijen. Eerlijk is heerlijk: dit klopt dus niet. ( lenze l. )