Tiny houses komen in Oosterdalfsen Noord

Tiny houses komen in Oosterdalfsen Noord

DALFSEN – Na een lange zoektocht heeft wethouder André Schuurman twee locaties op het oog voor de pilot tiny houses voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Het gaat om de grond direct ten noorden van de begraafplaats aan de Oosterdalfsersteeg en om de hoek Gerner Es / Koekoeksteeg naast het gebouw van de Toerclub Dalfsen vlakbij de hockeyvelden. 

Lees verder »

Infoavond: verkiezingen en politiek

Infoavond: verkiezingen en politiek

DALFSEN – De Gemeente organiseert een avond over gemeenteraadsverkiezingen en politiek. Deze avond is bedoeld voor inwoners die meer willen weten over de verkiezingen en politiek. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeente organiseert op 11 januari om 19.30 uur een digitale informatiebijeenkomst voor inwoners uit de gemeente Dalfsen.

Lees verder »

Dalfsen wijst Dalfserveld West aan als zoekgebied voor windmolens en zonneparken

Dalfsen wijst Dalfserveld West aan als zoekgebied voor windmolens en zonneparken

DALFSEN – De gemeenteraad heeft Dalfserveld West maandagavond aangewezen als geschikt zoekgebied voor windturbines en zonnevelden. De ‘waar-vraag’ is daarmee beantwoord maar de inhoudelijke spelregels (wat, hoe, wie) voor grootschalige en duurzame energieproductie zijn nog niet vastgesteld. Een ruime meerderheid van de raad (ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en Gemeentebelangen) heeft daarover nog veel vragen en wil eerst meer verduidelijking en aanscherping. 

Lees verder »

Arco Hofland gaat het rustiger aandoen

Arco Hofland gaat het rustiger aandoen

RIJSSEN HOLTEN – DALFSEN – Na zijn militaire dienstplicht ging hij in 1981 werken bij de Raad van State; eerst als administratief-juridisch medewerker, daarna als plaatsvervangend hoofd bijzondere procedures en ten slotte als hoofd buiten zitting afdeling Rechtspraak. In 1991 maakte hij de overstap naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waar hij eindigde als unitmanager.

Lees verder »

Regeerakkoord: Nu geen opening Lelystad Airport

Regeerakkoord: Nu geen opening Lelystad Airport

LEMELERVELD – ‘Lelystad Airport niet openen is de enige juiste beslissing voor Nederland’. Lelystad Airport is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware bestuurlijke puinhoop. Gesjoemel met berekeningen, laagvliegroutes die toch niet worden opgelost, een verliesgevende business case en misleiding van burger, gemeenten, provincies en Tweede Kamer.

Lees verder »

Coalitieakkoord biedt veel kansen voor Oost-Nederland

REGIO – Het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU biedt veel kansen voor Oost-Nederland. “Daar zijn we echt content mee”, aldus Commissarissen van de Koning John Berends van Gelderland en Andries Heidema van Overijssel. Beide Commissarissen nodigen het nieuwe kabinet uit de kansen bij de uitwerking van het coalitieakkoord te verzilveren.

Lees verder »

Dorpen van Morgen en gemeente Dalfsen gaan voor gezamenlijk energiebedrijf

Dorpen van Morgen en gemeente Dalfsen gaan voor gezamenlijk energiebedrijf

DALFSEN – Op het zonnedak van het gemeentehuis hebben Martijn Oosting (namens Dorpen van Morgen) en wethouder André Schuurman (namens de gemeente Dalfsen) dinsdag een intentieovereenkomst ondertekend voor een gezamenlijk energiebedrijf. Het doel is om gezamenlijk meer energieprojecten te realiseren voor een Duurzamer Dalfsen zoals zonnedaken, zonneparken en windmolens.

Lees verder »

Jos Ramaker weer lijsttrekker Gemeentebelangen Dalfsen

Jos Ramaker weer lijsttrekker Gemeentebelangen Dalfsen

DALFSEN – Met groot vertrouwen hebben de leden van Gemeentebelangen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen Jos Ramaker weer bovenaan kieslijst nummer 1 geplaatst. ‘Wij zijn bijzonder trots dat we als grootste partij van Dalfsen met Jos een stabiele en zeer ervaren lijsttrekker hebben!’ zei voorzitter Jolande Onderdijk na de inloop ledenvergadering van vorige week.

Lees verder »

Is er plek voor asielzoekers in Dalfsen?

Is er plek voor asielzoekers in Dalfsen?

Lees verder »

Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend 

Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend 

DALFSEN – Gemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst Wonen met woningstichtingen en huurdersverenigingen. Nieuwe afspraken over woningen, leefbaarheid en langer zelfstandig wonen. Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging Twee onder één Kap (TOEK), Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben op 7 december prestatieafspraken voor 2022 vastgelegd.

Lees verder »

Grote druk op gebied ten noorden nieuwe N340

Grote druk op gebied ten noorden nieuwe N340

DALFSEN – In het grensgebied van de gemeenten Dalfsen en Zwolle ten noorden van de nieuwe N340 en ten oosten van Hessenpoort staan tal van plannen en onderzoeken op de rol. Het gaat om een nieuw hoogspanningstation, energiehub, groengasinstallatie, zonneparken, windmolens, bosaanplant, nieuw bedrijventerrein Dalfsen en “Veilige Vecht”. 

Lees verder »

Laagvliegroute Lelystad Airport gaat ‘gewoon’ over het Vechtdal

Laagvliegroute Lelystad Airport gaat ‘gewoon’ over het Vechtdal

ZWOLLE – De provincie Overijssel en de betrokken gemeenten zijn teleurgesteld dat het niet mogelijk blijkt om de laagvliegroute boven het Vechtdal, van Lemelerveld naar Zwolle, alsnog aan te passen. Vandaag heeft de minister aangegeven dat de belofte om de laagvliegroute over het Vechtdal richting Lelystad Airport weg te nemen, niet kan worden nagekomen.

Lees verder »

Lemelerveld klaagt over geluidshinder N348

Lemelerveld klaagt over geluidshinder N348

LEMELERVELD – Bewoners uit de nieuwbouwwijk De Nieuwe Landen vragen als reactie op de ontwerp Omgevingsvisie 1.0 bij de Dalfser gemeenteraad aandacht voor de vernieuwde N348 (Ommen – Raalte). Zij ervaren na de rigoureuze bomenkap in 2017 en de oplevering van de nieuwe weg in 2018 veel geluidshinder. 

Lees verder »

Besluiten door de raad – raadsvergadering 29 november 2021

DALFSEN – De vergadering van 29 november 2021 had een goed gevulde agenda. Over veel vergaderstukken was al inhoudelijk uitvoerig gesproken in de raadscommissie. Zo kon de raad vlot akkoord gaan met de Transitievisie warmte. Een belangrijke opgave, ook voor de inwoners, in de energietransitie is om in 2050 van het aardgas af te zijn. De raad heeft daarin het college de opdracht gegeven om een verkenning te starten naar warmtenetten voor de buurten Polhaar en Dalfsen centrum.

Lees verder »

Nog geen extra geld voor bieb en welzijnswerk

Nog geen extra geld voor bieb en welzijnswerk

DALFSEN – Een volgende poging om de bezuinigingen op bibliotheek en welzijnswerk voor de komende jaren te schrappen is maandagavond opnieuw gestrand in de Dalfser gemeenteraad. Bij de behandeling van het Beleidsplan ‘Preventiebeleid, Dalfsen vitaal en veerkrachtig’ dienden de fracties van CDA, PvdA, VVD en D66 een voorstel in om de kortingen op de subsidies terug te draaien. 

Lees verder »

Nieuw gebouw vervangt tijdelijke units De Kleine Kornuiten

Nieuw gebouw vervangt tijdelijke units De Kleine Kornuiten

DALFSEN – Een nieuw gebouw met bovenverdieping en een overdekte buitenruimte gaan de tijdelijke units van agrarische kinderopvang De Kleine Kornuiten aan de Hofmanssteeg vervangen. Onderdeel van het plan is een jongveestal die een glazen tussenwand krijgt met het kinderdagverblijf. Met dit bouwplan komt een einde aan de huidige situatie die ruim tien jaar heeft geduurd.

Lees verder »