Wethouder Van Leeuwen: bezuinigingen nu niet terugdraaien

Wethouder Van Leeuwen: bezuinigingen nu niet terugdraaien

DALFSEN – De oproep van bijna alle Dalfser raadsfracties om bezuinigingen op onder meer bibliotheek en welzijnswerk te schrappen krijgt geen steun van burgemeester en wethouders. ‘Het college adviseert dringend om niet nu allerlei bezuinigingen en lastenverzwaringen terug te draaien maar dit bij de Perspectiefnota 2023 te betrekken’, zo reageerde wethouder Ruud van Leeuwen maandagavond op de vele wijzigingsvoorstellen van de fractievoorzitters bij de Programmabegroting 2022-2025.

Lees verder »

 Energiezuinige huishoudelijke apparatuur

REGIO – Met de regeling verduurzaming huishoudelijke apparatuur stelt de provincie Overijssel budget beschikbaar aan gemeenten om huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens te stimuleren energiezuinige huishoudelijke apparaten aan te schaffen, bijvoorbeeld ter vervanging van gasfornuizen door elektrische kookplaten (inductie).

Lees verder »

Von Martels rol bij BBB

Von Martels rol bij BBB

HESSUM – Het is nog niet in beton gegoten in welke rol Von Martels zich verdienstelijk gaat maken voor de BBB. “Caroline van der Plas gaf wel aan dat ze het prettig zou vinden als ik mijn ervaring zou kunnen inzetten in het provinciale bestuur, of eventueel landelijk. Maar dat is verder nog niet concreet. Het gaat stap voor stap. Eerst moest ik m’n CDA-lidmaatschap opzeggen.

Lees verder »

Gevolgen klimaatverandering meegenomen in nieuw rioleringsplan

Gevolgen klimaatverandering meegenomen in nieuw rioleringsplan

DALFSEN – Elke vier jaar maakt de gemeente Dalfsen een rioleringsplan, waarin omschreven wordt wanneer onderdelen vervangen moeten worden of het afwateringssysteem wordt uitgebreid. Het nieuwe rioleringsplan is aangeboden aan de Gemeenteraad. Aan de nieuwe versie van het plan is een paragraaf toegevoegd waarin is omschreven hoe het rioolstelsel mee kan veranderen met het veranderende klimaat. Verwacht wordt dat we steeds vaker te maken hebben met extremer weer, zoals hitte en wateroverlast.

Lees verder »

Onderzoek naar warmtenetten in de buurten Centrum en Polhaar

Onderzoek naar warmtenetten in de buurten Centrum en Polhaar

DALFSEN – Ook in de gemeente Dalfsen worden alle huizen en gebouwen uiterlijk in het jaar 2050 op een duurzame manier verwarmd. Dit is een van de opdrachten uit het Nationaal Klimaatakkoord die de uitstoot van CO2 moet beperken. Om deze overgang richting te geven, heeft de gemeente samen met verschillende partijen een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staan de stappen omschreven die de route vormen naar aardgasvrije woningen en gebouwen in 2050.

Lees verder »

Met elkaar aan de slag met openbare ruimte

Met elkaar aan de slag met openbare ruimte

DALFSEN – Het Dalfser college van B&W stelt de gemeenteraad voor het nieuwe Integraal Beleid Openbare Ruimte ‘Buiten Voor Elkaar’ vast te stellen. Het plan ‘Buiten Voor Elkaar’ beschrijft op welke manier de gemeente, samen met de gebruikers van de openbare ruimte de komende jaren de openbare ruimte wil onderhouden en ontwikkelen. Veranderingen door de komst van onder andere de Omgevingswet, initiatieven van inwoners en de opgave voor de opwek van energie waren reden voor een vernieuwing van het beheer van de openbare ruimte.

Lees verder »

Bezwaren bewoners Waterfront tegen plannen Hiawatha Actief afgewezen

Bezwaren bewoners Waterfront tegen plannen Hiawatha Actief afgewezen

DALFSEN – De vergunning aan Hiawatha Actief voor botenverhuur bij de passantenhaven is terecht afgegeven door de gemeente Dalfsen. Dat is kort samengevat het advies van de bezwaarschriftencommissie over de bezwaren van de Vereniging van Eigenaren Waterfront tegen de plannen van het Dalfser recreatiebedrijf. Meer waterrecreatie bij de haven doet volgens de buurt afbreuk aan het ‘sublieme wooncomfort’ dat aan bewoners is beloofd bij de bouw van het project.

Lees verder »

Nieuwe Omgevingsvisie ligt ter inzage

DALFSEN – De eerste Omgevingsvisie van de gemeente Dalfsen ligt ot en met 25 november 2021 voor iedereen ter inzage. De visie is een belangrijk document omdat er in staat op welke manier en op welke plekken mogelijk nieuwe ontwikkelingen plaats vinden. De leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt of zijn vrije tijd doorbrengt.

Lees verder »

Leander Broere lijsttrekker PvdA Dalfsen

Leander Broere lijsttrekker PvdA Dalfsen

DALFSEN – LEDMELERVELD – Leander Broere (40) uit Lemelerveld is lijsttrekker voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen. De leden van de PvdA-afdeling hebben donderdagavond de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. Broere is sinds 2018 raadslid voor de PvdA en huidig fractievoorzitter van de tweekoppige raadsfractie.

Lees verder »

PlattelandsParlement 2021

DALFSEN – Kom ook op zaterdag 20 november naar het landelijke PlattelandsParlement 2021 in Trefkoele+ in Dalfsen. Meld je aan! De LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen), OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) en de provincie Overijssel heten je op zaterdag 20 november van harte welkom in De Trefkoele+ in Dalfsen op het landelijke PlattelandsParlement 2021. Het thema van deze dag is ‘Platteland kiest Positie’.  Jij komt toch ook?

Lees verder »

Tevredenheid over Dalfser kulturhusen

Tevredenheid over Dalfser kulturhusen

DALFSEN – Inwoners en gebruikers zijn zeer tevreden over het functioneren van de vijf kulturhusen in de gemeente Dalfsen. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat de Rekenkamercommissie Dalfsen op verzoek van de gemeenteraad heeft uitgevoerd naar De Trefkoele+ (Dalfsen), De Spil (Nieuwleusen), De Wiekelaar (Oudleusen), De Mozaïek (Lemelerveld) en Kulturhus Hoonhorst.

Lees verder »

Dalfsen krijgt er nog geld bij uit Den Haag

DALFSEN – Bij vier gemeenten is bij de berekening van het voorlopig budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) uitgegaan van een onjuiste waarde van een van de verdeelkenmerken van het macrobudget; te weten werken onder niveau. Het gaat om Almelo, Dalfsen, Delft en Deventer. Daardoor hebben alle gemeenten met meer dan 15.000 inwoners een te laag voorlopig BUIG-budget over 2021 toegekend gekregen. Deze gemeenten krijgen alsnog extra budget.

Lees verder »

Dalfsen legt eigen accenten bij groei regio Zwolle

Dalfsen legt eigen accenten bij groei regio Zwolle

DALFSEN – De gemeenteraad heeft maandagavond unaniem een motie aangenomen om richting te geven aan de discussie over de verstedelijking van de Regio Zwolle en de gevolgen daarvan voor het Dalfser grondgebied. Met deze motie, die in lijn is met de nog vast te stellen Omgevingsvisie, steunt de gemeenteraad wethouder André Schuurman bij zijn gesprekken in regionaal verband.

Lees verder »

De raadsvergadering is weer live bij te wonen

DALFSEN – Sinds 6 september 2021 vergaderen de raadscommissie en gemeenteraad weer in de raadzaal. Vanaf de komende raadsvergadering op 27 september 2021 zijn ook pers en publiek weer welkom op de publieke tribune. U wordt niet gevraagd om een toegangsbewijs, maar we adviseren wel om anderhalve meter afstand te (blijven) houden, regelmatig de handen te wassen en om thuis te blijven als u of uw huisgeno(o)t(en) klachten hebben.

Lees verder »

CDA: Erftoegangswegen N340 en woonruimte

CDA: Erftoegangswegen N340 en woonruimte

DALFSEN – Raadsvragen CDA Dalfsen: Erftoegangswegen N340 en flexibele woonruimte (zoals tiny houses). Maandagavond zal de CDA-fractie Dalfsen over twee onderwerpen raadsvragen stellen: Erftoegangsweg N340 (Bert Ruitenberg) en flexibele woonruimte (Betsy Ramerman). De raadsvergadering is maandagavond vanaf 19:30 live te volgen vanuit het gemeentehuis van Dalfsen en ris.dalfsen.nl.

Lees verder »