Dorpsuitbreiding Wijthmen met 111 woningen

ZWOLLE  – WIJTHMEN –  Gemeenteraad unaniem akkoord met bestemmingsplan, dorpsgesprek en volgende stappen op weg naar toekomst. De gemeenteraad van Zwolle heeft (19 september 2022) unaniem ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor ‘Het Buyten van Zwolle’, de dorpsuitbreiding met 111 woningen. Dat betekent dat de realisering van fase 1 van het Dorpsplan formeel door de politiek is afgehecht.

Lees verder »

Grassparty in Wijthmen 2, 3 en 4 september

Grassparty in Wijthmen 2, 3 en 4 september

WIJTHMEN – Op 2, 3 en 4 september staat alweer de 34ste editie van de Grassparty op het programma. Op vrijdagmiddag opent de Grassparty met de vrijmibo oftewel de vrijdag middag borrel. In de avond is het traditie getrouw aan de straten om te strijden in het buurtspel waarbij algemene kennis en Wijthmen / Herfte kennis wordt getoetst middels een pub quiz!

Lees verder »

Zie Wijthmen.nl, Jan ten Hove over de historie Wijthmen 

Zie Wijthmen.nl, Jan ten Hove over de historie Wijthmen 

WIJTHMEN – Op de site van Wijthmen staat een prachtig verhaal over het ontstaan van Wijthmen (en omgeving) door historicus Jan ten Hove. De hoge dekzandrussen zijn ook hier sinds de prehistorie bewoond, de huidige buurtschap is rond 750 – 900 ontstaan tussen IJssel en Vecht. Dit gebied was in die periode toegewezen aan de Duitse keizers en koningen die grote delen van Midden en Noordoost Nederland kregen toegewezen. ( o.a. ook De Ierthe).

Lees verder »

Bouw van zorgappartementen bij Zorgboerderij Damhoeve

Bouw van zorgappartementen bij Zorgboerderij Damhoeve

LENTHE – HOONHORST – WIJTHMEN – Zorgboerderij. Damhoeve begint aan bouw zorgappartementen voor mensen met dementie. Wat doe je met de stallen als je geen opvolger hebt voor de boerderij? Met die vraag liepen Ina Brinkhuis en Gert van Dam de afgelopen jaren rond. Op hun terrein bood het echtpaar met Zorgboerderij Damhoeve al dagbesteding aan mensen met een beperking, maar nu zetten ze ook de volgende stap: Damhoeve Buiten Gewoon Wonen.

Lees verder »

Wandeling Boschwijk, Zalne en Herfte

Wandeling Boschwijk, Zalne en Herfte

ZALNE – Landgoed Boschwijk in de Zalné; net voor Zwolle heeft dit landgoed een heel aantrekkelijk wandelpark, te bereiken vanaf de parkeerplaats van de golfbaan. Het huis Boschwijk de oorspronkelijke woonplaats van Lois Rhijnvis Fheit, later de burgemeesterswoning van de gemeente Zwollerkerspel. Die gemeente is in de zestiger jaren opgeheven en opgenomen in omliggende gemeenten.

Lees verder »

Omlegging Kroesenallee in Wijthmen komt dichterbij

WIJTHMEN – De omlegging van de Kroesenallee in Wijthmen is een stap dichterbij gekomen. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ingestemd met het nieuwe voorkeurstracé voor de weg. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de inpassing van de verlegde Kroesenallee. “Daaruit blijkt dat het tracé langs de Oude Wythemerweg, zoals dat in 2018 voorgesteld is, daadwerkelijk kan worden ingepast.

Lees verder »

Kettingbotsing Wijthmen

WIJTHMEN – Gisteren heeft tussen Zwolle en de afslag Wijthmen een kettingbotsing plaatsgevonden waarbij vier voertuigen betrokken waren. Het ging om drie personenauto’s en een bus waar paarden in vervoerd kunnen worden. Hierin zaten op het moment van de aanrijding geen paarden.

Lees verder »

Nieuwe infrastructuur Wijthmen

Nieuwe infrastructuur Wijthmen

WIJTHMEN – Na 2010 is de N35 tussen Zwolle en Wijthmen verbreed. Dat heeft gevolgen voor de parallelle structuur: hoe ga je die verder vorm geven? Het dorpsplan voorziet dat er naast de N35 woningen gebouwd worden met de mogelijkheid van bedrijvigheid aan huis. Er is ook sprake van landbouwverkeer langs deze route. En voor de gedachtebepaling: de parallelweg sluit aan op de geplande hoofdfietsroute tussen “Raalte en Zwolle” (die dus aan de overzijde voor Café De Mol langs loopt).

Lees verder »

Brand schuur Wijthmen

Brand schuur Wijthmen

WIJTHMEN – Bij een boerderij aan de Oude Wijthemerweg te Wijthmen Zwolle) is brand uitgebroken in een schuur. Bij de brand komt asbest vrij. De verspreiding van de asbest blijft beperkt tot het eigen terrein. In de schuur stond geen vee. Wij zullen nog geruime tijd aan het nablussen zijn aldus de brandweer.

Lees verder »

Bericht over Plantenactie

Bericht over Plantenactie

HOONHORST – WIJTHMEN 0- Beste inwoners van Hoonhorst, Wijthmen en buitengebied, Helaas moeten we de Plantenactie die voor aankomende woensdag 8 september gepland stond annuleren i.v.m. een andere lokale actie met bolchrysanten.
Komend voorjaar zullen we weer de Plantenactie in de gebruikelijke vorm organiseren.

Lees verder »

Megaklus Spoor knoopunt Herfte bijna voltooid

Megaklus Spoor knoopunt Herfte bijna voltooid

HERFTE – Het mega bouwproject Noorderspoort is na jaren van aanpassingen bijna klaar. Vernieuwingen waarbij de opheffing van de kruising in Herfte een belangrijke uitdaging was. Na veel voorbereidingen zoals het plaatsen van een dive under, het  gedeeltelijk verplaatsen van de sporen van zowel uit de richting Meppel en Dalfsen kunnen beide spoorverbindingen onafhankelijk van elkaar kruisen zonder wissels en wachttijden.

Lees verder »

Nieuws over de N35 Wijthmen – Nijverdal

WIJTHMEN – Besluit over maatregelen N35 bij Haarle en Mariënheem Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, Gemeente Raalte, Gemeente Hellendoorn, hebben op 13 juli 2021 in een bestuurlijk overleg besloten tot het nemen van maatregelen op de N35 bij Haarle en Mariënheem. Met de maatregelen verbetert de verkeersveiligheid in Haarle en Mariënheem op de korte termijn.

Lees verder »

Laatste nieuws N35 Wijthmen – Nijverdal

REGIO – Aanpak verbeteringen verkeersveiligheid gedeelten van N35 Wijthmen – Nijverdal. Een meerderheid van de betrokken bestuurders van het project Verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal heeft besloten welke van de geplande verkeersmaatregelen op dit deel van de N35 op korte termijn doorgang vinden. Dit besluit was nodig, na een akkoord tussen Rijk en de provincie Overijssel vorig jaar om de N35 groter aan te pakken.

Lees verder »

Grote schoonmaak Wijthmenerplas

WIJTHMEN –  De Wijthmenerplas wordt, zoals op onderstaande beelden te zien is, op 31 maart 2021 schoongemaakt door Mulder-Eijkelkamp. Een prachtige dag in maart met 25 graden. De zonaanbidders aan de plas hadden echter deze groene walvis niet in de plas verwacht. De mannen van Mulder-Eijkelkamp hadden een mooie klus.

Lees verder »