N340

De politiek op provinciaal niveau heeft besloten om de N340 niet uit te voeren zoals gepland. Een pakket met versoberingsmaatregelen moet €125 miljoen besparen op het huidige investeringsbudget van €260 miljoen. De politiek moet nog overleggen welke knelpunten meer prioriteit hebben waardoor het nog onduidelijk is hoe de toekomstige N340 vorm gegeven gaat worden.

Reacties 3
 1. N340
  De heroverweging van de N340 biedt ook kansen, de noordelijke parallelweg tussen de Hekmansweg en Varsen zou nu ook veilig ingericht kunnen worden voor fietsers, vooral voor de vele fietsers die vanuit Dalfsen en Oudleusen het Vechtdal college bezoeken in Ommen. In het huidige plan was daar geen rekening mee gehouden. De parallelweg is te smal voor fietsers en grotere voertuigen, aan één zijde kan men immers niet uitwijken naar de berm.

 2. Dit is onze mening op de aanpak van GS Overijssel. Voor onze uitgebreide mening en voor de achtergronden van de N340 ontwikkelingen zie http://www.redhetvechtdal.nl.

  Op 21 januari 2014 heeft GS Overijssel aan Provinciale Staten een brief gezonden over bezuinigingen op het N340 project. Als vervolg op de aangenomen motie van 11 december j.l. Graag willen wij onze reactie op deze brief geven.

  Het voorstel in de brief gaat in tegen de eigen omgevingsvisie en tegen de eigen provinciale N340 doelstellingen! De basis variant in dit voorstel gaat uit van een investering van 135 miljoen. Maar dit is slechts een betere verbinding Zwolle-Dalfsen. De rest blijft gelijk. Ook in Balkbrug.

  Volgens de eigen PlanMER zijn de kosten van de noordelijke variant 170 miljoen. Geheel vierbaans. Een goedkopere, slechts gedeeltelijk, vierbaans noordelijke variant zal duidelijk onder deze 170 miljoen blijven. Een bescheiden bouwsteentje maar boven de door GS genoemde 135 miljoen is nodig om dit te realiseren. De 1 miljoen van de gemeente Hardenberg kan er nog bij. Deze wordt immers in Balkbrug bespaard.
  Maar dan wordt:
  – Wel de omgevingsvisie en N340 doelstelling gehaald.
  – Is er wel een 100 km weg zonder kruisingen.
  – Is er geen overlast in het Vechtdal van stagnerend verkeer.
  – Heeft het dorp Oudleusen geen last van herrie van (voor het stoplicht) optrekkend verkeer.
  – Zit de basisschool hier vlakbij niet in het gevaarlijke fijnstof!

 3. Na een zeer zorgvuldige afweging, met een aanloop van 15 (!) jaar, heeft (PS) Provinciale Staten heel bewust gekozen voor spreiding van verkeer in het Vechtdal door drie wegen: N340, N377 en N348 om te zetten in zo volwaardig mogelijke stroomwegen volgens de prima principes van duurzaam veilig. PS heeft daarbij heel bewust niet gekozen voor het slechts oplossen van knelpunten. Een toekomstbestendige oplossing moest en zou er komen. Daardoor legt deze impuls voor het Vechtdal een fors beslag op de Provinciale begroting.

  Bij de aspecten in de motie mis ik tot mijn verbazing de in mijn ogen belangrijkste aanleiding voor PS c.q. de coalitie om met goed fatsoen nu nog tot een heroverweging te kunnen komen: het voortschrijdende inzicht in toekomstige verkeersstromen en dus nut en noodzaak van drie zo volwaardig mogelijke stroomwegen in het Vechtdal.

  Het vasthouden aan de voorspellingen van het aantal voertuigen van destijds zou getuigen van een tunnelvisie en daarom kan ik mij heel goed voorstellen dat PS inderdaad tot een versobering gaat besluiten.
  Wanneer de destijds gehanteerde voorspellingen hierbij nadrukkelijk aan de kaak worden gesteld dan verwacht ik dat deze versobering op veel begrip zal kunnen rekenen.

  Met een vriendelijke groet,
  Arno van Dijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *