Het kulturhus als motor van een vitaal platteland

OMMEN – Voor het kulturhus van de toekomst zijn ondernemerschap en klantgerichtheid van doorslaggevend belang. In een kulturhus zijn verschillende instellingen op het gebied van zorg, wonen, onderwijs, cultuur en zakelijke dienstverlening samengebracht in één gebouw. Voor een goed draaiend kulturhus is samenwerking tussen de participanten en de gezamenlijke blik naar buiten essentieel.

Op vrijdagochtend 8 april organiseert Stimuland een symposium  ‘Van binnen naar buiten’ in het Holstohus in Olst waar hieraan volop aandacht wordt besteed. Motor van een vitaal platteland

Het kulturhusconcept heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine gemeenschappen te versterken. Een kulturhus wordt daardoor vaak gezien als motor van een vitaal platteland. In 2000 is het kulturhusconcept geïntroduceerd in Overijssel. Sindsdien heeft het zich als een olievlek over Nederland verspreid en is de ambitie van dorpen en gemeenten om kulturhusinitiatieven te ontplooien groot. De basis van het kulturhusconcept is het organiseren van nieuwe vormen van samenwerking in nieuwe en/of bestaande gebouwen. Het is een manier om het voorzieningenniveau in een dorp of wijk zo te ontwikkelen, dat het aansluit bij de wensen en behoeften van de mensen die er wonen. Stimuland adviseert en ondersteunt gemeenten en dorpsinitiatieven bij de ontwikkeling van kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties. Dit doet zij in opdracht van de provincie Overijssel.Symposium 8 april

Op het symposium van 8 april komen initiatiefnemers van kulturhusen, ambtenaren en bestuurders van gemeenten en de provincie Overijssel samen. De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Jasper Guldemond. Gedeputeerden Piet Jansen (Overijssel) en Hans Esmeijer (Gelderland) openen het symposium. Hedzer van Houten (oud-directeur Woonconcept), Paul Dijkman (architect, publicist en maker van de dvd ‘Het bankje bij het kulturhus’) en Margreet Hogenkamp (projectmanager Stimuland) verzorgen een korte inleiding. Daarna gaan de deelnemers zelf in werksessies aan de slag. In deze werksessies ligt de nadruk op het met elkaar zoeken naar kansen en delen van ideeën en inzichten voor het kulturhusconcept van de toekomst. De werksessies worden begeleid door Paul Dijkman, Gert Jan Hagen (SmartAgent Company), Linda Sanders (De vijfde dimensie), Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel) en Frank Droste (directeur van kulturhus de Bijenkorf) en Jeroen Geerdink (projectmanager Stimuland). Meer informatie over het symposium is te lezen op www.stimuland.nl.

Artikel delen: