ChristenUnie overhandigt verkiezingsprogramma

ChristenUnie overhandigt verkiezingsprogramma

DALFSEN – ChristenUnie overhandigt 3D verkiezingsprogramma aan burgemeester Noten. De ChristenUnie publiceert vandaag haar verkiezingsprogramma. Voorzitter Fred Meedendorp en fractievoorzitter en lijsttrekker Luco Nijkamp boden het programma aan de gemeente Dalfsen aan in de persoon van burgemeester Noten. De ChristenUnie gaat met als motto 3D – Dienstbaar, Duurzaam en Daadkrachtig – vol vertrouwen de campagne en de komende vier jaar tegemoet, zo stelt Luco Nijkamp.Fred Meedendorp geeft aan dat het verkiezingsprogramma tot stand is gekomen in een open dialoog met veel ervaringsdeskundigen uit de gemeente Dalfsen. Een aantal dagen en avonden zijn in open gesprekken de relevante thema’s behandeld. Ook heeft er afstemming met de SGP plaatsgevonden. Het bestuur van de SGP heeft zijn volle steun aan het programma uitgesproken.

Burgemeester Noten nam het programma graag in ontvangst en hoopt dat alle inspanningen die de komende weken worden geleverd door de politieke partijen bijdragen aan betrekken van de burgers uit de gemeente bij de politiek. Want burgemeester Noten gaat voor de doelstelling om 70% opkomst te halen.

Daarmee geeft het programma, gebaseerd op een stevig fundament, praktisch inhoud aan de kansen en lastige vraagstukken van onze prachtige gemeente Dalfsen voor de komende vier jaar.

Wilt u weten hoe de ChristenUnie denkt over haar fundament, natuurbehoud, schaalvergroting van gemeenten? Coffeeshops? Lees dan het programma op www.Dalfsen Kiest.nl en www.DalfsenChristenunie.nl

Verder geeft Luco Nijkamp aan graag het gesprek met de inwoners van de gemeente Dalfsen aan te gaan. Laat het weten op ‘info@dalfsen.christenunie.nl’!

En Fred Meedendorp nodigt alle inwoners en belangstellenden van harte uit voor de campagneactiviteiten.

Foto 1
Artikel delen: