Waterschap neemt project Streukelerzijl in gebruik

Waterschap neemt project Streukelerzijl in gebruik

DALFSEN – Genomen maatregelen tegen wateroverlast maar ook tegen verdroging
Op vrijdagmiddag 9 mei 2014 om 14.00 uur neemt dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman het afkoppelingsproject Streukelerzijl bij Dalfsen officieel in gebruik. Hij wordt hierbij geassisteerd door leerlingen van basisschool CBS Sjaloom.


Met het graven en inrichten van een nieuwe watergang en de herinrichting van de bestaande watergang is een groot deel van dit project gerealiseerd. Het nog te realiseren tracé langs de Bese en het te bouwen gemaal bij de Vecht volgt wanneer duidelijkheid bestaat over het tracé van de aan te passen provinciale weg N340. Na de bouw van dit gemaal voldoet het stroomgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak (bij Hasselt) aan de waterhuishoudkundige normen. Dit gebied ligt in de driehoek Hasselt-Nieuwleusen-Dalfsen. Problemen met wateroverlast en watertekort in dit gebied zijn dan teruggedrongen.
Naam voor nieuwe watergang
Tijdens de bijeenkomst langs de nieuw gegraven watergang aan de Hoevenweg maakt het waterschap ook de naam van deze watergang bekend. De hiervoor uitgeschreven prijsvraag leverde een passende naam op. In aanwezigheid van de prijswinnaars wordt een naambordje onthuld en de prijs uitgereikt: een ballonvaart boven het projectgebied.
DROP
Watertekort en droogte komen nu al vaker voor en zullen naar verwachting verergeren door klimaatverandering. Vroegtijdige acties zijn nodig om in te spelen op deze veranderingen. Het Europese Interreg IV B-project ‘Benefit of governance in DROught adaPtation (DROP)’ beoogt gebieden in Noordwest-Europa (NWE) hierop voor te bereiden en beter bestand te maken tegen periodes van droogte en watertekort. Om deze reden is het afkoppelingsproject Streukelerzijl deels gefinancierd met Europees geld.
Publiek welkom
Tijdens de ´Europa om de hoek kijkdagen´ openen tientallen Europese projecten, waaronder het project Streukelerzijl, in heel Nederland hun deuren voor publiek. Iedereen is op vrijdagmiddag 9 mei tussen 15.00 en 16.30 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor de kinderen zijn er in en langs de nieuwe watergang leuke activiteiten zoals kanoën en handboogschieten

Artikel delen: