Dalfsen gaat door met verzamelplan buitengebied!

Inloopbijeenkomst op 30 april van 16.00-19.30 uur in de foyer van het gemeentehuis. De gemeente Dalfsen organiseert op donderdag 30 april een inloopbijeenkomst over de verzamelplannen buitengebied.  Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers meer informatie over wat een verzamelplan inhoudt en hoe kan worden deelgenomen.

Ook kan iedereen het ontwerp van het 1e verzamelplan bekijken en hierover vragen stellen.

Het buitengebied is constant in beweging. Er zijn veel plannen voor bijvoorbeeld hergebruik of sloop van voormalig agrarische bedrijfsgebouwen, uitbreidingen van bedrijven en het verplaatsen van woningen. Het kost veel tijd en geld om hiervoor per geval het bestemmingsplan aan te passen.

Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente de plannen die inwoners hebben in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Hiermee bespaart de gemeente op:

– de voorbereiding;

– de (wettelijk verplichte) procedure;

– de besluitvorming.

Hierdoor  kan de gemeente voor plannen van inwoners die worden opgenomen het verzamelplan, korting geven op de legeskosten.

Uit een recente evaluatie blijkt dat de opzet van het verzamelplan werkt. De gemeente start daarom binnenkort met het 2e verzamelplan.  Door mee te doen aan het verzamelplan krijgen deelnemers intensieve begeleiding bij hun plan, weten ze  vooraf de planning en besparen ze minimaal 30% op de legeskosten. De gemeente Dalfsen gaat elk jaar één verzamelplan voor het buitengebied maken. Voorwaarde hiervoor is wel  dat er tenminste 5 aanvragen zijn.

Vorig jaar is gestart met het 1e verzamelplan, dat is nu in ontwerp klaar. Zeven ontwikkelingen en ook een aantal kleinere wijzigen van uit de gemeente zijn in dit 1e  verzamelplan opgenomen. Dit 1e verzamelplan ligt nu ter inzage en tot en met 27 mei kan hierop gereageerd worden.

Op 30 april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de foyer  van het gemeentehuis in Dalfsen. Van 16.00 uur tot  19.30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen. Aanwezigen kunnen dan het 1e verzamelplan bekijken, informatie krijgen over deelname aan het 2e verzamelplan en vragen hierover stellen.

 

Artikel delen: