Nieuwe zienswijze plan Rechterensedijk aangenomen

Nieuwe zienswijze plan Rechterensedijk aangenomen

DALFSEN – Nieuwe zienswijze plan Rechterensedijk aangenomen door de raad van de gemeente Dalfsen. Alle partijen stemden voor onderstaand voorstel, behalve de VVD. Het besluitvormingsproces is nog even kort toegelicht door de burgemeester Han Noten en het is een bindend proces geworden, waar alleen voor het college uitwijkmogelijkheden waren mocht dit noodzakelijk zijn, die blijkt nu plotseling te zijn ontstaan. Er is ook vanavond nog veel gesproken over de bomen, tot wethouder van Leeuwen kon melden vanavond nog contact te hebben gehad met het Waterschap die hem hebben toegezegd de planvorming van de Rechterensedijk wat betreft dijkverhoging en de gevolgen voor de bomen en de weg naar voren te halen en eind 2016 te beginnen met dit plan en dit uitvoeringsplan gereed te hebben uiterlijk in 2018 waarbij dan ook de uitvoering gepland is in 2022. De nieuwe normen voor het hoogwaterbeschermingsplan door het rijk gesteld zijn inmiddels bij het waterschap bekend en de plannen kunnen nu ook worden gemaakt. Hoe dan ook het Waterschap zal geen bomen toestaan in de voet van de dijk, dat is bindend.
Daarom is het onverantwoord nu grote uitgaven te gaan doen gaf de heer Noten aan en samen met de griffier een voorstel heeft opgesteld wat neerkomt op het uitwerken van variant 4, dat is de weg inrichten als een erftoegangsweg van 60km per uur met belijning en extra uitwijkstroken aan dijk en spoorzijde.

Daarnaast zal het college zo spoedig mogelijk in gesprek gaan met het Waterschap en samen werken aan het plan wat nodig is voor de dijkverhoging. Het lijkt er op dat dit mogelijk een volledige kap van de bomen gaat worden en de weg richting spoor zal worden verlegd, maar met de toezegging dat het weer ingericht zal worden als een laan, dus bomen komen er terug. Dit plan zal dan uiterlijk 2022 in werking moeten treden. Zodra er ontwikkelingen van het Waterschap zijn zal de raad direct worden ingericht.
Daarmee is de besluitvorming zoals die in het oorspronkelijke plan staan voor 2 varianten te kiezen vervallen en gaat het college nu de voorstellen in variant 4 nader onderzoeken en aan de raad voorleggen.
WvdV

Foto 1
Artikel delen: