HERMAN DIJK VOORGEDRAGEN ALS INTERIM-DIJKGRAAF - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

HERMAN DIJK VOORGEDRAGEN ALS INTERIM-DIJKGRAAF

REGIO – De Voorbereidingscommissie voor het waterschap Drents Overijsselse Delta draagt bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe, de heer ir. H.H.G. (Herman) Dijk voor als interim-dijkgraaf (interim-voorzitter) van waterschap Drents Overijsselse Delta. Herman Dijk is nu dijkgraaf van waterschap Groot Salland. Het benoemingsbesluit wordt hierover in november dit jaar genomen door de colleges van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Overijssel.

Deze voordracht is tot stand gekomen op het unanieme advies, dat de – vanuit de Algemeen Besturen van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden ingestelde – aanbevelingscommissie heeft opgesteld. Ook de Voorbereidingscommissie ziet in Herman Dijk de aangewezen persoon om waterschap Drents Overijsselse Delta vanaf 1 januari 2016 bestuurlijk te gaan leiden.
Beide commissies menen dat hij ruimschoots voldoet aan het profiel en aantoonbare ervaring heeft. Hij bezit sterke verbindende kwaliteiten en hij heeft een goede en overtuigende visie op de vraag hoe het nieuwe waterschap zich moet gaan verhouden met de omgeving en wat zijn rol als dijkgraaf daarbij is.

Voordracht nieuwe dijkgraaf
Daarnaast heeft de Voorbereidingscommissie besloten het nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta voor te stellen om Herman Dijk voor te dragen voor benoeming als nieuwe dijkgraaf. Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta neemt op 4 januari 2016 een besluit over deze voordracht voor de nieuwe dijkgraaf. Het gaat hier om een Kroonbenoeming.
Herman Dijk (Dordrecht, 1955) is sinds 1 februari 2010 dijkgraaf van waterschap Groot Salland en woont in Zwolle.

Foto 1
Artikel delen: