Kerst- en Nieuwjaarsactie: scholenprojectje in Nepal

NEPAL – Ingezonden door geboren Dalfsenaar Freek  Prins – Over de aardbeving in het begin van 2015 konden we dagelijks lezen in de kranten, en beelden zien op de tv.  Kleinere noden zijn er vooral in het onderwijs: met name in afgelegen streken hebben veel kinderen niet de mogelijkheid kennis en vaardigheden te leren.

Deze nood vraagt óók onze aandacht! Het is geen schokkend probleem, maar het is al wel, generaties lang, een sluimerend probleem om kinderen goed onderdak te bieden om dagelijks lessen te kunnen volgen.

Hier richt de Kerst- en Nieuwjaarsactie van Dalfsennet zich dit jaar op. De Stichting Nepal Sammaan wil, met jullie / uw steun, een derde kleuterschooltje bouwen waar jonge kinderen op een veilige manier les kunnen krijgen. Juist in een ontwikkelingsland als Nepal is het broodnodig dat alle talenten ontwikkeld worden; waar alle kinderen de kans krijgen om mee te denken en mee te werken aan de ontwikkeling van hun land.

Stichting Nepal Sammaan dankt al diegenen, die al een storting hebben gedaan de afgelopen maand, heel hartelijk! De komende maand willen we iedereen vertellen hoeveel de ze actie heeft opgebracht, en wat we konkreet met het gestorte geld gaan doen.

Annette Donker van de Stichting Nepal Sammaan (Meermanshof 8, 2312 XK Leiden; mobile 06 43 55 75 01; email: anna@box.nl) is van harte bereid uitgebreider informatie te verstrekken.

Mag ik oe allemoale vreseluk bedank’n?

Freek Prins (geboren en getogen Dalfsenaar; werkt al ruim 40 jaar in ontwikkelingslanden, o.a. in Nepal)

Bankgegevens;  NL46 RABO 0147 9418 81 t.a.v. Stichting Nepal Sammaan
Het verhaal van Shaheen Das.
Shaheen woonde in haar jeugd in de streek waar Nepal Sammaan haar projecten heeft. Als vierjarige moest ze met haar ouders mee het veld in om voor grote boeren te werken.
Haar ouders droomden van schoolgaan voor hun kind. “Mijn moeder zorgde altijd dat ik lichte karweitjes te doen kreeg, en zodra het financieel mogelijk was werd ik naar school gestuurd”, zegt ze. “Dankzij een goede onderwijzer bleef ik ook bij met de lesstof in de periodes dat er geen geld was. Als tiener heb ik mij door een hogere opleiding gewerkt. Als volwassene kreeg ik banen in NGOs  (Niet-Overheids Organisaties). Nu is er voor mijn kinderen altijd geld om naar school te gaan.
Zelf blijf ik mij nog steeds ontwikkelen door op mijn vakgebied cursussen te volgen”.

Artikel delen: