Inspectie stuwen Vilsteren en Vechterweerd - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Inspectie stuwen Vilsteren en Vechterweerd

VILSTEREN – VECHTERWEERD – Op maandag 12 september tot en met donderdag 15 september inspecteert het waterschap de stuwcomplexen in de Vecht bij Vilsteren en Vechterweerd.
Deze inspecties zijn nodig om inzicht te krijgen in noodzakelijk groot onderhoud dat in 2017 en 2018 jaar wordt uitgevoerd.

De inspectie richt zich op zowel de bouwkundige als de mechanische onderdelen van de stuwcomplexen. Het gaat om een inspectie boven en onder water. Voor onder water worden duikers ingezet. Dan is het niet nodig om de stuwen droog te zetten en worden kosten bespaard.

Inspectie en onderhoud
Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en scheepvaartbeheer op de Vecht. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is voldoende bedrijfszekerheid noodzakelijk. Dit bereiken we door om de zeven jaar groot onderhoud uit te voeren. Zowel in 2017 als in 2018 komt een van de twee complexen aan de beurt.

Scheepvaart, fietsers en voetgangers
Met een scheepvaartbericht is melding gemaakt van deze werkzaamheden. Daarbij is aangegeven om door uitvoering van het werk rekening te houden met enige vertraging: maximale wachttijd bij de schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren: 1 uur. Fietsers en voetgangers zullen hiervan weinig hinder ondervinden.

Artikel delen: