HoogOverijssel: “Politici moeten zich beter informeren” - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

HoogOverijssel: “Politici moeten zich beter informeren”

DALFSEN – Regionale volksvertegenwoordigers moeten zich beter laten informeren over de laagvliegroutes naar Lelystad Airport. Dat stelt actiecomité HoogOverijssel, dat onderzoek deed naar informatie die Lelystad Airport verspreidt onder regionale politieke partijen.

 

HoogOverijssel stelde dit onderzoek in naar aanleiding van een bezoek van de Overijsselse VVD-fractie aan Lelystad Airport, vorige week. “VVD Overijssel heeft zich helaas door Lelystad Airport in slaap laten sussen. Het vliegveld claimt bijvoorbeeld dat ze er naar streeft om boven het oude land op minimaal 6.000 voet te vliegen. Daar kunnen ze wel naar streven, maar ze gaan straks veel lager”, zegt Ben Schrijver van Actiecomité HoogOverijssel.

 

HoogOverijssel heeft het verslag van de Overijsselse VVD daarom nauwgezet geanalyseerd. “In de praktijk zitten de vliegtuigen straks boven Dalfsen al op 4.000 voet, weten we uit de informatie die openbaar beschikbaar is gesteld. Boven Zwolle en Kampen vliegen ze nog lager. Lelystad Airport moet dat er bij zeggen”.

 

Volgens HoogOverijssel is het kwalijk dat Lelystad Airport regionale politici verkeerd en onvolledig voorlicht. “Dit zijn mensen die door inwoners van Overijssel zijn gekozen als hun volksvertegenwoordigers. Die horen een compleet verhaal te krijgen. Die leidt je niet om de tuin”, aldus Schrijver.

 

Het verslag bevat meer onjuiste stellingen, vervolgt de inwoner van Lemelerveld. “VVD Overijssel tekende op dat het vliegveld zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Om te beginnen tijdens de bouw. Maar de aanleg van de landingsbaan is gegund aan DuraVermeer uit Rotterdam. En bouwbedrijf J.P. van Eesteren uit Gouda bouwt de terminal.”

 

Ook stelt de provinciale VVD dat toeristen straks sneller doorreizen naar de Weerribben, Zwolle, en de rest van Overijssel. “Een fata morgana”, legt Schrijver op bedaarde toon uit. “Lelystad Airport wordt een vakantieluchthaven voor Hollandse toeristen die naar Zuid Europa vliegen en weer terugkeren. Er komt geen buitenlandse toerist aan op Lelystad Airport.” Bovendien neemt de bereikbaarheid van Overijssel niet toe. “De reisduur met het openbaar vervoer tussen Zwolle en Schiphol is hetzelfde als die tussen Lelystad Airport en Zwolle: een dik uur. En naar Schiphol hoef je niet over te stappen in een bus.”

 

Actiecomité HoogOverijssel is de laatste weken vol op stoom gekomen. Schrijver: “wij gaan vol voor hogere vliegroutes boven Overijssel. Daarmee zijn we veel beter af. De huidige laagvliegroutes schaden onze recreatie-economie onevenredig. Wij laten daar momenteel onderzoek naar doen door economen en recreatie-experts, en die onderschrijven onze verwachting. Binnenkort presenteren wij dat onderzoek.”

 

Schrijver roept regionale politici uit Overijssel, Fryslân, Drenthe en ook Gelderland op om scherp en alert te zijn op de informatie die op hen af komt. “Wij overwegen om ook speciale informatiebijeenkomsten te organiseren voor politici uit de getroffen gebieden. Wij peilen momenteel of daar behoefte aan is. We hebben veel kennis aan boord: mensen die hun leven lang in de luchtverkeersleiding werkten, diverse piloten maar ook juristen, economen, it’ers en milieuexperts. Wij laten ons niet meer in de luren leggen door lobbypraatjes. Die tijd hebben wij gehad”, lacht Schrijver.

 

In onderstaande tabel hebben wij de claims van VVD Overijssel  in de linker kolom samengevat en in de rechter kolom van een feitelijke reactie voorzien.

 

VVD Overijssel zegt: Een misverstand, want:
Er geldt een aantal uitgangspunten voor het

bepalen van de vliegroutes van en naar Lelystad

Airport. Eén daarvan is dat bewoonde gebieden

zo min mogelijk geluidshinder ondervinden. Er

wordt naar gestreefd om op minimaal 6.000

voet te vliegen en zo weinig mogelijk boven

dorpen en steden.

 

Dat kan wel het uitgangspunt zijn, maar de

vliegroutes komen wel degelijk boven

drukbevolkte gebieden te liggen. Plaatsen als

Nijverdal, Lemelerveld, Steenwijk, Rijssen, Wijhe

en nota bene Deventer liggen er toch echt pal

onder. Bovendien scheren de vliegtuigen vlak

langs Stadshagen, de Agnietenberg en Kampen.

En dan hebben we het nog niet eens over al die

campings en vakantieparken die onder de route

liggen. U kunt de exacte, door ons verwachte

routes raadplegen via www.hoogoverijssel.nl

En dan mag er wel gestreefd worden om op

minimaal 6.000 voet te vliegen, maar de

aanvliegroute ligt boven Lemelerveld, Dalfsen

(4.000 voet) en Zwolle (3.000 voet) veel lager,

tot 3.000 voet.

Daarnaast is een voet lastig te vertalen in

meters. Bij slecht weer is 6.000 voet heel wat

lager dan bij mooi weer. De beste manier om

6.000 voet te omschrijven is 1.829 meter boven

zeeniveau plus of min 300 meter, afhankelijk van

de luchtdruk.

 

De staatssecretaris heeft gezegd dat de hiervoor

genoemde principes blijven gelden. Alleen in

zeldzame uitzonderingssituaties, als er

bijvoorbeeld geen landingsbaan vrij is vanwege

slecht weer, wordt er kort beneden de 6.000

voet gevlogen. Het is pertinent niet waar dat er

elke dag tientallen vluchten laag over Salland,

het Vechtdal, Zwolle en de Weerribben heen

komen.

 

Vliegtuigen die op 6.000 voet vliegen, maken 60

á 70 decibel aan lawaai. Dat is hetzelfde als een

zware vrachtwagen die op een meter of 60

afstand passeert.

Uit de businesscase van Lelystad Airport blijkt

dat in de toekomst dagelijks 50 vliegtuigen

gebruik gaan maken van de Zuidelijke

aanvliegroute en 10 van de Noordelijke

aanvliegroute. Dat zijn tientallen vluchten per

dag. U kunt de business case raadplegen via

www.alderstafel.nl

 

Lelystad wil in fases de komende 25 jaar

doorgroeien naar 45.000 bewegingen per jaar.

Maar het Nederlandse luchtruim is zo druk, dat

er een herindeling nodig is om meer dan 10.000

vliegbewegingen af te handelen op Lelystad.

 

Hier erkent VVD Overijssel dat de vliegroutes van

en naar Lelystad Airport wel degelijk nadelig zijn

voor Overijssel.

Wij vinden dat vliegen van en naar Lelystad pas

Naar verwachting zal er daardoor juist hoger

worden gevlogen boven Overijssel. En dat is juist

goed nieuws. Hoe eerder hiermee gestart wordt,

hoe eerder eventuele nieuwe aan- en

vliegroutes gebruikt kunnen worden. De VVD zet

hier dan ook op in.

kan na deze herindeling. Ons door

luchtvaartexperts opgestelde plan is te

raadplegen op www.hoogoverijssel.nl.

Uit de Nederlandse luchtvaartwereld krijgen we veel steun voor ons idee.

 

De ontwikkeling van Lelystad Airport zorgt voor

werkgelegenheid in de regio, zowel in de

uitvoering van de uitbreiding als daarna.

Potentiële arbeidsplaatsen dus. Daarbij maakt

een luchthaven in de regio, Overijssel een meer

aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

Goed voor de lokale economie.

 

Wij missen een onderbouwing voor deze stelling.

Er is geen onderzoek gedaan naar de door VVD

Overijssel veronderstelde toename van de

werkgelegenheid in de provincie Overijssel na

opening van Lelystad Airport. De VVD Overijssel

presenteert hier geen feit maar een fata

morgana.

 

Momenteel is de Rotterdamse aannemer

DuraVermeer bezig met de aanleg van een

nieuwe landingsbaan op Lelystad Airport. Het

bouwbedrijf J.P. van Eesteren uit Gouda bouwt

de terminal.

 

Wij verwachten dat Lelystad Airport zelfs leidt

tot meer werkloosheid in Overijssel. Momenteel

doen wij hier samen met experts onderzoek

naar. Wij vrezen dat in de Overijsselse

toeristensector een verlies aan arbeidsplaatsen

op handen is als gevolg van de laagvliegroutes

van en naar Lelystad Airport. We presenteren

hier binnenkort meer over, onder meer op onze

website.

 

Daarnaast zullen veel toeristen straks gaan

landen in Lelystad in plaats van Amsterdam. De

Weerribben, Zwolle, maar ook de rest van

Overijssel is zo snel bereikt door deze mensen.

Onze mooie regio’s kunnen wij toch prima

aantrekkelijk maken voor meer toeristen?

 

Lelystad Airport wordt een vakantieluchthaven

voor puur Hollandse toeristen die met goedkope

budgetvluchten naar Zuid Europa vliegen en

weer terugkeren. Er komt dus geen buitenlandse

toerist aan op Lelystad Airport.

Daarnaast is onze regio al snel te bereiken voor

toeristen. De reisduur met het openbaar vervoer

tussen Zwolle en Schiphol hetzelfde als die

tussen Zwolle en Lelystad Airport: een dik uur.

En naar Schiphol hoef je niet over te stappen in

een bus.

De economie van Overijssel leunt in

toenemende mate op recreatie. We ontvangen

toeristen die komen voor ons natuurschoon,

onze rust en onze goede voorzieningen. Daar is

de afgelopen jaren enorm in geïnvesteerd.

Steeds meer Duitsers en Vlamingen komen bij

ons fietsen, paard rijden en wandelen.

 

Kennispunt Oost, de rekenkamer van Marketing

Oost heeft deze cijfers zwart op wit. De

Overijsselse rust is echter kwetsbaar. Tientallen

laagvliegende vliegtuigen, tot wel zes per uur,

maken veel gebieden minder aantrekkelijk voor

onze gasten.

Het is in onze ogen dus paradoxaal dat we

Nederlandse toeristen tegen spotprijzen naar

het zuiden vliegen, terwijl we vakantiegebieden

in eigen land om zeep helpen.

 

 

Voor nu kunnen we zeggen dat de soep niet zo

heet gegeten wordt als door een aantal partijen geschetst. Er liggen juist kansen. De uitdaging wordt om bij de herindeling van het luchtruim de vliegroutes boven Overijssel optimaal in te richten. Overlast moeten we voorkomen. Dat is heel normaal.

 

Zoals hierboven geschetst biedt Lelystad Airport

geen kansen aan Overijssel, maar wel een hoop

bedreigingen. De VVD Overijssel presenteert

geen feiten, maar een fata morgana. Het is

onbegrijpelijk dat VVD Overijssel het unique

selling point van Overijssel, de rust en natuur,

verkwanselt.

 

 

 

Foto’s: Regionale VVD’ers laten zich op 21 april 2017 informeren door Lelystad Airport (bron: Twitter VVD Overijssel)

 

Foto's 2
HoogOverijssel: “Politici moeten zich beter informeren” - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: