Bridgeclub Dalfsen nieuws

DALFSEN  – De bridgeclub Dalfsen geeft de bridgespeler
lid of geen lid van de bridgeclub Dalfsen de gelegenheid
een  opfriscursus  bridge te volgen. Deze cursus wordt gegeven door ons clublid en bridgeleraar Jos Bergen.

Woensdagmiddag 31 oktober en 28 november 2018 organiseert de Bridge Sociëteit Dalfsen een opfriscursus voor bridgers.
Deze opfriscursus wordt aangeboden aan de leden van de bridgeclub, maar ook thuisbridgers worden uitgenodigd om van deze mogelijkheid gebruik te maken hun kennis weer wat op te frissen.

Deze middag zal worden gehouden in de Panorama zaal van de Trefkoele+ te Dalfsen. De middag wordt verzorgd door ons lid en bridgeleraar Jos Bergen. De thema’s die behandeld worden zijn: 31 oktober afspeltechniek en 28 november uitkomen en signaleren.

Opgave en meer info over de kosten kan u vinden de website : www.bridgeclub-dalfsen.nl

 

Artikel delen: