Wijziging gemeentelijke dienstverlening Nieuwleusen

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – Per 1 november 2018 kunnen rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten niet meer afgehaald worden in Nieuwleusen, hiervoor kunt u dan terecht op het gemeentehuis in Dalfsen of u kunt ervoor kiezen uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart te laten bezorgen op een moment dat het u uitkomt. De kosten voor het bezorgen bedragen nu nog € 4,50, maar vanaf 1 januari 2019 kunt u uw paspoort of ID-kaart gratis laten bezorgen.

 

De komende jaren loopt het aantal paspoort en ID-kaarten dat verlengd moet worden drastisch terug. Dit als gevolg van de langere geldigheidstermijn van beide documenten. Met de verhuizing van het gemeentelijk servicepunt naar de Spil heeft het college de afweging gemaakt of de investering in ICT voorzieningen en inzet van extra personeel opweegt tegen het geringe aantal bezoekers. Met de ervaring uit Lemelerveld, waar inwoners ook kunnen kiezen tussen afhalen in Dalfsen of het laten bezorgen van hun document, heeft het college er daarom voor gekozen de dienstverlening aan te passen.

 

Voor inwoners waarvoor de gang naar het gemeentehuis een probleem is, blijft de mogelijkheid bestaan dat een medewerker van de gemeente op afspraak thuis langs komt voor het aanvragen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Artikel delen: