Vergunning voor afschot wilde zwijnen in heel Overijssel

REGIO – De provincie Overijssel verleent een opdracht aan een geselecteerd aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren om wilde zwijnen te schieten in heel Overijssel vanwege de dreiging van Afrikaanse varkenspest.

De provincie verleent aan hen ook ontheffing om in de nachtperiode te schieten met behulp van hulpmiddelen die dat mogelijk maken, en met een geluiddemper op het geweer.

De door de provincie geselecteerde Buitengewoon Opsporingsambtenaren hebben ook toegang tot gronden van derden zonder dat de toestemming van de grondgebruiker en/of grondeigenaar voor het betreden van hun gronden nodig is.
bron: Provincie Overijssel,

Artikel delen: