Platform helpt agrariërs in nood weer op weg

Platform helpt agrariërs in nood weer op weg

OVERIJSSEL – Boerenromans. U kent ze vast wel, die boeken die zo lekker weglezen. In negen van de tien gevallen staan een boer en boerin centraal met op de achtergrond de zoon of dochter, schoondochter of schoonzoon en soms opa en oma. 

Het wel en wee op de boerderij en de familieproblemen worden in geuren en kleuren beschreven. Als het boek uit is rest er voldoening over de goede afloop en de fantasie van de schrijver. “In werkelijkheid is het op lang niet alle boerenbedrijven rozengeur en maneschijn. Problemen en soms dramatische situaties komen vaker voor dan menigeen denkt, al zijn ze lang niet altijd zichtbaar. Stil leed is lastig te herkennen”, aldus Bert Ruitenberg uit Dalfsen. Naast voorzitter van Boer&Toekomst Vechtdal, platform voor agrarisch stil leed, is hij melkveehouder. Hij kent voldoende tragische voorbeelden, maar ziet boeren ook weer opkrabbelen uit diepe dalen, op weg geholpen door het platform.

Uit nood geboren richtte Ruitenberg samen met vijf medebestuursleden het platform op. Dat was in 2017. De agrarische samenleving krijgt het de laatste jaren enorm voor de kiezen en dat heeft nogal wat boeren in een onzekere positie gebracht. Belangrijke oorzaken zijn de sterk schommelende en te lage opbrengstprijzen, milieuwetten die steeds opnieuw worden aangescherpt, zeer kritische consumenten en een overheid die niet stuurt, maar volgt. Als de kosten de inkomsten overstijgen, dan komt de afgrond snel dichtbij. Leveranciers willen uiteindelijk wel worden betaald en dat geldt ook voor de bank.

In het ergste geval verliezen de boeren hun bedrijf, hun job én hun woning. “Dat trekt een wissel op alles. Als de problemen zich opstapelen is er vaak ook sprake van schaamte. Er wordt niet over gepraat. Dat is stil leed, verborgen ellende. Het is belangrijk dat problemen in een vroeg stadium bespreekbaar worden gemaakt binnen het gezin. Daarin is ook een rol weggelegd voor de zogenoemde erfbetreders. Dat zijn mensen die het bedrijf of het gezin regelmatig bezoeken. De dierenarts bijvoorbeeld, de predikant, de postbode of leveranciers”, aldus Ruitenberg.
Signaal “Dat is best moeilijk. Je moet bedrijven en boeren wel een beetje kennen”, benadrukt de Dalfser melkveehouder. Als het erf altijd keurig opgeruimd was en je ziet dat achteruit gaan en hetzelfde zie je bij het vee gebeuren, dan is dat een signaal.

Een boer die zichzelf opsluit op zijn bedrijf of juist heel veel afwezig is? Daar is vaak wel wat aan de hand. Voor erfbetreders is het lastig om signalen die ze opvangen bespreekbaar te maken. Sommigen boeren zien het als ‘verraad’, de klantrelatie kan onder druk komen te staan en voor je het weet sta je met 1-0 achter. Binnen het platform werken we daar aan door protocollen te promoten. Het platform pakt signalen op en bekijkt wie het eerste contact kan gaan leggen om de boer in kwestie zo snel mogelijk in contact te brengen met professionele hulpverlening.” Inmiddels heeft het platform al aardig wat agrariërs op weg kunnen helpen, maar dat kon alleen omdat ze uiteindelijk zelf het licht weer gingen zien. “In principe hebben zij de stap gezet, wij hebben slechts een duwtje in de goede richting gegeven”, besluit Bert Ruitenberg.

Geraakt? Kijk voor meer informatie op www.boerentoekomst.nl

Boer Dunnink uit het Drentse Koekange kwam er weer bovenop (foto: NOS)

 

Foto 1
Artikel delen: