Maandag 4 maart belangrijke commissievergadering

DALFSEN – Koopzondagen, ook in Dalfsen? In het coalitieakkoord is besloten om afspraken te maken over koopzondagen in de gemeente. Lemelerveld heeft de mogelijkheid voor koopzondagen in tegenstelling tot de andere kernen van de gemeente. In juni 2018 is door uw raad een besluit genomen om extra koopzondagen in Lemelerveld toe te staan.

 

Dit gedurende de maanden juli en augustus 2018 van 12:00-18:00 uur voor de winkels die voorzien in de dagelijkse boodschappen. In het coalitiedocument “Dichtbij–DALFSEN – Dichtbij” van 2018- 2022 is opgenomen dat ondernemers zelf aan het roer staan en hun eigen keuzes maken. De ondernemersverenigingen werd daarbij de ruimte gegeven om in aantoonbaar overleg met de middenstand en kerken per kern met voorstellen te komen tot openstelling op zondagen. Dit overleg is door de gemeente gefaciliteerd en heeft op 16 januari 2019 plaatsgevonden, waarbij eveneens de Plaatselijk Belangverenigingen zijn uitgenodigd. De uitkomst van deze bijeenkomst heeft geleid tot het voorstel om op alle zondagen van het jaar openstelling tussen 12:00 tot 18:00 uur toe te staan. De winkelopenstelling biedt de ondernemers de mogelijkheid tot gelijkwaardige concurrentie met omliggende plaatsen.

Op grond van de huidige Apv (5:67) is er in Lemelerveld voor ten hoogste acht koopzondagen vrijstelling mogelijk. De pilot voor Lemelerveld was alleen geldig voor 2018. In Nieuwleusen en Dalfsen zijn op dit moment geen koopzondagen mogelijk. Ondernemers binnen de gemeente Dalfsen hebben tijdens de bijeenkomst op 16 januari aangegeven op dit moment een ongelijke concurrentiepositie te hebben ten opzichte van de omliggende plaatsen, zoals Heino, Raalte Zwolle, Ommen en Dedemsvaart. Dus de raad zal zich over dit probleem buigen.

 

Plannen Hybride sportveld in Hoonhorst

In 2015/2016 heeft VV Hoonhorst een enquête gehouden onder haar leden. Verschillende onderwerpen kwamen in deze enquête aan bod. De uitkomsten van de enquête waren positief. Alleen over het onderdeel fysieke velden (met name de trainingsvelden) waren de leden ontevreden. In de zomer van 2016 zijn er daarom verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente, daarin is onder meer gesproken over de aanleg van een kunstgrasveld. VV Hoonhorst werd uitgedaagd om creatief na te denken en mogelijke oplossingen aan te dragen voor haar vraagstelling. Samen met Plaatselijk Belang Hoonhorst heeft VV Hoonhorst vervolgens een behoefte inventarisatie naar wedstrijd- en traingingsaccommodaties opgesteld. Het rapport daarvan wordt als bijlage aan de variantenanalyse toegevoegd. In de zomer van 2017 is de behoefte inventarisatie van VV Hoonhorst besproken met de gemeente. Eén van de adviezen uit het rapport is de aanleg van een hybride trainingsveld op de plaats waar nu veld 2 ligt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft de aanleg van een hybride sportveld in Hoonhorst een plek gekregen in het Bestuursprogramma 2018 – 2022:

Voorafgaande zal er een uitvoering onderzoek worden uitgevoerd in de behoefte en een voorstel worden gedaan uit de vele soorten hybride, dus voor de sportverenigingen die nu nog spelen op natuurgras of kunstgras kan het een belangrijke vergadering worden.

 

WvdV

Artikel delen: