Gemeentebelangen-motie Hart onder de Riem niet uitvoerbaar volgens raad Dalfsen - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Gemeentebelangen-motie Hart onder de Riem niet uitvoerbaar volgens raad Dalfsen

DALFSEN – De motie van Gemeentebelangen om de winkeliers- en ondernemersverenigingen in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen met een waarderingssubsidie van 10.000 euro een ‘Hart onder de Riem’ te steken heeft maandagavond geen steun gekregen van de andere raadsfracties. De bedoeling van de motie is ook dat de verenigingen met gemeentelijke subsidie de contributie kunnen terugbetalen aan de leden die het moeilijk hebben als gevolg van Corona.

De motie bevatte ook een voorstel om de ondernemers in de kernen Oudleusen en Hoonhorst, die geen ondernemersverenigingen hebben, op een vergelijkbare manier te steunen uit het Coronanoodfonds van de gemeente. Met negen stemmen voor (fractie Gemeentebelangen) en twaalf stemmen tegen werd de motie verworpen.

Alle fracties vonden de gedachte achter de motie sympathiek maar er waren veel twijfels over de uitvoerbaarheid: wie beoordeelt de financiële nood van ondernemers,  wat is de rol van de ondernemersverenigingen daarbij, is er sprake van wel/geen staatssteun, vallen ZZP-ers er onder, is er geen sprake van willekeur en zijn de landelijke regelingen hiervoor niet bedoeld. Een aantal fracties vroeg zich verder af of dit past binnen de regels van het Coronanoodfonds. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde of er nog een evaluatie komt van dit fonds.

Fractievoorzitter Jos Ramaker (Gemeentebelangen) gaf in zijn slotreactie aan dat bij een groot aantal ondernemers de nood hoog is. ‘Het water staat ze tot aan de lippen en ze verzuipen als er geen raadsbrede steun komt voor onze motie’, benadrukte Ramaker. Deze woorden schoten de andere raadsfracties in het verkeerde keelgat. ‘Er is sprake van een motie die niet goed is doordacht maar die wel goed is voor het imago van Gemeentebelangen’, zo concludeerde Ben Schrijver van D66. Alle fracties drongen er bij Ramaker op aan zijn woorden terug te nemen.  Dat deed hij niet, waarna de stemming volgde met de verworpen motie als resultaat.

Artikel delen: