Elk kind is uniek!

Elk kind is uniek!

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo en gebruikt wel 100 talen om zich uit te drukken. Van spelen, tekenen, bouwen en knutselen tot bijvoorbeeld onderzoeken. Het is de kunst om kinderen uit te dagen om zich uit te drukken op een manier die hen het beste past, maar ook om nieuwe manieren te ontdekken. Dit is de visie van Reggio Emilia. Bij de peuteropvang van Prokino De Tweemaster in Nieuwleusen staat deze pedagogische visie centraal.

Deze pedagogische visie betekent in de praktijk op de peutergroep: veel aandacht voor de natuur, beweging en gezonde voeding. Anne-Marie van der Weide is al jaren pedagogisch medewerkster bij Prokino, voorheen Landstede, Kinderopvang. Zij legt uit hoe peuteropvang kinderen van 2 tot 4 jaar voorbereidt op de stap naar de basisschool. ‘Op de peuteropvang bieden we activiteiten aan die de ontwikkeling van de peuters bevordert, aangepast aan de kinderen. Dit doen we door te observeren wat er leeft en hoe de kinderen het beleven’, vertelt Anne-Marie.

Samen ontdekken, spelen en leren!

Bij de peuteropvang op De Tweemaster kom je geen kant en klare kleurplaten tegen. Veel liever laten pedgagogisch medewerkers de kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en hen met natuurlijke materialen een mooi schilderij maken. Kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen, waardoor hun zelfstandigheid gestimuleerd wordt.

Samenwerking basisschool

De Tweemaster
De peuteropvang is gevestigd in basisschool De Tweemaster. Anne-Marie : ‘Doordat we de peuteropvang binnen de school aanbieden, leren de peuters het gebouw al kennen, maar ook het plein en de kinderen van de kleuterklassen met wie we buiten spelen.’ Op de peutergroep van De Tweemaster sluiten ze ook aan op een aantal thema’s binnen de school en worden er gezamenlijke activiteiten gepland.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Naast de pedagogische visie van Reggio Emilia die centraal staat, heeft de peuteropvang ook een VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) status. VVE is een programma dat een ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen vermindert. De activiteiten richten zich op taal, maar zijn, zoals Anne-Marie zelf zegt; ‘niet schools’. Ook op kinderdagverblijf ‘t Hummelhof van Prokino in Nieuwleusen maken ze gebruik van dit programma.

Kom kennismaken

Heb je interesse in de peuteropvang? Of gaat jouw peuter naar het kinderdagverblijf en wil je je daarnaast oriënteren op één of meer ochtenden peuteropvang voor jouw kind? Neem dan contact op voor een kennismaking via: 038-7112301 of kijk voor meer informatie en aanmelden op prokino.nl.

Prokino Midden-Noord
Klooienberglaan 561, Zwolle
Tel. 038-711 2300
midden-noord@prokino.nl
www.prokino.nl

Artikel delen: