Door corona nog grotere financiële zorgen bij De Stoomfabriek - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Door corona nog grotere financiële zorgen bij De Stoomfabriek

DALFSEN – Stichting Theater De Stoomfabriek zit in financieel zwaar weer. Dat blijkt uit het rapport Evaluatieonderzoek Theater De Stoomfabriek van een extern adviesbureau en uit de beoordeling van de jaarrekening 2019 door de accountant, die de gemeente heeft ingehuurd. De financiële zorgen waren er al maar de coronacrisis heeft daar nog een flinke schep bovenop gedaan.

De raadscommissie bespreekt het rapport op maandag 10 mei. Dan staat de vastgoedverhuur door de stichting De Stoomfabriek centraal. Het voorstel is om voor dit onderdeel de samenwerking met het bestuur van Trefkoele+ te verkennen en te onderzoeken.

Het adviesbureau schrijft dat theater De Stoomfabriek in haar vijfjarig bestaan met haar culturele aanbod een mooie positie heeft verworven binnen Dalfsen en directe omgeving. Er is sprake van een goede en brede naamsbekendheid en de gemiddelde bezettingsgraad van voorstellingen is met 80-85% bijzonder hoog. ‘De prachtige theaterzaal, de programmering, de vele vrijwilligers en de vaste inkomstenbron uit verhuur aan Grand Café De Fabriek en De Witte Villa dragen bij aan dit succes. Om het theater ook de komende jaren succesvol te laten zijn is een aantal ingrepen noodzakelijk’, aldus het bureau.

Het adviesbureau doet een groot aantal verbetervoorstellen voor het financieel management en het verbeteren van de samenwerking met de horecaexploitant van De Fabriek. In het rapport staat dat de stichting te maken heeft met oplopende tekorten. Het tekort over 2018 bedroeg € 17.602 en in 2019 ging het om € 27.345. Daar komt nog bij dat de stichting de huur over 2019 niet aan de gemeente heeft betaald. Door de coronacrisis zijn er in 2020  ook nog eens (grote) vorderingen voor achterstallige huurbetalingen op de twee horeca-exploitanten (De Fabriek en Sukerieje) ontstaan. De gemeente is van plan via het gemeentelijk coronafonds financieel de helpende hand te bieden. Verder wordt een beroep gedaan op steunfondsen van het rijk en de provincie. Het adviesbureau geeft daarnaast diverse adviezen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Het is onder meer nodig een beter inzicht te krijgen in het rendement van de voorstellingen, al dan niet in relatie met de prijs van de kaartjes.

Voor de verbetering van de samenwerking met de horecaexploitant van De Fabriek zijn volgens het adviesbureau heldere afspraken nodig voor het gezamenlijk gebruik van de entree, de ruimte rondom de bar en op de verdieping en de organisatie van de horeca tijdens het theaterbezoek.

Recent zijn er wisselingen geweest in het bestuur van het Theater.  De aangetreden nieuwe bestuursleden willen met een ‘schone lei’ kunnen beginnen. Binnen het bestuur zijn de posities van voorzitter en penningmeester nog vacant. Invulling hiervan is met het oog op het lopende onderzoek uitgesteld.

Artikel delen: