200 jaar Katholiek Kerkhof Hoonhorst - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

200 jaar Katholiek Kerkhof Hoonhorst

HOONHORST- Door grondschenking aan de kerk door Antonius Bouwhuis, boer op ’t Erve Den Hoonhorst in Lenthe, kon het eerste Rooms-Katholieke kerkhof in deze streek worden gerealiseerd.

1821
Op 3 maart 1821 wordt hier als eerste begraven, Wilhelmus van der Vegte. Het kerkhof is dan al ingewijd door aartspriester J.H. Muller uit Zwolle, die hier later ook begraven zal worden. Tot 1821 werden alle overledenen begraven op het kerkhof van de Hervormde (voormalige katholieke) Kerk te Dalfsen. Dit kerkhof lag rond de kerk. Belangrijke mensen werden begraven in de kerk. Oude grafstenen en de grafkapel van de familie van Rechteren zijn nog aanwezig. In 1829 kreeg Dalfsen een algemene begraafplaats.

Het aantal begraven personen in Hoonhorst liep elk jaar op, tot zelfs bijna vijftig sterfgevallen in de jaren 1830, 1832 en 1837. Dit omdat veel mensen van buitenaf en met name Zwolse geestelijken en vooraanstaande katholieke families hier begraven wilden worden. Dat werd testamentair en met geldschenking vastgelegd. Ook de kindersterfte was erg hoog. In 1921 overleden hier dertien personen, waarvan acht kinderen. Zwolle kreeg pas in 1840 een kerkhof.

Burgerlijke stand
De burgerlijke stand was inmiddels al ingevoerd door Napoleon en de officiële achternaam, de boerderijnaam en soms ook de buurtschap werden in de begraafboeken vermeld. Zo is het vaak mogelijk de woonplaats van de overledene te achterhalen. Helaas waren de geestelijken niet allemaal even secuur met het inschrijven van de gegevens. Zo staat er in 1839 als overleden: “oude vrouw aan de Kappe.” Of in 1843 “weduwe op ’t Vlierhuis.” Geen namen dus. Een andere pastoor noteert: ‘’ … een krijger in de tijden van Napoleon de 1e. Had de tocht naar Rusland nog deels mede gemaakt. Was als jongen van 18 jaar de zegenvanen van Napoleon gevolgd.”

In de boeken vinden we de buurtschappen Welsum, Oosterdalfsen, Gerner, Ankum, Marshoek, Emmen, Millingen, Veldhoek, Wythem , Herfte en de plaatsen Zwolle, Dalfsen en Heino terug.

Het kerkhof
Het kerkhof was versierd met een mooie Calvariegroep: een groot kruis met corpus en daarnaast beelden van Maria en Johannes. Deze groep kwam uit het klooster Zwillbrock net over de grens bij Groenlo. Nu staan de gerestaureerde beelden van Maria en Johannes in de kerk.
In 1837 werd het kerkhof met bijna de helft uitgebreid. Deze grond moest voor tweehonderd gulden gekocht worden, omdat de erfgenamen van Antonius Bouwhuis erve Den Hoonhorst verkocht hadden.

In 1968 is het kerkhof grondig gerenoveerd. Met een bedrag van 5000 gulden, opgebracht met een huis aan huis collecte, is deze renovatie bekostigd. Zo werden o.a. priestergraven, graven van Zwolse families, twee kastanjebomen met daaronder de kruisgroep, waarbij het kruis met corpus is vernield, geruimd. Hiervoor in de plaats kwam een houten kruis met daarvoor een priestergraf met de stoffelijke resten van vijf voorgangers van de parochie. Het houten kruis, symbool van de verrezen Christus, werd onder pastoor Steenkamp aangeschaft en kreeg een plaats voor het baarhuisje.

In dit baarhuisje werden lijken van onbekende mensen, lijken van besmettelijke zieken en lijken in staat van ontbinding bewaard tot de begrafenis. In de muur van het baarhuisje was een nis, met daarin een piëta, een beeld van Maria met de dode Jezus op haar schoot. Dit beeld staat nu in de kerk.
Tijdens het pastoraat van pastoor Wielens werd door vrijwilligers een aula gebouwd. Deze is gesitueerd tussen de kerk en de pastorie. Deze aula werd in gebruik genomen in 1985.
Onder het pastoraat van pastoor Berntsen werd weer een nieuw corpus aangebracht op het houten kruis met daaronder de beelden van Maria en Johannes.
Op 9 november 2003 werd door pastoor Woorts een monument ingewijd, dat geplaatst werd ter nagedachtenis aan de in het verleden naamloos begraven kinderen. Het monument is vervaardigd door de heer Donders uit Dalfsen. Het symboliseert het geloof dat deze kinderen in de vrede van God zijn. Kinderen uit de parochie legden bij de inwijding rozen bij het monument.
In 2008 werden de paden op het kerkhof, voor een deel, van verharding voorzien. Een commissie werd toen gevraagd, de mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst op het kerkhof ook urnen te plaatsen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het urnengedeelte is inmiddels gerealiseerd.
Door het vele werk van tal van vrijwilligers ziet het kerkhof er altijd tot in de puntjes verzorgd uit.

Ingezonden door Margreet Oosterwijk

Foto's 5
200 jaar Katholiek Kerkhof Hoonhorst - Foto: Wim
Foto: Wim
200 jaar Katholiek Kerkhof Hoonhorst - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
200 jaar Katholiek Kerkhof Hoonhorst - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
200 jaar Katholiek Kerkhof Hoonhorst - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: