Raad Dalfsen wil meer onderzoek naar toekomst De Stoomfabriek - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Raad Dalfsen wil meer onderzoek naar toekomst De Stoomfabriek

DALFSEN – Wethouder Jan Uitslag heeft dinsdagavond van de voltallige gemeenteraad opdracht gekregen meer varianten te onderzoeken voor de toekomst van theater De Stoomfabriek. Het uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de vastgoedconstructie is volgens de raad te kort door de bocht.

Dit rapport geeft niet voldoende inzicht om goede besluiten te kunnen nemen over de toekomst van het theater, zo gaven de raadsleden aan. Alle fracties waren het er wel over eens dat het theater als culturele voorziening behouden moet blijven voor Dalfsen. Dat er jaarlijks via de gekozen vastgoedconstructie zo’n 45.000 euro als indirecte subsidie naar het theater gaat vraagt dan wel om een actieve gemeentelijke rol. Over hoe de gemeente die rol de afgelopen jaren heeft ingevuld vielen harde woorden. Luco Nijkamp (ChristenUnie) noemde het onthutsend, waarbij hij erop aandrong hierover meer informatie aan de raad te geven. Leander Broere (PvdA) typeerde het falende toezicht als schokkend.

Zo mogelijk nog dit jaar wil de raad besluiten nemen over de vraag wie de rol van verhuurder van het horecagedeelte van De Stoomcichoreifabriek (grandcafé De Fabriek) en de Witte Villa (De Sukerieje) in de toekomst gaat vervullen. Daarnaast vraagt de raad de opties van verkoop van één of beide panden aan de horeca-exploitant(en) te onderzoeken.

Voor de verhuurdersrol zijn er volgens de raad meerdere smaken. Deze taak kan volledig worden overgenomen door het bestuur van Trefkoele+, maar de mogelijkheid dat stichting De Stoomfabriek de culturele taken op zich blijft nemen staat ook nog open. De raad kan zich ook voorstellen dat de gemeente, als eigenaar van de panden, ook de verhuur, beheer- en exploitatietaken volledig voor haar rekening neemt. Daarmee komen dan alle vastgoedtaken in één hand.

Wethouder Uitslag kreeg van de raad de ruimte om in overleg met het bestuur van De Stoomfabriek tussentijds alvast de hoogst noodzakelijke maatregelen te nemen voor het nieuwe theaterseizoen.

Artikel delen: