Nieuwe Dalfser spelregels voor zonneparken en windmolens - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Nieuwe Dalfser spelregels voor zonneparken en windmolens

DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft nieuwe regels opgesteld voor initiatiefnemers die zonneparken en windmolens willen bouwen. Daarbij wil de gemeente nu alvast de gebieden aanwijzen waar duurzame energie niet grootschalig mag worden opgewekt. Dit zijn de ‘uitsluitgebieden’.

In gebieden die landschappelijke waardevol of ecologisch kwetsbaar zijn komen volgens het voorstel geen zonneparken en windmolens. Het gaat om de gebieden met bestemmingen en aanduidingen van natuur, agrarisch met waarden, landschapselement, verkavelingsstructuur, milieuzone grondwaterbescherming en luchtverkeer (zie kaart).

Als de gemeenteraad in juni akkoord gaat met de ‘uitsluitgebieden’ komt er vervolgens een onderzoek naar de gebieden waar zonneparken en windmolens wel mogelijk zijn. In de nog vast te stellen Regionale Energie Strategie West-Overijssel staat dat het belangrijk is dat zonneparken en windmolens zoveel mogelijk bij elkaar staan in gebieden die een goede netwerkinfrastructuur hebben en waar sprake is van een grote energievraag. Ook de kansen die er zijn om mee te werken  aan opgaves als landbouw, landschap en natuur tellen mee.  Het onderzoek, dat nog dit jaar wordt uitgevoerd door een adviesbureau, brengt uiteindelijk het meest geschikte zoekgebied voor grootschalige en duurzame energieopwekking in beeld. Daarbij wordt ook een voorstel gedaan hoe grondeigenaren, bewoners, de Dorpen van Morgen en andere belanghebbenden worden betrokken bij de concrete invulling van het zoekgebied.

De raadscommissie bespreekt het voorstel op maandag 7 juni.

Artikel delen: