Dominee van het Bos - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Dominee van het Bos

DALFSEN – In het verleden noemde men de koekoek ook wel “dominee van het bos”. Mogelijk werd de herhaalde roep vergeleken met het luiden van kerkklokken om de gelovigen naar de kerk te roepen. De koekoek is een trekvogel die rond half april in ons land aankomt en, begin juni, vertrekken de eerste volwassen vogels alweer naar de tropische regenwouden van Centraal-Afrika.

Zij eten graag harige (processie)rupsen.
Het is een algemene soort maar de aantallen zijn de afgelopen jaren dramatisch verminderd. Dat past overigens in het algehele beeld van grote vermindering van de aantallen vogel(s)oorten. Over een periode van ca 70 jaar wordt de vermindering geschat op 65%.

Ook in onze gemeente is de koekoek te spotten. Vaak alleen te horen en soms te zien, in al hun pracht (zie foto van Jos Scholten).

Artikel delen: