Veel discussie over Dalfser beleid voor duurzame energie - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Veel discussie over Dalfser beleid voor duurzame energie

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen is maandagavond unaniem akkoord gegaan met de Regionale Energie Strategie 1.0 West Overijssel. Daarna stond de uitwerking van dit regionale beleid naar concreet gemeentelijk beleid voor de grootschalige opwek van duurzame energie op de agenda. Hierover waren de meningen behoorlijk verdeeld.

De coalitiepartijen Gemeentebelangen en CDA stemden in met het voorstel van wethouder André Schuurman om de concept-uitgangspunten en de uitsluitgebieden vast te stellen (Nieuwe Dalfser spelregels voor zonneparken en windmolens). De oppositiepartijen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD hadden daar meer moeite mee en stemden tegen het voorstel.

Groot deel van de kritiek ging over hoe de gemeente inwoners gaat betrekken bij het verder verkennen van potentiële zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden. Wethouder Schuurman is van plan eerst een onderzoek te laten uitvoeren om gerichter te kunnen communiceren. Een extern adviesbureau brengt de gebieden in beeld die in potentie geschikt zijn voor grootschalige en duurzame energieopwekking. Pas daarna mogen inwoners in de voorgestelde zoekgebieden en andere partijen hierop reageren. De oppositiepartijen vinden deze aanpak niet actief genoeg. Zij drongen erop aan inwoners/omwonenden van deze gebieden vanaf het begin direct te betrekken. Hun voorstel om informatie over opgaven, belangen, kansen en ideeën vroegtijdig op te halen kreeg niet de steun van Gemeentebelangen en CDA.

De oppositie deed ook een poging om meer scherpte aan te brengen in de uitgangspunten. Zij vinden deze niet alleen te vaag maar ook niet in lijn met de moties die de raad eerder heeft aangenomen. Het voorstel om 60% windenergie als ondergrens vast te leggen bij het streven naar een hoger percentage windenergie haalde het niet. Ook het voorstel om voor lokaal eigendom te streven naar 100% lokaal eigendom en dat 50% daarbij een minimumpercentage is, werd weggestemd.

Artikel delen: