Dalfser subsidieregeling voor logopedische screening

Dalfser subsidieregeling voor logopedische screening

DALFSEN – Op voorstel van de fracties van CDA en Gemeentebelangen heeft een meerderheid van de gemeenteraad maandagavond besloten met ingang van 2023 een subsidieregeling in te voeren voor preventieve logopedische screening door de basisscholen.

Net als in de gemeente Hardenberg kunnen deze scholen een bijdrage van maximaal € 7,50 per leerling aanvragen in de kosten van deze screening.  Als alle vijfjarigen in Dalfsen volgens deze regeling worden gescreend bedragen de jaarlijkse kosten maximaal € 2.400.

De fracties van ChristenUnie, PvdA, VVD en D66 stemden tegen het voorstel. Zij drongen er op aan in afstemming met de scholen, voorschoolse opvang en gemeentelijke logopedisten een verkenning naar alternatieven uit te voeren.

Artikel delen: