Gemeenteraad blij met extra Rijksgeld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Gemeenteraad blij met extra Rijksgeld

DALFSEN – De Dalfser gemeenteraad, die maandagavond de Perspectiefnota en het Investeringsplan 2022-2025 besprak, maakt zich geen grote zorgen over de financiële positie van de gemeente Dalfsen. Bij de presentatie van de Perspectiefnota 2022-2025 meldde het college van burgemeester en wethouders nog dat er een zware opgave op de gemeente afkomt om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren.

Inmiddels hebben de donkere wolken plaats gemaakt voor licht aan het eind van de tunnel. Rode draad in de algemene beschouwingen van de zes fractievoorzitters over de Perspectiefnota was dan ook het goede nieuws uit de Meicirculaire van het rijk. Dalfsen kan jaarlijks gemiddeld een miljoen euro extra als uitkering uit het Gemeentefonds inboeken.

Voor Jos Ramaker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, is het onacceptabel dat de raad pas afgelopen donderdag is geïnformeerd over de Meicirculaire. De Perspectiefnota bevat volgens Gemeentebelangen veel te veel onduidelijkheden. Dat roept vragen op: ‘Willen we dit bekijken vanuit een kikkerperspectief? Gaan we door de knieën? Geven we toe aan allerlei bezuinigingsopdrachten? Of kijken we vanuit vogelperspectief? Vliegen we er hoog overheen en kijken we alleen naar de lange termijn’, zo vroeg Ramaker zich af om daar direct aan toe te voegen dat Gemeentebelangen er, met beide benen op de grond, realistisch naar wil kijken.

CDA-factievoorzitter Betsy Ramerman constateerde dat het college erg behoudend is, weinig risico’s neemt of creatief grenzen opzoekt. ‘De CDA-fractie is positief gestemd en ziet de eerste lichtstralen als gevolg van de meevallende Meicirculaire. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst’, aldus Ramerman.

Fractievoorzitter Luco Nijkamp van de ChristenUnie noemde de cijfers in de Perspectiefnota zorgelijk maar de eerste schrik heeft met de doorrekening van de Meicirculaire plaatsgemaakt voor een glimlach. ‘De beleving kan snel veranderen’, stelde Nijkamp.

PvdA-fractievoorzitter Leander Broere verbaasde zich over de manier waarop Dalfsen stuurt op haar inhoudelijke programma’s en de daaraan gekoppelde financiën. ‘Telkens worden ons donkere wolken geschetst en telkens gaat daar dus het gesprek over. Vooral de coalitiepartijen versterken ook erg graag dit beeld’, benadrukte Broere. Aan het eind van zijn bijdrage voegde hij daar nog aan toe dat de huidige coalitie van Gemeentebelangen en CDA weinig ruimte laat voor inbreng vanuit oppositie en ideeën van buitenaf. ‘De macht van het getal regeert en dat is uitermate teleurstellend’, zo beëindigde Broere zijn betoog.

De VVD-fractie is positief gestemd. ‘Niet bij de pakken neer gaan zitten. We vertrouwen op een goede afloop. En denk erom: wie in het dal blijft, ziet nooit de andere kant van de berg’, aldus Gerrit Jan Veldhuis.

Ook Ben Schrijver van D66 heeft vertrouwen in de toekomst. ‘Repareer wel uw dakgoot als de zon schijnt. Kijk vooral niet met een nachtkijker naar de opkomende zon. Deze Perspectiefnota wekt, wellicht onbedoeld, wel die indruk’.

Alle fracties waren het er over eens dat het verhogen van de gemeentelijke belastingen nu niet nodig is. Eventuele begrotingstekorten kunnen volgens de fracties uit de gemeentelijke reserves worden gedekt.

De volledige tekst van de algemene beschouwingen is hier te lezen:

https://www.dalfsennet.nl/wp-content/uploads//sites/6/2021/06/Perspectiefnota-2022-2025-Algemene-beschouwingen-raad-1.pdf

 

Hier een filmpje van gemeente belangen.

Artikel delen: