Inzamelen blikaval

DALFSEN – Open brief aan wethouder Schuurman, n.a.v. de aanscherping van de spelregels.

Geachte heer Schuurman,

U bent gestart met een prijzenswaardig initiatief, namelijk het creëren van bewustwording voor het inzamelen van blikafval. U deed dit ruim voor de landelijke overheid een statiegeldregeling instelt. Nu dit initiatief een succes is, scherpt u de regels aan. Dat is vreemd.

Onze kleindochter (9 jaar), attent gemaakt op uw initiatief, is enthousiast begonnen met verzamelen: buren, vrienden en familie werden erbij gehaald. Haar doel is het kopen van een eigen paard. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Nu snapt zij het veranderen van de spelregels niet: “We moesten toch inzamelen voor het milieu?”

Het ‘aanscherpen’ van de regels lijkt op het veranderen van de spelregels halverwege het spel. Iets wat kinderen genijgt zijn te doen als ze voelen te gaan verliezen. We leren hen dan dat het niet sportief is. Bij dit initiatief hoort het milieu de winnaar te worden. En niet de wethouder die concludeerde dat zijn plan te enthousiast werd opgepakt en daardoor duurder uitvalt dan begroot. Daarom doe ik graag een beroep op u: heroverweeg!

Het is een goed initiatief. Daarom, sta het niet toe dat na 33 blikjes, de rest van het jaar, alles weer in de kliko verdwijnt. En de geleerde les allang weer vergeten is, voordat de landelijke regeling van kracht wordt.

Tot slot stel ik u de vraag, hoe dit uit te leggen aan onze kleindochter? Voor mij is het een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Maar ja, hoe leg je dat dan weer uit!

Hoogachtend,

Jaap A.C. Groenewold,
📞+31 622 393 215

Artikel delen: