De Week tegen Pesten - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

De Week tegen Pesten

DALFSER EMMEN – In het kader van de Week tegen Pesten was deze week “omgaan met elkaar” het centrale thema op de Chr. DaltonSchool A. Baron van Dedem. Geïnspireerd door het motto “Buitensluiten? Uitgesloten!” van de Stichting School en Veiligheid is door de kinderen extra aandacht besteed aan bewustwording rond dit thema.

Ervan uitgaande dat we allemaal hetzelfde willen, namelijk een veilig klimaat waar rekening met je wordt gehouden, hebben de leerlingen van de school aan de Emmerweg nagedacht over wat ze nodig hebben om dat doel te bereiken.

Gesprekken en oefeningen hebben ook tot een vernieuwd Omgangsprotocol geleid. Na activiteiten in de klassen, hebben vertegenwoordigers uit alle groepen samen geformuleerd hoe zij een veilig klimaat vorm willen geven. Het protocol is als hulpmiddel uiteindelijk door alle kinderen ondertekend.

De A. Baron van Dedemschool is een Daltonschool waar sociale en emotionele vaardigheden worden getraind volgens Rots en Water. Dalton is een pedagogische visie op het omgaan met kinderen. Rots en Water een methode die zich richt op sociale en emotionele vaardigheden.

Binnen de visie van de school is “verantwoordelijkheid” de belangrijkste kernwaarde. Kinderen krijgen de verantwoordelijkheid die ze aankunnen. Niet alleen voor hun spullen en hun werk, maar vooral ook voor elkaar. Als tweede kernwaarde heeft de A. Baron van Dedemschool “samenwerken” hoog in haar vaandel. Samenspelen en samenwerken, niet als doel om taken te verdelen, maar om juist van elkaar te leren. En elkaar te leren kennen.

De kinderen hebben geleerd dat ze “kei-goed” zijn in het toveren van een glimlach. En dat ze met een klein gebaar vrolijkheid kunnen brengen. Dit heeft ertoe geleid dat u zomaar, in het centrum van Dalfsen of in Hoonhorst een steen van ABvD kunt vinden waar u happy van wordt. Sommige stenen hebben ook een tekening. Allemaal om ook bij mensen die de kinderen niet persoonlijk kennen, toch een glimlach op het gezicht te toveren.

Reacties zijn welkom via info@abaronvandedemschool.nl en Facebook A. Baron van Dedemschool.

Artikel delen: