vrijwilliger Steunpunt Formulieren locatie Dalfsen en Nieuwleusen

vrijwilliger Steunpunt Formulieren locatie Dalfsen en Nieuwleusen

Humanitas zoekt vrijwilligers voor het Steunpunt Formulieren. De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die lokaal hulp biedt. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is tijdelijk en gelijkwaardig.

Vrijwilliger Inloopspreekuur FormulierenHulp in Nieuwleusen & Dalfsen

Het Steunpunt Formulieren  is een laagdrempelig inloopspreekuur voor mensen uit de gemeente Dalfsen die informatie, vragen of hulp nodig hebben bij hun administratie en geldzaken. Vrijwilligers van het inloopspreekuur zijn geschoold voor dit werk en staan met raad en daad klaar voor de bezoeker.

Help je graag anderen? Ben je gemiddeld 3 uur per week beschikbaar? Werk je graag in een leuk en gedreven team?
Dan is vrijwilligerswerk bij het Steunpunt wel iets voor jou.

Dit vragen we van je:

 • Je beschikt over algemene kennis van wet- en regelgeving m.b.t. geldzaken. Denk hierbij aan alsmede specifieke kennis van gemeentelijke sociale voorzieningen/sociale kaart
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met administratieve werkzaamheden zoals het (digitaal) invullen van formulieren;
 • Je beschikt over goede computervaardigheden
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 • Je kan goed luisteren, bent geduldig en kan doorvragen
 • Je hebt affiniteit met anderstaligen/ ouderen en laaggeletterden
 • Je bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de bezoekers
 • Je bent in het bezit van een VOG of bent bereid deze aan te vragen

Jouw taken:

 • Je werkt altijd samen met een andere vrijwilliger; In Nieuwleusen werk je samen met vluchtelingenwerk
 • Je gaat in gesprek met bezoekers over vragen betreffende geldzaken
 • Je biedt hulp bij het invullen van formulieren: kwijtscheldingsformulieren, uitkeringen, WMO indicaties, aanvragen bijzondere bijstand, aanvraag DigiD etc.
 • Je belt eventueel samen met de bezoekers naar instanties
 • Je biedt hulp bij het lezen/uitleggen van brieven
 • Je biedt hulp bij het schrijven van brieven of eenvoudige bezwaarschriften
 • Je geeft een aanzet voor het leren maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven
 • Je maakt samen met de bezoeker een overzicht van betalingsachterstanden en schulden
 • Je biedt hulp bij verwijzing naar ketenpartners en andere (hulp)organisaties
 • Je biedt hulp bij het vinden van de weg in de digitale wereld van instanties
 • Je geeft financiële tips om rond te komen

Wat krijg je ervoor terug?

 • Scholing, begeleiding en intervisie
 • Gezellige collega’s
 • Een onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij A. Kootstra, coördinator Humanitas via a.kootstra@humanitas.nl / M 06 2076 5040