Starthandeling aanleg van het glasvezelnetwerk - Foto: H.G. Foto
Foto: H.G. Foto

Starthandeling aanleg van het glasvezelnetwerk

DALFSEN – Vanmiddag om 13.00 uur heeft wethouder Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen de spectaculaire starthandeling voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Dalfsen verricht. Dit deed hij door de eerste schop in de grond te zetten. De starthandeling vond plaats nabij de wijkcentrale ter hoogte van de Van Tydencampstraat 2 in Dalfsen.

Hieraan voorafgaand werd de wethouder, onder het genot van een kop koffie met gebak, welkom geheten door Reggefiber. In de toespraak werden de onderhandelingen met de gemeente, de bijeenkomsten voor de bewoners en de servicepunten in Dalfsen en Lemelerveld aangehaald. Er is veel werk verricht in die periode, maar daar zien de inwoners niet veel van.  Vanaf vandaag is dat anders, nu gaat iedereen zien dat er gestart met met de aanleg van vele kilometers 96 vezelige glaskabels.

Hierna werd het woord gegeven aan Klaas Agricola, hieronder zijn toespraak die we van hem mochten ontvangen (Dank Klaas!!)

Het is zover, vandaag wordt er een aanvang gemaakt om Dalfsen te verglazen.
Het belang van glasvezel wordt vaak onderschat, onterecht als u het mij vraagt.
Een glasvezel netwerk geeft een belangrijke impuls voor economische, maatschappelijke en sociale ontwikkeling. Het biedt nieuwe mogelijkheden om te werken, te leren en te communiceren.

Inwoners die mede door glasvezel langer thuis kunnen wonen omdat er een snellere en betere verbinding is met de zorgverlener, arts of ziekenhuisspecialist. De meeste mensen zijn hier niet mee bezig en schuiven dit vooruit, maar de ontwikkeling met name op zorg gebied gaat door, sneller dan we denken, mede door de bezuinigingen die de rijksoverheid doorvoert en gaat doorvoeren.

Voor de leefbaarheid en vitaliteit is de aanleg van een glasvezelnetwerk van groot belang, niet alleen voor ons dorp Dalfsen maar voor al onze kernen en vooral voor ons buitengebied.
Ons uitgangspunt is altijd geweest om kernen en buitengebied in gezamenlijkheid te verglazen,dit bleek jammer genoeg niet haalbaar. Reggefiber verglaasd de kernen Dalfsen en Lemelerveld.

Nieuwleusen Synergie heeft de handschoen opgepakt in de kern Nieuwleusen en het omliggende buitengebied en zijn nu voortvarend bezig met de vraag bundeling aldaar. De belangstelling in het buitengebied is groot. Een stuurgroep onderzoekt nu in samenwerking met de provincie om in coöperatief verband het resterende buitengebieden de kleine kernen te verglazen. Dalfsen en Lemelerveld zullen in dezen als een belangrijke springplank fungeren.

Ik ben blij dat na ruim een jaar van voorbereiding vandaag de schop de grond in gaat en er daadwerkelijk gestart gaat worden met de aanleg. Ik wens Reggefiber en HAK telecom een voortvarend traject toe met daarbij dat de overlast beperkt zal zijn  en veiligheid van onze inwoners daarbij goed in het oog worden gehouden.

Klaas Agricola, 5-7-2013.

Aansluitend zei Klaas dat de hele klus aan het eind van dit jaar geklaard zou zijn. Waarschijnlijk ging hij hierbij al uit van de snelheden die via de glasvezelkabels gehaald kunnen worden want de persvoorlichtster van Reggefiber corrigeerde dit even later. Afhankelijk van de weersomstandigheden hoopt de firma A Hak het kabelnetwerk rond eind mei volgend jaar gereed te hebben.

Na zijn toespraak moest Klaas daadwerkelijk aan de slag, de mechanische schop werd in de grond gezet! Dat het besturen van een mini kraan net zo min gemakkelijk als het besturen van een gemeente ondervond hij aan den lijve. Na enkele aanwijzingen van een specialist lukte het prima om het eerste stukje geul te graven en zijn Dalfsen en Lemelerveld onderweg naar de toekomst!

Een verslag van deze handeling en verdere informatie is ook te lezen op : http://www.eindelijkglasvezel.nl/dalfsen/nieuws/eersteschopdalfsen

Dalfsennet fotograaf HG zal later vandaag foto’s aan dit artikel toevoegen, hij maakt nu nog foto’s bij een andere gelegenheid. (en zie hieronder, hij heeft ze al geplaatst!!)

Foto's 3
Starthandeling aanleg van het glasvezelnetwerk - Foto: H.G. Foto
Foto: H.G. Foto
Starthandeling aanleg van het glasvezelnetwerk - Foto: H.G. Foto
Foto: H.G. Foto
Artikel delen: