Advies informateur Dalfsen: formatie op basis van de huidige coalitie

DALFSEN – Op woensdag 18 april heeft informateur Roland Kip zijn bevindingen van de informatieronde voor de coalitievorming gepresenteerd aan de fracties in de gemeenteraad, de burgemeester en de directie van de gemeente Dalfsen. Op 6 april is de heer Kip aangesteld als informateur en heeft in korte tijd gesprekken gevoerd met (een afvaardiging van) de fracties, burgemeester Noten en de directie.

Lees verder »

Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in 2018

DALFSEN – Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in 2018: Raadsvoorstel; Kennis te nemen van het voorlopig reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein De Rondweg in Dalfsen. 2. De verordening bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Dalfsen 2018 vast te stellen 3. Een investeringskrediet van € 154.750 beschikbaar te stellen. De provinciale subsidie dient als dekking voor dit krediet. Hiervoor de begroting te wijzigen.

Lees verder »

Meerjaren Prognose Grondexploitatie gemeente

DALFSEN –  Eén van de onderdelen van de risicobeheersing van gemeente Dalfsen is het jaarlijks actualiseren van de grondexploitaties. Via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 (MPG 2018) wordt de raad geïnformeerd over de actualisaties en de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties en wordt de raad voorgesteld besluiten te nemen.

Lees verder »

Tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2017

DALFSEN – Met ingang van 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid met een groot aantal taken als gevolg van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet. Het belang van deze drie decentralisaties in het sociaal domein is groot. De taken raken een grote groep inwoners van de gemeente. De bijbehorende financiën maken een substantieel deel uit van de gemeentelijke begroting.

Lees verder »

Bestemmingsplan locatie Kleine Veer Dalfsen

DALFSEN – Vaststelling 1e herziening ‘Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, locatie Kleine Veer. Ontwikkelaar Loostad BV gaat op de locatie Baarsmastraat 25 maximaal 12 grondgebonden woningen realiseren. Om deze woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet de huidige bestemming “Maatschappelijk” worden gewijzigd in “Wonen”.

Lees verder »

Kamerleden weer bie de Klomp

Kamerleden weer bie de Klomp

VILSTEREN – Kamerleden Malik Azmani (VVD) en Maurits von Martels (CDA). ‘Politiek is veel dichterbij dan je denkt’. Nu het stof na de gemeenteraadsverkiezingen weer een beetje is neergedaald en de coalities worden gevormd, staat de ‘Vechtdalcoalitie’ van Kamerleden Maurits von Martels (CDA) en Malik Azmani (VVD) weer klaar voor een ontmoeting met inwoners uit het Vechtdal.

Lees verder »

Plan Residentie Slingerdael roept veel vragen op

DALFSEN – Van het oorspronkelijk plan zoals in 2015 is gepresenteerd is nu maar weinig meer over. Zou gaan om  een project “samen aangenaam ouder worden”. Dit project houdt de gemoederen van de raad en de insprekers van de commissievergadering de heren Remco Kemerink van Dabeko en Job Brouwers van Classic Job inmiddels al meer dan twee jaar bezig.

Lees verder »

Afscheid raadsleden en onderscheidingen

Afscheid raadsleden en onderscheidingen

DALFSEN – Burgemeester Han Noten opende de vergadering door aan te geven dat hij met de dingen die de afgelopen week zijn gebeurd geen ervaring had, maar ook niet met het installeren van een nieuwe raad. Maar vandaag was er de hertelling en de uitslag is ongewijzigd zoals die de vorige week naar buiten is ge bracht.

Lees verder »

Lokale democratie belangrijk

DALFSEN – Het grote aantal hits gisteren op Dalfsennet (meer dan 71.500) is zeker een teken dat lokale democratie belangrijk gevonden wordt in Dalfsen. De vrijwilligers Johan, Bert,  HG. en niet te vergeten Hans hebben het samen maar mooi voor elkaar gekregen Dalfsen van het laatste nieuws te voorzien.

Lees verder »

C.B.S.”De Zaaier” showt resultaat Engels project!

C.B.S.”De Zaaier” showt resultaat Engels project!

“Tentoonstelling met verrassende, leerzame en creatieve momenten!

DALFSEN – Op basisschool “De Zaaier” te Nieuwleusen waren donderdag 22 maart jl. vanaf 17.00 tot 19.00 uur de resultaten te zien van twee weken enthousiast werken aan Engelse taal en tradities. Onder grote publieke belangstelling konden alle groepen hun werkstukken, spellen laten zien en lekkernijen laten proeven.

Lees verder »

Reactie CDA

DALFSEN – Betsy Ramerman Fractievoorzitter CDA : Ik wacht ook liever morgen even af. Dan hebben we de definitieve uitslag. Dan hoor je meer van mij. Wat de uitslag ook zal zijn: we gaan er de komende 4 jaar gewoon weer met frisse moet tegenaan.

23 maart openbare zitting ivm uitslag

DALFSEN – Op 23 maart – Zitting centraal stembureau en bekendmaking uitslag verkiezing. De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dalfsen maakt bekend, dat op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Lees verder »

Reactie lijsttrekker P.v.d.A.

DALFSEN – Die klom vannacht na 3 uur nog in de pen voor de kijkers van Dalfsennet: Lieve Dalfsenaren, Toen ik vanavond richting het gemeentehuis ging druppelden de uitslagen uit andere gemeenten al flink binnen. Die lieten grote verschillen zien in de uitslagen voor de PvdA. In de Randstad veelal verlies, in plaatsen in het noorden en het oosten verlies, handhaving en soms een kleine plus.

Lees verder »

Luco: Net terug uit het gemeentehuis.  Hierbij eerste reactie

DALFSEN – Daar kom je toch even je nest weer voor uit, beloven ik kom er vannacht op terug, en er komt niets denk je dan. Maar echt, Luco komt terug. Want je denkt hij ligt al lang op 1 oor. Nee, voor Dalfsennet blijft hij even wakker en komt met zijn reactie: Natuurlijk loopt de spanning in de loop van de avond op. En het is dan zo tegen 24.00  uur erg mooi dat de ChristenUnie opnieuw gewonnen heeft.

Lees verder »

In vogelvlucht over Dalfsen

In vogelvlucht over Dalfsen

DALFSEN – Afgelopen weken heeft Gemeentebelangen steeds filmpjes gepost op internet, waarbij alle kandidaten ‘als een vogel’ over de kernen in de gemeente vliegen. “Zo laten we zien waar we trots op zijn én waar nog zaken verbeterd kunnen worden,” zegt Inge Haarman, campagneleider van Gemeentebelangen.

Lees verder »

Bloemetjes buiten zetten: lente!

Bloemetjes buiten zetten: lente!

DALFSEN – Afgelopen zaterdag hebben leden van Gemeentebelangen de kou getrotseerd om de verschillende kernen in de bloemetjes te zetten. De dag begon op Sportpark “De Potkamp” waar de bakken vol gezet werden met prachtige viooltjes. Na de warme koffie in de bestuurskamer van de Stichting waren de bloembakken bij het Anjerpunt aan verfraaiing toe. Dit werd zeer gewaardeerd.

Lees verder »

Guus Kreule uit Nieuwleusen is winnaar

Guus Kreule uit Nieuwleusen is winnaar

DALFSEN – Prijswinnaar Ondernemersbeurs welkom in Den Haag én op boerderij. De 10-jarige Guus Kreule uit Nieuwleusen is winnaar van de Prijsvraag: “herkent u onze CDA kandidaten”. Hij kreeg daarom onlangs bezoek van CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels en CDA raadslid Wim Massier. Dat Guus prijswinnaar betekent dat hij (met zijn ouders) een dag welkom is in Den Haag in de Tweede Kamer.

Lees verder »