Inloopbijeenkomst over Centrumvisie

DALFSEN – Inloopbijeenkomst op dinsdag 27 juni van 16.00 tot 20.00 uur over Centrumvisie: Dalfsblauw past bij jou! Er is de afgelopen jaren veel gebeurd: diverse gemeentelijke gebouwen zijn vrijgekomen, de Trefkoele is gebouwd en het Waterfront wordt ontwikkeld. Stuk voor stuk projecten waarover door inwoners en ondernemers is meegedacht.

Lees verder »

Burgemeester laakt handelswijze De Stentor

DALFSEN – (persbericht van de gemeente Dalfsen) Statement burgemeester Noten. Burgemeester laakt handelswijze De Stentor rondom publicaties. Burgemeester Han Noten van de gemeente Dalfsen is ‘not amused’ over een onlangs verschenen publicatie in dagblad De Stentor over de werkdruk bij de gemeente Dalfsen. In de publicatie wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat burgemeester Noten is geïnterviewd.

Lees verder »

Perspectiefnota (voorheen Voorjaarsnota)

DALFSEN – De Perspectiefnota (voorheen Voorjaarsnota) en het investeringsplan worden jaarlijks opgemaakt en ter vaststelling aangeboden aan de raad. De Perspectiefnota 2018-2021 stelt de kaders voor de begroting 2018- 2021, het gaat over de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren en het financiële plaatje wat daarbij hoort.

Lees verder »

3e verzamelplan Buitengebied roept vragen op

DALFSEN – In mei 2016 is gestart met het 3 e verzamelplan buitengebied. Ontwikkelingen in het buitengebied waarvoor een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied nodig is worden hierbij gebundeld behandeld en in één aanpassing van het bestemmingsplan opgenomen. In het 3 e verzamelplan zijn acht ontwikkelingen opgenomen:

Lees verder »

Regelgeving en handreiking zonnevelden

DALFSEN – De handreiking zonnevelden zorgt dat initiatieven voldoen aan Artikel 2.1.8 van de provinciale Omgevingsverordening De regeling voor zonnevelden in de Omgevingsverordening vermeldt de provinciale kaders.  Zonnevelden alleen toestaan als tijdelijk (mede)gebruik van de gronden – Aantoonbare maatschappelijke meerwaarde.

Lees verder »

Raadscommissie buigt zich over JOP probleem

DALFSEN – Tijdens de commissievergadering is er weinig duidelijkheid gekomen omtrent de plannen van het college om een JOP (jongeren ontmoetingsplek) te realiseren in het stationsgebied. Vrijwel alle raadscommissies waren van mening dat het voorgesteld plan vol onduidelijkheden zit en veel vragen oproep.

Lees verder »

Veel insprekers op commissievergadering

DALFSEN – Maandagavond waren er veel insprekers op de commissievergadering over de verschillende onderwerpen die op de agenda stonden. Als eerste kreeg de heer A.Manassen namens de omwonenden Ankummerdijk/ Westeinde het woord. Hij sprak zijn zorgen uit over de plannen die er zijn voor het aanleggen van zonneparken op het maaiveld.

Lees verder »

Kerngezond Dalfsen

DALFSEN – De nota preventief gezondheidsbeleid Kerngezond Dalfsen is gisteravond door de raadscommissie akkoord bevonden. Dit is een vervolg op de startnota van december 2016, waarin gesteld iedereen gezond en samen sterk.  De ambitie van de gemeente Dalfsen is  een gemeente waar  inwoners gezond,

Lees verder »

D66 Dalfsen teleurgesteld over besluit zondagopenstelling Lemelerveld

DALFSEN – De fractie van D66 Dalfsen is teleurgesteld over het stemgedrag van de meerderheid in de gemeenteraad van Dalfsen over de motie zondagopenstelling Lemelerveld. In deze motie vraagt D66 om een kleine aanpassing en vooral meer zelfstandige regelruimte voor  ondernemers in Lemelerveld. Onder andere CDA en Gemeentebelangen zijn tegen deze aanpassing en dat verbaast D66 nogal.

Lees verder »