Nieuwe missie en visie voor gemeente

DALFSEN – Voor Elkaar, De toekomstvisie van Dalfsen. In het Overijsselse Vechtdal, vlakbij Zwolle, ligt een groene gemeente met vijf kernen en een uitgestrekt buitengebied. Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed ondernemen. Met deze zin begint de toekomstvisie van de gemeenschap Dalfsen met als titel ‘Voor Elkaar’.

Lees verder »

JOP Lemelerveld

LEMELERVELD – DALFSEN – College stelt gemeenteraad alternatief JOP Lemelerveld voor. Vergunningenprocedure JOP Kroonplein stuitte op veel weerstand. Al  geruime tijd wordt geprobeerd in Lemelerveld tegemoet te komen aan de wens van jongeren voor de komst van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP).

Lees verder »

De toekomst van Nederland ligt in het oosten

REGIO – VECHTDAL – Oost-Nederland ruim bedeeld met toekenning vier regiodeals. Minister Schouten van LNV heeft vandaag bekend gemaakt dat de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta in totaal 50 miljoen euro van het Rijk ontvangen. De regio’s zetten dit geld in om onder meer doorstroom op de arbeidsmarkt te vergroten, de economie te verduurzamen en voor de toekomstbestendigheid van de Veluwe en het Overijsselse Vechtdal.

Lees verder »

Benieuwd wat de Vecht voor jou betekent

Benieuwd wat de Vecht voor jou betekent

DALFSEN – Fietsend over de brug, wandelend langs de kade. Iedereen heeft zijn eigen gevoel bij de Vecht. Voel je verbinding met de Vecht, dan ben je van harte uitgenodigd om op woensdagavond 26 februari vanaf 19.30 uur in de Trefkoele+ mee te denken en te praten over hoe je het dorp Dalfsen aan de Vecht ziet en de rivier bij het dorp. Iedereen is welkom

Lees verder »

Beheer van bermen in Overijssel kan beter

REGIO – Het beheer van bermen in Overijssel kan beter. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met het belang van bermen voor insecten, zoals dagvlinders en wilde bijen. In duizenden kilometers bermen kan de situatie nog sterk verbeteren. In veel bermen betekent dit een overgang naar een beheer met maaien en afvoeren van het maaisel wat gunstig is voor veel bloemen en daarmee voor insecten.

Lees verder »

Provincie: Ondersteuning voor bijzondere kleinere Overijsselse evenementen

REGIO – Ondersteuning voor bijzondere kleinere Overijsselse evenementen. Evenementen geven Overijssel kleur. Dat geldt voor grote, maar zeker ook voor kleinere evenementen. Provincie Overijssel stelt daarom subsidie beschikbaar aan bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen voor de voorbereiding en uitvoering van hun evenement. De subsidieregeling opent op 21 februari.

Lees verder »

Informatieavond Centrumplan Dalfsen

Informatieavond Centrumplan Dalfsen

DALFSEN  – Druk bezochte informatieavond centrumplan Dalfsen. Schetsen met Dalfsblauwe plannen gepresenteerd. Op woensdag 12 februari werd op het gemeentehuis in Dalfsen een informatieavond gehouden over het centrumplan van Dalfsen. Tijdens de druk bezochte avond werden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en zijn de concept plannen voor de inrichting van het centrum gepresenteerd.

Lees verder »

Waterschap stort 9 ton in windpark Nieuwleusen Synergie

NIEUWLEUSEN – Het Waterschap investeert 9 ton in coöperatie Nieuwleusen Synergie. Het windmolenpark in Nieuwleusen helpt het Waterschap in haar duurzame beleid. Maar belangrijker voor deelname is dat het windmolenpark een idee is van de bevolking van Nieuwleusen (vrijwilligers) en omdat de opbrengsten van het park beschikbaar komen voor de samenleving in Dalfsen.

Lees verder »

Ashoogte windmolens mogen hoger

DALFSEN – De regels voor het plaatsen van kleine windturbines in Dalfsen worden versoepeld. Bovendien mag de turbine nu een ashoogte hebben van twintig meter, dit was in het verleden vijftien meter. Een hogere ashoogte zou een beter rendement opleveren. De aanpassingen gelden alleen voor het eigen gebruik van de bewoners.

Lees verder »

FVD-panel over klimaatbeleid in Agnietenberg 

ZWOLLE – Hoe effectief zijn voorgenomen maatregelen tegen klimaatverandering? Wat gebeurt er als we niets doen? En is er bij opwarming van de aarde nog steeds voldoende welvaart, voedsel en natuur voor iedereen? Voor liefhebbers van een kritische discussie over deze vragen organiseert Forum voor Democratie Overijssel op 28 februari een informatieavond in De Agnietenberg.

Lees verder »

Schoolverlof alleen bij uitzondering

Schoolverlof alleen bij uitzondering

DALFSEN – Met de voorjaarsvakantie in zicht zet de gemeente de regels en mogelijkheden van schoolverlof op een rij. Het onderwijs van ieder kind is gebaat bij een geregeld schoolbezoek. Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de Leerplichtwet dan ook alleen mogelijk in drie uitzonderingssituaties:

Lees verder »

Hogere (kleine) windmolens?

Hogere (kleine) windmolens?

DALFSEN – Morgen maandag 3 febr.  staat onder andere energieopwekking voor eigen gebruik op de agenda van de raadscommissie. De CDA-fractie heeft vorig jaar aandacht gevraagd voor meer mogelijkheden bij eigen huis of bedrijf, bijvoorbeeld als het gaat om kleine windmolens. We merken dat de vraag naar kleine windmolens in het buitengebied toeneemt

Lees verder »

Laagvliegroutes defensie over Overijssel?

REGIO – Defensie wil een oude laagvliegroute opnieuw gaan gebruiken voor de F35, de Joint Strike Fighter. De route werd tot 2002 gebruikt werd door Nederlandse F16’s. Dit tot groot ongenoegen van onder andere de provincies Friesland, Overijssel en Drenthe. Door minder behoefte aan laagvliegroutes en de schaarste van ruimte en rust werd gebruik van deze route destijds opgeschort.

Lees verder »

Gemeente klaar voor DSO

DALFSEN – Met de inzet van projectleider Thijs Swolfs van M&I/Partners staat de gemeente Dalfsen als een van de eerste gemeenten in Nederland aan de vooravond van implementatie van lokale software die DSO-proof is. Een belangrijke pijler binnen de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In Dalfsen wisten ze dat ze daar ‘iets’ mee moesten doen.

Lees verder »

Dalfsen werkt aan Biodiversiteit

DALFSEN – De Jachtlusterallee is daarvan een mooi voorbeeld en vrijwel gereed. Het is geheel uitgevoerd door de medewerkers van Dalfsen Werkt. Nieuwe bomen zijn er geplant, duidelijk is gekozen voor meer diversiteit in de bomen om het aantrekken van vlinders en insecten te vergroten, de bermen zijn plaatselijk verlaagd en hier en daar verhoogd voor een betere waterhuishouding.

Lees verder »

Geruchten moeten de wereld uit

Geruchten moeten de wereld uit

DALFSEN – Wethouder Ruud van Leeuwen was vanmorgen nogal duidelijk om geruchten de wereld uit te krijgen. Een van de geruchten was dat de gemeente Dalfsen het Chinees restaurant Wing Wah aan het Kerkplein in Dalfsen zou hebben gekocht. Hij gaf aan dat dit in geen geval juist is. Ook is dit nooit ter sprake geweest en de gemeente zal dit ook niet kopen.

Lees verder »

Nieuwe kaders duurzame energie

DALFSEN – De nieuwe kaders duurzame energie zullen in februari in de raad worden besproken. Dit betreft met name  de opwekking van energie voor eigen gebruik. Te vaak ervaart met bij plannen dat daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen, er wordt gedacht aan het mogelijk maken van plaatsen van panelen op eigen terrein.

Lees verder »

Vanavond raadsvergadering

DALFSEN – Vanavond schijnt er weer en raadsvergadering te zijn. De weekbladen worden hier niet meer bezorgt vandaar dat we er wat later mee komen. Het is een openbare vergadering, dus u kan daar bij zijn. Ook dit keer weer interessante onderwerpen, zie hier onder.het gaat om 19.30 uur beginnen u kan het ook thuis volgen.

Lees verder »

Met input inwoners gaat fietsbeleid ter besluitvorming naar gemeenteraad

Met input inwoners gaat fietsbeleid ter besluitvorming naar gemeenteraad

DALFSEN – De afgelopen periode konden inwoners meedenken met de gemeente Dalfsen over het geactualiseerde fietsbeleid en het actieplan voor de komende jaren. Met deze plannen wil Dalfsen het fietsen in de gemeente verder stimuleren en nog aantrekkelijker maken. Fietsen wordt aantrekkelijker wanneer bijvoorbeeld belangrijke fietsroutes, de zogenaamde hoofdfietsroutes, verbeterd worden. De input is meegenomen in de vorming van het fietsbeleid en actieprogramma en dit wordt behandeld door de raadscommissie op 3 februari 2020 en op 24 februari komt het ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Lees verder »