Malik Azmani en Maurits von Martels: zie komt weer bie de Klomp

Malik Azmani en Maurits von Martels: zie komt weer bie de Klomp

VILSTEREN  – Kamerleden Malik Azmani (VVD) en Maurits von Martels (CDA) ‘Politiek is ook deze keer veel dichterbij dan je denkt’. Na laatste editie van de ‘meet and greet’ van Vechtdal-kamerleden Maurits vond Martels (CDA) en Malik Azmani (VVD) die werd gehouden in december, is er het nodige gebeurd in het speelveld van de landelijke politiek.

Lees verder »

De Sint mag niet meer op de weg komen

DALFSEN –  Ik dacht begint dat nu al weer dat  sinterklaas gedoe, maar het zat anders.Toelating Stint op openbare weg formeel ingetrokken. Op 12 december 2018 bleek uit een onderzoek van TNO dat er risico’s zijn voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers van de Stint. TNO constateerde onder meer problemen met de rem en de lengte van de remweg van de Stint.

Lees verder »

De raadscommissie vergaderde

De raadscommissie vergaderde

DALFSEN – Janine Schiphorst Kijk in de Vegte nu niet met eigen camera maar als voorzitter. Burgemeester van Lente ziet de startnotitie Missie en Visie als een zoektocht naar het nieuwe SAMEN. Daarbij ook gebruikmakend van doelgroepen die we minder vaak zien. Wat goed is behouden en open staan voor verandering en verbetering. We gaan ons hiermee bezinnen op de toekomst!

Lees verder »

CDA Dalfsen wil inzicht

CDA Dalfsen wil inzicht

DALFSEN – CDA Dalfsen wil inzicht in toekomstige ontwikkelingen van boeren. Het CDA in Dalfsen heeft raadsvragen gesteld over het inzicht van de gemeente in de toekomstige ontwikkelingen van agrarisch ondernemers. De partij wil weten of Dalfsen mogelijk een onderzoek wil starten om de situatie op het platteland in kaart te brengen.

Lees verder »

College gemeente Dalfsen bezoekt Lemelerveld

DALFSEN – LEMELERVELD – Ieder jaar komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek bij inwoners in elke kern. Op dinsdag 12 februari bezoekt het college Lemelerveld. Om 20.00 uur in zaal Reimink start de informatieavond, die georganiseerd wordt in samenwerking met Plaatselijk Belang. Het college praat inwoners uit Lemelerveld dan bij  over actuele gebeurtenissen in de buurt.

Lees verder »

Het geld ligt op straat voor de scholen

REGIO – 10.000 euro voor elke deelnemende school.  Basisscholen krijgen steun bij vergroenen speelplein. De provincie Overijssel en haar partners in het programma Natuur voor Elkaar willen dat alle schoolpleinen in 2025 vergroend zijn. Plekken waar kinderen in het groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een leefbare plek zijn voor planten en dieren.

Lees verder »

Nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen

DALFSEN – Op maandagavond 4 februari 2019 bespreekt de raadscommissie de startnotitie Actualisatie Missie en Visie. Hierin doet het college van B&W een voorstel hoe de ontwikkeling van een nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen wordt aangepakt. In dit proces staat de inbreng van inwoners, ondernemers en gemeenteraad centraal. Streven is eind dit jaar een nieuwe visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Lees verder »

De kracht zit niet in stenen, maar in mensen

De kracht zit niet in stenen, maar in mensen

VILSTEREN _ “Als er maar genoeg woningen gebouwd worden, dan worden alle problemen opgelost, dat was vanavond wel zo’n beetje de rode draad”, vatte Jan ten Kate het eerste provinciale lijsttrekkersdebat samen. Het debat was het slotstuk van de nieuwjaarsbijeenkomst van de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen (OVKK) die donderdagavond werd gehouden in De Spil in Nieuwleusen.

Lees verder »

Dienstverleningsbeleid gemeente voorgelegd aan raadscommissie

DALFSEN – Dienstverleningsbeleid gemeente Dalfsen: persoonlijk in een digitale wereld. Het college van Burgemeester en Wethouders legt op 4 februari het Beleidsplan Dienstverlening, persoonlijk in een digitale wereld voor aan de raadscommissie. Het beleidsplan is opgesteld op basis van ervaringen en verwachtingen van inwoners en ondernemers die in september en oktober vorig jaar zijn verzameld.

Lees verder »

Leden energiecoöperatie krijgen de stroom van het dak

Leden energiecoöperatie krijgen de stroom van het dak

DALFSEN – Waar gebeurt het allemaal, waar wordt onze stroom opgewekt? Dat wilden de leden van zonnestroomcoöperatie Dalfsen Stroomt wel eens weten. En dus waren ze zaterdag massaal naar houtbedrijf Foreco gekomen om met eigen ogen te zien waar nu die panelen eigenlijk liggen en de omvormers hangen. Het was druilerig weer, de zon ging schuil achter een grijs wolkendek, maar weinigen trokken zich daar ook maar iets van aan.

Lees verder »

Waterstof voorlopig niet voor de massa

Waterstof voorlopig niet voor de massa

DEN HAAG / MAINZ – ‘In Duitsland werken overheid en bedrijven al jaren samen in een waterstofprogramma. Heel veel van de waterstofprojecten daar bestaan alleen dankzij de ruime subsidies. De ervaringen laten zien dat het technisch allemaal kan maar dat er nog heel veel water door de Rijn zal moeten stromen voordat het voor grote groepen haalbaar, betaalbaar en daardoor ook bereikbaar zal zijn!’

Lees verder »

Op 14 januari een bijzondere raadsvergadering

Op 14 januari een bijzondere raadsvergadering

DALFSEN – Installatie Erica van Lente als burgemeester van Dalfsen. Op maandag 14 januari 2019 wordt Erica van Lente geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen. Tijdens een bijzondere raadsvergadering die om 19.30 uur begint in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen verricht Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de beëdiging.

Lees verder »

Aftellen voor de waterschapsverkiezingen

REGIO – In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met een speciale online aftelkalender. Via deze aftelkalender krijgen ‘volgers’ een kijkje in de keuken van het waterschap en kunnen ze zich een beeld vormen van diverse thema’s en keuzes die binnen een waterschap spelen.

Lees verder »

Bericht van de overheid

14 december 2018

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Lees verder »