Gemeente Dalfsen wil snelfietsroute verder verbeteren

Gemeente Dalfsen wil snelfietsroute verder verbeteren

DALFSEN – De gemeente Dalfsen vraagt inwoners de enquête in te vullen voor optimalisatie snelfietsroute tussen Dalfsen en Zwolle. Mening van gebruikers belangrijk. De snelfietsroute F340 tussen Dalfsen en Zwolle is de afgelopen jaren verbeterd. De gemeente Dalfsen gaat deze route nog verder verbeteren. Op dinsdag 28 november is gestart met het opvragen van ervaringen van gebruikers van de snelfietsroute tussen Dalfsen en Zwolle.

Lees verder »

Voorzitter dank u wel voor de spreektijd

DALFSEN – Bij deze wil ik namens de bewoners van de oude Hessenweg, de Ankummer Es en van de Vossersteeg, een oproep doen om te stoppen met het verminken van een authentieke en karakteristieke omgeving in het buitengebied van uw gemeente. Stop met het degraderen van een ruim 400 jaar oude handelsroute, tot een verlichte fietsroute van een buitenwijk van de stad Zwolle.

Lees verder »

Stemmen in Hoonhorst

Stemmen in Hoonhorst

HOONHORST – De enorme verkiezingsborden zoals hier aan de Zwarteweg, hebben hun dienst gedaan. Het is nu donker, niemand ziet er nog iets van en morgen is alles achter de rug. In Hoonhorst is het in het stemlokaal altijd een gezellige sfeer. Je treft er altijd machtig veel bekenden. (Maar dat zal bij andere stemlokalen ook zeker niet minder zijn).

Lees verder »

Huurders in Dalfsen langer op wachtlijst door samenwerking?

DALFSEN – De ChristenUnie vreest dat dewoningzoeker.nl zorgt voor langere wachtlijsten voor woningzoekenden in Dalfsen. Daarom stelt de fractie komende maandag de volgende vragen aan het college van B&W: De fractie van de ChristenUnie constateert dat het met de verschillende versnellingsaspecten voor sociale woningbouw nog niet echt vlot gaat. Mogelijkheden om te komen tot versneld bouwen van (flex- of permanente) woningen zijn de afgelopen maanden niet gelukt.

Lees verder »

Rijk zet kleine stap voor aanpak N35

Rijk zet kleine stap voor aanpak N35

WIJTHMEN – HOONHORST – HEINO – RAALTE – Rijk zet kleine stap voor aanpak N35. Het Rijk heeft een voorzichtige stap gezet als het gaat om de aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Afgelopen zomer liet demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten dat de aanpak van dit stuk van de Rijksweg op pauze is gezet.

Lees verder »

Overijssel geeft klap op sluitende begroting

Overijssel geeft klap op sluitende begroting
ZWOLLE – Provinciale Staten van Overijssel heeft ingestemd met de begroting voor de periode 2024-2027. De provinciale financiën zijn op orde. De sluitende begroting van 2024 heeft een omvang van €491,5 miljoen. Hier bovenop investeert de provincie de komende vier jaar in totaal €307 miljoen. Deze middelen zijn bedoeld om de ambities in het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ de komende jaren te realiseren.

Lees verder »

Politiek

Politiek

VECHTDAL –  Vier Overijsselaars van uiteenlopende politieke huize in Vechtdal Politiek. Wat hebben Gaby Markandu, kandidaat Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Leander Broere van de Dalfser PvdA-fractie, Roel Kouwen (CDA Dalfsen) en Hilde Palland (Tweede Kamerlid voor het CDA) met elkaar gemeen?

Lees verder »

Regio Zwolle gaat voor nieuwe Regio Deal

Regio Zwolle gaat voor nieuwe Regio Deal

REGIO – Miljoeneninvestering in brede welvaart. Regio Zwolle doet vandaag, op dinsdag 31 oktober, een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal: de Regio Deal Regio Zwolle 2024-2027. De aanvraag wordt ingediend door meer dan 75 regionale partners: provincies, gemeenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, Economic Board Regio Zwolle, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Lees verder »

Han Noten als bemiddelaar

Han Noten als bemiddelaar

DALFSEN – HELLENDORN –  Oud burgemeester van Dalfsen Han Noten moet ervoor gaan zorgen dat de rust terugkeert in de gemeenteraad van Hellendoorn. Noten is jarenlang Eerste Kamerlid geweest en was van 2011 tot 2018 burgemeester van Dalfsen. De gemeente Hellendoorn zit al maanden in een grote politieke problemen nadat in mei de coalitie uit elkaar viel en de ene na de andere wethouder opstapte.

Lees verder »

Provincie weert zonnepanelen van landbouw- en natuurgrond

Provincie weert zonnepanelen van landbouw- en natuurgrond

REGIO – De provincie Overijssel gaat aan de slag met een aanpassing in het provinciale zonbeleid. De provincie wil geen zonnepanelen meer op landbouw- en natuurgrond toestaan. Hiermee geeft Overijssel gehoor aan het eigen coalitieakkoord en het verzoek van de rijksoverheid om de groene leefomgeving te ontzien. Bovendien blijkt uit recente cijfers dat extra zonnevelden in de provincie niet meer nodig zijn om de gezamenlijke doelstellingen (1,3 TwH aan zonne-energie in 2030) te halen.

Lees verder »

Gemeente programmabegroting 2024-2027

Gemeente programmabegroting 2024-2027

DALFSEN – Programmabegroting 2024 – 2027: Spagaat tussen meer taken en minder geld. Op maandag 6 en donderdag 9 november bespreekt de gemeenteraad van Dalfsen de programmabegroting 2024 – 2027. De gemeente Dalfsen ziet steeds meer taken op haar afkomen, terwijl er minder financiële middelen vanuit de Rijksoverheid komen. Dalfsen kiest ervoor te blijven investeren in de toekomst, zonder te bezuinigen op voorzieningen of de belastingen te verhogen.

Lees verder »

‘Politiek is (bijna) helemaal klaar met Lelystad Airport’

LEMELERVELD – LELYSTAD – Steeds nadrukkelijker wordt duidelijk dat Nederland klaar is met het onnodige, ongewenste en onrechtmatige Lelystad Airport. Van alle politieke partijen die tot nog toe hun concept verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen in november hebben gepresenteerd, zijn alleen de VVD en de meer radicaal rechtse partijen nog voor de opening.

Lees verder »