Perspectiefnota Dalfsen met donkere wolken maar ook lichtpuntjes

Perspectiefnota Dalfsen met donkere wolken maar ook lichtpuntjes

DALFSEN – Wethouder Ruud van Leeuwen heeft vanmiddag de gemeentelijke Perspectiefnota 2023-2026 gepresenteerd. Het is zijn ‘laatste’ nota over de financiële positie van de gemeente Dalfsen voor de komende jaren. Zodra de lopende onderhandelingen tussen Gemeentebelangen en CDA over de vorming van een nieuw college van B&W zijn afgerond en de wethouders door de raad zijn benoemd stopt Van Leeuwen als gemeentelijk schatkistbewaarder.

Lees verder »

Gastvrijheid

DALFSEN – Wij hebben aangeboden Oekraïnse vluchtelingen te willen ontvangen in onze caravan maar moeten daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Wij hebben ons eind maart opgegeven bij de stichting “Welkom in Dalfsen” met het aanbod dat we wel mensen onderdak willen bieden in onze caravan.

Lees verder »

Hoe vier jij het leven in Overijssel?

Hoe vier jij het leven in Overijssel?

REGIO – Hoe vier jij het leven in Overijssel? Leg het vast en stuur je foto in! Commissaris van de Koning Andries Heidema is benieuwd hoe jonge inwoners (18-35 jaar) van Overijssel vrijheid en democratie vieren. Hij roept ze op om het moment vast te leggen en hem de foto te appen. De inzenders van de meest bijzondere of opvallende foto’s maken kans op een plek op het VIP-deck van het provinciehuis.

Lees verder »

Informateur Roland Kip adviseert voortzetting coalitie Gemeentebelangen en CDA

Informateur Roland Kip adviseert voortzetting coalitie Gemeentebelangen en CDA

DALFSEN – De informateur in Dalfsen heeft zijn werkzaamheden afgerond. Na gesprekken gevoerd te hebben met de politieke partijen, burgemeester en gemeentesecretaris kwam informateur Roland Kip tot de conclusie dat voortzetting van de huidige coalitie van Gemeentebelangen en CDA het beste aansluit bij de uitslag van de verkiezingen.

Lees verder »

Opvang Oekraïeners verloopt soepel in Dalfsen

Opvang Oekraïeners verloopt soepel in Dalfsen

DALFSEN – De opvang van zo’n 120 Oekraïeners in de gemeente Dalfsen zorgt op dit moment niet voor grote problemen. Tachtig vluchtelingen uit het oorlogsgebied zijn bij particulieren ondergebracht.  Een veertigtal, vooral vrouwen en kinderen, vindt op dit moment tijdelijk onderdak in chalets op Vechtdalcamping Het Tolhuis. Hier is voor een periode van een half jaar ruimte voor in totaal honderd Oekraïners. 

Lees verder »

Provinciale subsidie voor ecologisch bermbeheer door gemeente Dalfsen

Provinciale subsidie voor ecologisch bermbeheer door gemeente Dalfsen

DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft van de provincie Overijssel een subsidie van 20.000 euro gekregen om aan de slag te gaan met ecologisch bermbeheer. Dit betekent dat er met een aangepast bermbeheer-beleid meer ruimte is voor wilde bloemen en kruidensoorten. Dit bevordert onder andere de biodiversiteit. Tal van organismen krijgen meer ruimte om te groeien, te bloeien en te leven.

Lees verder »

Puzzel voor autovrije Prinsenstraat en Kerkplein nog niet gelegd

Puzzel voor autovrije Prinsenstraat en Kerkplein nog niet gelegd

DALFSEN – De locatie Fokkens in de Prinsenstraat en het terrein achter de voormalige garage, dat bereikbaar is vanaf de Vechtdijk, zijn belangrijke stukken in de puzzel die de gemeente moet leggen voor een autovrije Prinsenstraat en Kerkplein. De gemeente is eigenaar van het terrein, terwijl het te slopen garagepand in handen is van een plaatselijke ontwikkelaar. 

Lees verder »

Informateur Roland Kip gestart

Informateur Roland Kip gestart

DALFSEN – Roland Kip, in het dagelijks leven directeur van stichting IZZ, is begonnen met zijn werkzaamheden als informateur. Hij heeft als opdracht om te inventariseren welke uitdagingen er in de komende jaren op de gemeente afkomen en welke politieke partijen met elkaar kunnen gaan samenwerken in een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Lees verder »