Hessenpoort: één groot lichtstation

Hessenpoort: één groot lichtstation

DALFSEN – De raadscommissie Dalfsen is het van harte eens met het uitgangspunt  ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’ uit het gemeentelijk Beleidsplan ‘Licht en donkerte in de openbare ruimte’. Bij het verlichten van de openbare ruimte zijn sociale veiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid en herkenbaarheid belangrijk. Voor het gebied buiten de bebouwde kom gaat de gemeente uit van ‘Niet verlichten, tenzij…’.Hier verlicht de gemeente zo weinig mogelijk.

Lees verder »

Brede steun voor verruiming kampeerbeleid

Brede steun voor verruiming kampeerbeleid

DALFSEN – Het voorstel voor meer variatie en meer kwaliteit van het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen kan rekenen op brede steun van de Dalfser gemeenteraad. Wethouder Jan Uitslag kreeg maandagavond van alle fracties de complimenten voor de wijze waarop hij de vorig jaar aangenomen motie ‘Verruiming kampeerbeleid’ in goed overleg met camping-eigenaren en de recreatiesector heeft uitgevoerd.

Lees verder »

Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen

Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen

DALFSEN – Vier bewoners van de Gerner Es hebben dinsdagavond ingesproken bij de raadscommissie over de gemeentelijke plannen voor Oosterdalfsen Noord. In dit gebied, dat ligt tussen Gerner Es, Oosterdalfsersteeg, Haersolteweg en Koekoeksteeg, worden vanaf 2023 de eerste woningen gebouwd. De raadscommissie besprak de uitgangspunten voor de opzet van de wijk, die ruimte biedt aan zo’n 300 woningen.

Lees verder »

Twijfels bij nieuwe investeringen in Trefkoele+

Twijfels bij nieuwe investeringen in Trefkoele+

DALFSEN – Bij een ruime meerderheid van de raad bestaan twijfels over het voorstel om vier ton uit te trekken voor de herinrichting van kulturhus Trefkoele+. Deze investering is nodig om van Trefkoele+  ‘dé huiskamer van Dalfsen’ te maken als een plek waar het ontmoeten centraal staat. ‘Een kulturhus moet uitnodigen elkaar daar te zien en te spreken’, zo staat in het voorstel dat de raadscommissie dinsdagavond behandelde.

Lees verder »

Omwonenden zijn tegen hoogbouw in Oosterdalfsen Noord

Omwonenden zijn tegen hoogbouw in Oosterdalfsen Noord

DALFSEN – Hoger bouwen in Oosterdalfsen Noord is voor de omwonenden echt een brug te ver. ‘Meer dan drie bouwlagen wordt door de buurt gezien als een onnodige en onbespreekbare optie’, zo blijkt uit de reactie die naar de raadscommissie is gestuurd. De bewoners verwijzen naar de in 2011 vastgestelde uitgangspunten voor Oosterdalfsen. Daarin staat dat er sprake is van een overgangsgebied tussen dorpskern en buitengebied voor ‘dorps wonen’. 

Lees verder »

Raadscommissie vergadert dinsdagavond digitaal

Raadscommissie vergadert dinsdagavond digitaal

DALFSEN – De raadscommissie vergadert dinsdagavond 6 april opnieuw digitaal. De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via de gemeentelijke website: https://ris.dalfsen.nl  Ook de vergaderstukken staan hier. Op de agenda staan Herinrichting Trefkoele+, het 7e Verzamelplan Buitengebied, het Beleidsplan schuldhulpverlening en de Stedenbouwkundige scenario’s Oosterdalfsen Noord.

Lees verder »

Groei Vooruit helpt inwoners Regio Zwolle

REGIO – Groei Vooruit helpt inwoners Regio Zwolle ontwikkelen tijdens coronacrisis. Corona heeft de arbeidsmarkt op z’n kop gezet. Veel inwoners hebben of dreigen – zonder overheidssteun aan bedrijven – hun werk te verliezen. Naast steun voor bedrijven is er in Regio Zwolle ook steun voor individuele werkzoekenden en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten: Groei Vooruit.

Lees verder »

VVD-Overijssel bezorgd over afstand windmolens

REGIO – VVD-Overijssel bezorgd over afstand windmolens tot woonwijken. ‘Joekels van windturbines bouwen op slechts enkele honderden meters afstand van woningen betekent een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid.’ Die waarschuwing klinkt uit een brandbrief van ruim honderd medici onder aanvoering van Kinderpsychiater Simone Brands, waarvan dagblad de Telegraaf op 29 maart jongstleden melding maakte.

Lees verder »

Volgende stap in de regionale energiestrategie

Volgende stap in de regionale energiestrategie

DALFSEN – West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie . West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit.

Lees verder »

Gemeentebelangen-motie Hart onder de Riem niet uitvoerbaar volgens raad Dalfsen

Gemeentebelangen-motie Hart onder de Riem niet uitvoerbaar volgens raad Dalfsen

DALFSEN – De motie van Gemeentebelangen om de winkeliers- en ondernemersverenigingen in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen met een waarderingssubsidie van 10.000 euro een ‘Hart onder de Riem’ te steken heeft maandagavond geen steun gekregen van de andere raadsfracties. De bedoeling van de motie is ook dat de verenigingen met gemeentelijke subsidie de contributie kunnen terugbetalen aan de leden die het moeilijk hebben als gevolg van Corona.

Lees verder »

Pieter Omtzigt (CDA) gedragen in de regio

Pieter Omtzigt (CDA) gedragen in de regio

DALFSEN – REGIO – De afgelopen week was er veel rumoer over de formatie en de positie van Pieter Omtzigt naar aanleiding van de zichtbare aantekeningen van verkenner Ollongren. Als fractie en bestuur van CDA Dalfsen is het goed om te zien dat velen met ons vierkant achter Pieter Omtzigt staan! Omtzigt kreeg in Overijssel 60% van de CDA-stemmen bij de afgelopen verkiezingen en vertegenwoordigt zowel onze regio als onze normen en waarden.

Lees verder »

CDA Overijssel pleit voor meer beplanting langs Dalfser wegen

CDA Overijssel pleit voor meer beplanting langs Dalfser wegen

DALFSEN – Het CDA Overijssel steunt het streven van de Vrienden van Dalfsen voor meer beplanting langs de N340, N48 en N377 waar recent bomen werden gekapt in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid op deze drie wegen. Vrienden van Dalfsen vindt het door de provincie opgestelde beplantingsplan te schraal van opzet met alleen herplant van bomen. Er zou een plan moeten komen dat aansluit bij de historische landgoederengordel in het gebied.

Lees verder »

Vragen over dreigend tekort aan huisartsen

Vragen over dreigend tekort aan huisartsen

ZWOLLE – ChristenUnie Overijssel heeft in de commissievergadering woensdag nogmaals het dreigende huisartsentekort in de provincie op de agenda gezet. Statenlid Jan Westert wilde onder meer van Gedeputeerde Staten weten wat de stand van zaken is rond een eerder aangenomen motie en beloofde rondetafelgesprekken.

Lees verder »

TONK-regeling voor inwoners die door corona woonlasten niet kunnen betalen

TONK-regeling voor inwoners die door corona woonlasten niet kunnen betalen

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – Wethouder Jan Uitslag reikte woensdag de eerste poster voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit aan supermarkteigenaar Luuk Tijs in Nieuwleusen. In alle supermarkten in de gemeente Dalfsen, en straks ook op andere ontmoetingsplekken zoals Kulturhuzen en bibliotheken, komt een poster te hangen om inwoners te attenderen op de regeling.

Lees verder »

Meer nieuwere woonvormen in Oosterdalfsen Noord

Meer nieuwere woonvormen in Oosterdalfsen Noord

DALFSEN – In de nog te bouwen woonwijk Oosterdalfsen Noord wil de gemeente meer ruimte bieden aan bijzondere woonvormen. Het gaat dan om collectieve woonvormen, tiny-houses, gestapelde woningen en wonen met zorg. De gemeente speelt daarmee in op de toenemende vraag naar deze manier van wonen. Het is een van de voorstellen die aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Lees verder »

Verruiming terrassen Dalfsen

Verruiming terrassen Dalfsen

DALFSEN – Mogelijkheid voor ruimere terrassen in de gemeente Dalfsen verlengd tot eind 2021. De horeca letterlijk meer ruimte geven om te ondernemen zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. Dit is wat het college van de gemeente Dalfsen doet door, vooruitlopend op een heropening van de horeca, de verruiming van de terrassen voor in ieder geval heel 2021 door te zetten.

Lees verder »

Maurits von Martels wil overstap best overwegen

Maurits von Martels wil overstap best overwegen

HESSUM – Ik ben nog niet overgestapt maar heb wel sympathie voor de BBB. Scheidend CDA-Kamerlid Maurits von Martels: De BBB is dus in een gat gesprongen dat is achtergelaten door het CDA. Mogelijk sluit Von Martels zich aan bij BBB. “Het is nog niet zover dat ik ben overgestapt, maar ik heb wel altijd gezegd dat ik het boerengeluid wil laten horen.

Lees verder »

Voorstel voor meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod in Dalfsen

Voorstel voor meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod in Dalfsen

DALFSEN – Er komen nieuwe kansen voor kampeerbedrijven in de gemeente Dalfsen. Het voorstel met mogelijkheden volgt uit een analyse en uit gesprekken met camping-eigenaren en organisaties uit de recreatiesector. Aan hen is in de afgelopen periode gevraagd hoe het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen in de toekomst aan kan sluiten op de wensen en behoeften die er leven.

Lees verder »

Stemmen in Hoonhorst: veilig en rustig

Stemmen in Hoonhorst: veilig en rustig

HOONHORST – Het stemmen in Hoonhorst in het Parochiehuis naast de school ging uiterst veilig en rustig. Bij aankomst wordt je gewezen op de 1.5 mtr. afstand. Vervolgens om de hoek stond een tafel met ontsmetting ( nee een douche zat er niet in). Vervolgens kom je rechts je legitimatie laten zien en je formulier (stempas) inleveren.

Lees verder »

Tweede Kamerverkiezingen in Dalfsen

Tweede Kamerverkiezingen in Dalfsen

DALFSEN – Burgemeester Erica van Lente ging vandaag samen met kinderburgemeester Myla Groenendijk naar een stembureau in Lemelerveld. Van Lente bezocht ook alle andere zeventien stembureaus. In Ankum ontmoette zij de alom bekende Henk Borgmeijer. In dit stembureau was hij als speaker een fantastische gastheer.

Lees verder »