Bericht van de overheid

14 december 2018

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Lees verder »

Beleidsplan recreatie en toerisme 2011-2020.

DALFSEN – Op 31 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het ‘Beleidsplan recreatie en toerisme 2011- 2020’ vastgesteld. Het Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2011-2020 loopt af. In de evaluatie van het beleidsplan Recreatie en Toerisme 2011-2020 wordt teruggeblikt op de afgelopen periode, stilgestaan bij de stand van zaken anno 2018 en alvast vooruitgekeken naar wat de gemeente Dalfsen in de (nabije) toekomst te wachten staat.

Lees verder »

Centrumvisie Dalfsen

DALFSEN – Na een uitgebreid participatieproces, heeft u de structuurvisie Dorp aan de Vecht, centrumvisie Dalfsen in november 2017 vastgesteld. Vanwege knelpunten in de beschikbare ambtelijke capaciteit, heeft verdere uitwerking enige tijd op zich laten wachten. Het college heeft besloten om een projectleider aan te stellen; dezelfde als die het proces heeft begeleid naar de vastgestelde structuurvisie.

Lees verder »

Meet & Greet Von Martels, Azmani en Futselaar

VILSTEREN – Met drie man sterk zaten ze daar zaterochtend in De Klomp in Vilsteren: Maurits von Martels (CDA), Frank Futselaar (SP) en Malik Azmani (VVD). Futselaar was daar op uitnodiging van zijn collega-Tweede Kamerlid Von Martels. Niet zonder reden, want het weinig servicegerichte CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) was een van de onderwerpen van gesprek.

Lees verder »

Bestuur vv Lemelerveld allerminst blij om JOP

LEMELERVELD – Het voorstel van het college van B&W voor het plaatsen van een jeugdontmoetingsplaats (JOP) valt bij het bestuur van vv Lemelerveld niet goed. Het voornemen van plaatsing van een hangplek voor jongeren op sportpark Heidepark door de gemeente Dalfsen is met initiatiefnemers en buurt besproken. De huidige locatie van de skatebaan net buiten het sportpark werd daarbij niet geschikt bevonden.

Lees verder »

Drie Vechtdalgenoten op kandidatenlijst D66 Overijssel,

Drie Vechtdalgenoten op kandidatenlijst D66 Overijssel,

VECHTDAL – Drie Vechtdalgenoten op kandidatenlijst D66 Overijssel voor Provinciale Statenverkiezingen. Afgelopen weken hebben de leden van D66 Overijssel hun zegje kunnen doen over de volgorde van de kandidatenlijst. Woensdagochtend, 28 november, is de lijst voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen, op 20 maart 2019, officieel vastgesteld

Lees verder »

Coalitiepartijen kiezen voor oostelijke en westelijke uitbreiding

DALFSEN  – Coalitiepartijen kiezen voor oostelijke en westelijke uitbreiding kern Dalfsen. Amendement voltallige oppositie om ook de optie noord open te houden weggestemd. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandagavond heeft de gemeenteraad van Dalfsen met alleen steun vanuit de coalitiepartijen het collegevoorstel om de kern Dalfsen eerst naar het oosten en vervolgens naar het westen uit te laten breiden aangenomen.

Lees verder »

Duidelijkheid voorkeursrechten Dalfsen

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen heeft gisteravond ingestemd met een aanzienlijke verkleining van het gebied ten westen en oosten van het dorp Dalfsen waarop het voorkeursrecht is gevestigd. “Het CDA is hier erg blij mee”, aldus raadslid Bert Ruitenberg, omdat we hiermee zowel duidelijkheid voor de betreffende grondeigenaren als voor de (toekomstige) bewoners van de nieuwe uitbreidingslocaties hebben gerealiseerd.

Lees verder »

Burgemeester Han Noten neemt groots afscheid.

Burgemeester Han Noten neemt groots afscheid.

Burgemeester Han Noten heeft gistermiddag in de Spil te Nieuwleusen groots afscheid genomen. Klokslag 4 uur komt Han Noten met zijn vrouw Dorethe onder een luid applaus de overvolle sportzaal van de Spil binnen. De zaal was tot de nopjes prachtig ingericht, het feest begon met een film over de Shelttersuits, een type slaapzak speciaal voor daklozen en vluchtelingen, waarvan Han een sponsor is en waar hij zijn afscheidscadeau in geld aan wil besteden. Peeple helping peaple.

Lees verder »

Plan van aanpak Centrumplan op agenda raad

DALFSEN – Centrumplan Dalfsen van start. Weet u het nog? De Dalfsblauwe kikkers die kwakend door de winkelstraten gingen? Ze wezen de weg naar het tijdelijke pop up café in de Prinsenstraat. De structuurvisie Dorp aan de Vecht, beter bekend als de Centrumvisie Dalfsen, is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder »

Raad beslist over ruimtelijke regels

DALFSEN  – De gemeenteraad van Dalfsen heeft het college gevraagd om ruimtelijke regels te stellen voor projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het college legt nu het Beoordelingskader grootschalige energieopwekking voor aan de raad. Dit beoordelingskader zorgt ervoor dat initiatieven op dit gebied niet zomaar uitgevoerd kunnen worden, maar eerst getoetst moeten worden aan het kader.

Lees verder »

Programmabegroting Dalfsen: + 5 procent

DALFSEN – Programmabegroting Dalfsen door met hangen en wurgen: ozb stokt op 5 procent. Na de nodige momenten van hangen en wurgen is de gemeentelijke programmabegroting er door. In tegenstelling tot de PvdA, D66 en de VVD stemden de ChristenUnie en de coalitiepartners CDA en Gemeentebelangen donderdagavond tijdens de behandeling van de begroting in met een eenmalige verhoging van de onroerendezaakbelasting van 5 procent in 2019.

Lees verder »