Retailvoucher voor verblijfsgebied Nieuwleusen Noord

Retailvoucher voor verblijfsgebied Nieuwleusen Noord

NIEUWLEUSEN – Op 22 februari 2018 reikte Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, een subsidievoucher uit aan wethouder André Schuurman in het kader van de provinciale retailagenda. “Met deze voucher willen gemeente Dalfsen en de ondernemersvereniging Nieuwleusen een (visie)plan maken voor een opwaardering van het verblijfsgebied Nieuwleusen Noord”, aldus een tevreden wethouder Schuurman.

Lees verder »

Win een gratis zweefvlucht

Win een gratis zweefvlucht

DALFSEN – Op vrijdag 18 november 2016 organiseerde D66 Dalfsen een eerste bijeenkomst in de kantine van het zweefvliegveld in Lemelerveld. Dit na een duidelijke noodkreet van de Aeroclub Salland over de laagvliegroutes boven onze gemeente. Sindsdien is er veel in gang gezet, met als doel herindeling van het luchtruim om vliegtuigoverlast te voorkomen.

Lees verder »

Gemeentebelangen in de lucht!

Gemeentebelangen in de lucht!

DALFSEN – Gemeentebelangen trapt vandaag, precies vier weken voor de gemeenteraadsverkiezingen af met een promotiefilmpje.
In vogelvlucht ziet u onze prachtige gemeente voorbijkomen.
De kandidaat-raadsleden brengen Dalfsen in beeld door over de hele gemeente te vliegen waarbij de verschillende kernen en projecten aan bod komen.

Lees verder »

Vragen over sloop woningen Weerdhuisweg

DALFSEN – LEMELERVELD – Gemeentebelangen stelt college vragen over sloop woningen Weerdhuisweg. Betreft vraag: sloop van de woningen gelegen aan de Weerdhuisweg te Lemelerveld. Geacht College van B&W van de Gemeente Dalfsen,
We hebben als Gemeentebelangen signalen gekregen van verontruste bewoners uit Lemelerveld dat de Woonstichting Vechthorst overgaat tot sloop van de woningen.

Lees verder »

Raad gaat niet akkoord met plan locatie Pnièl

DALFSEN _ Raad gaat niet akkoord met plan locatie Pnièl, met name het niet gasloos bouwen door Woningstichting Vechthorst werd als onaanvaardbaar aangemerkt. In de vergadering van 5 februari is het onderwerp voldoende besproken, waarbij de directie van Vechthorst aanwezig was. De daarna belegde bijeenkomst voor de raadsleden heeft heel veel vragen opgeroepen.

Lees verder »

D66 Dalfsen met 14 kandidaten op de lijst

D66 Dalfsen met 14 kandidaten op de lijst

DALFSEN – Op 21 maart neemt D66 Dalfsen met niet minder dan 14 kandidaten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is een verdubbeling van het aantal kandidaten ten opzichte van 2014. D66 is na een periode van lange afwezigheid, in 2014 opnieuw in de raad gekomen met Jan Rooijakkers als raadslid.

Lees verder »

Krediet strategische grondaankopen

DALFSEN – Het krediet voor strategische grondaankopen door ons college is door uw raad vastgesteld op € 1.000.000,– per jaar. In januari zijn er enkele grondaankopen gepasseerd waardoor de grens van 1 miljoen euro al bijna bereikt is. Argumenten: 1.1 Het budget voor strategische grondaankopen is noodzakelijk zodat ons college slagvaardig kan optreden.

Lees verder »

Beleidskader Peuteropvang

DALFSEN – Beleidskader Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2018-2021. De toekomst van de voorschoolse voorzieningen staat momenteel hoog op de landelijke agenda. Per 1 januari 2018 wil het rijk de wet- en regelgeving en financiering van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zoveel mogelijk op één lijn trekken.

Lees verder »

Ondernemers van Lemelerveld hebben wensen

Ondernemers van Lemelerveld hebben wensen

LEMELERVELD – Ondernemers van Lemelerveld hebben wensen voor CDA DalfsenTijdens het ‘Valentijnsbezoek’ van het CDA Dalfsen hebben ondernemers van Lemelerveld laten weten zelf te willen besluiten dat winkels op zondag na 12.00 uur open mogen. CDA-lijsttrekker Betsy Ramerman laat weten dat “het verkiezingsprogramma van het CDA hiervoor mogelijkheden biedt.

Lees verder »

Plaatselijk belang Oudleusen en bezoek college

Plaatselijk belang Oudleusen en bezoek college

OUDLEUSEN – Gisteravond vond er weer een ledenvergadering plaats van Plaatselijk belang Oudleusen en begon zoals het plaatselijk de gewoonte is “een stief kwartiertje” later, zoals de voorzitter Thijs Hogenkamp dit noemde, laatkomers worden hier nog gewoon beloond. Het was weer een overvol programma, gelukkig stond vrijwel alles wat hij noemde al in een prachtig boekje van de vereniging.

Lees verder »

Raad akkoord 2 windmolens, Windpark Synergie

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – In april 2013 heeft de gemeenteraad besloten mee te willen werken aan de plannen van Nieuwleusen Synergie om maximaal drie windturbines te gaan ontwikkelen. In 2016 heeft de gemeenteraad voor het planvormingsproces de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport (MER) voor de uitbreiding van het windpark Nieuwleusen vastgesteld.

Lees verder »

Dalfsen Kiest! Op weg naar 21 maart

Dalfsen Kiest! Op weg naar 21 maart

DALFSEN – Op maandag 5 februari hebben alle politieke partijen in de gemeente Dalfsen hun kieslijsten ingeleverd, tijdens een zitting van het Hoofd stembureau. Naast de ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen, PvdA, CDA en VVD heeft ook nieuwkomer Libertarische Partij de kandidatenlijst ingeleverd.

Lees verder »