Informatiebijeenkomst verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

RAALTE – De N35 is een belangrijke weg. Toenemende verkeersdrukte en veel kruispunten zorgen voor vertragingen en onveilige situaties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de provincie Overijssel een verkenning gestart voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Daarin onderzoeken ze mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. De gemeente Raalte is ook bij deze verkenning betrokken.

Lees verder »

Vragen van het CDA

DALFSEN – Isolatieproblematiek huurwoningen Een groep inwoners verkeert al langere tijd in onzekerheid over de veiligheid in hun huurwoning. Een structurele oplossing en informatievoorziening is nodig.

Lees verder »

Overijssel kiest voor brede aanpak

Overijssel kiest voor brede aanpak

REGIO – Overijssel kiest voor brede aanpak in Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Overijssel wil de komende jaren via een brede samenwerking tussen bewoners, gebiedspartners en betrokkenen komen tot een toekomstbestendig landelijk gebied. Want het Provinciaal Programma Landelijk Gebied zal grote impact hebben op het platteland, de agrarische sector, maar ook op de maatschappij als geheel.

Lees verder »

Belasting

DALFSEN – Per 1 jan. wordt de hondenbelasting afgeschaft. De toeristenbelasting wordt per 1 jan. voor kampeerders 0,95 p.p. per nacht en voor een verblijf in een hotel wordt dat 1,40 p.p. per nacht.

Lees verder »

GS bezocht voorbeeldproject Landgoed Vilsteren

GS bezocht voorbeeldproject Landgoed Vilsteren

VILSTEREN – Afgelopen najaar  brachten Gedeputeerde Staten van Overijssel een werkbezoek aan het dorp en gelijknamige landgoed Vilsteren. GS wilde meer weten over hoe boeren op Vilsteren werken aan verduurzaming van hun bedrijfsvoering en hoe ze dit doen in samenhang met de omgeving. De boeren werken aan duurzaamheidsdoelen op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) die speciaal voor kringlooplandbouw in het Vechtdal zijn ontwikkeld.

Lees verder »

Stienus Melis (Dalfsen) op vier voor provincie

Stienus Melis (Dalfsen) op vier voor provincie

DALFSEN – PvdA Overijssel zet Stienus Melis (Dalfsen) op vier voor provincie. Stienus Melis uit Dalfsen staat op plaats vier van de PvdA-kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Melis heeft veel ervaring in de politiek. Hij was eerder gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de PvdA in de Groningse gemeente Westerwolde, en is op dit moment commissielid voor de gemeenteraad van Dalfsen en voorzitter van de lokale PvdA afdeling in Dalfsen.

Lees verder »

Eerste Rapport openbaar gemaakt

Eerste Rapport openbaar gemaakt

NIEUWLEUSEN – ZWOLLE _ Schaduw Provinciaal Bestuur overhandigt Rapport De Staat van Overijssel aan College van Gedeputeerde Staten. Woensdagochtend 23 november heeft het Schaduw Provinciaal Bestuur Overijssel haar eerste Rapport openbaar gemaakt, en overhandigd aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel op het Provinciehuis te Zwolle.

Lees verder »

Voorrang voor PAS-melders

REGIO – ChristenUnie Overijssel wil voorrang voor PAS-melders. De fractie van ChristenUnie Overijssel heeft vragen gesteld naar aanleiding van een uitgelekte notitie vorige week over Overijsselse PAS-melders. Vakblad Boerderij schreef over een niet openbare notitie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Lees verder »

Impuls voor duurzaamheidsinvesteringen

Impuls voor duurzaamheidsinvesteringen

REGIO – Europese impuls voor duurzaamheidsinvesteringen via Energiefonds Overijssel. Energiefonds Overijssel leent tot €50 miljoen bij de Europese Investeringsbank (EIB) om nog meer energieprojecten te kunnen ondersteunen.  De voordelige leningen komen ten goede aan duurzame ondernemers die hun energieverbruik willen verduurzamen of duurzame energie willen opwekken.

Lees verder »

Bezoek minister Bruins Slot bij uniek park Ommermars

Bezoek minister Bruins Slot bij uniek park Ommermars

REGIO – Bezoek minister Bruins Slot aan Regio Deal project Ommermars. Minister Bruins Slot (BZK) bracht vandaag een bezoek aan het Vechtdal, als onderdeel van haar bezoek aan Regio Zwolle. Zij bezocht de Ommermars aan de rand van Ommen, een uniek burgerinitiatief. (kijk hier naar de foto’s die Dalfsennet afgelopen juli daar maakte) Inwoners zorgden ervoor dat de natuur in dit gebied zich heeft hersteld als glooiend landschap, vol Vechtdalflora en met zandduinen.

Lees verder »

Overijssel wacht op jouw inzet

Overijssel wacht op jouw inzet

REGIO – Initiatieven uit de Overijsselse samenleving kunnen soms geld, materialen of hulp gebruiken om daadwerkelijk tot bloei tot komen. Samen met het platform Voor je Buurt start de provincie Overijssel daarom een crowdfundingplatform. De eerste vijf initiatieven zijn nu gestart. Bekijk de crowdfundingcampagnes en hoe jij de initiatieven kan helpen op www.samenvoorelkaar.nl.

Lees verder »

Nieuw over de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

ZWOLLE – NIEUWLEUSEN – Renate van der Velde opnieuw lijstaanvoerder bij Statenverkiezing ChristenUnie Overijssel presenteert lijsttrekkers voor verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen. Renate van der Velde is door het bestuur van ChristenUnie Overijssel opnieuw naar voren geschoven als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Lees verder »

Crisisnoodopvang in Ommen

OMMEN – De gemeente Ommen verleent medewerking aan de dringende vraag voor crisisnoodopvang van 48 alleenstaande en minderjarige vluchtelingen. Deze vraag is afkomstig van het NIDOS, de jeugdbescherming voor vluchtelingen. De 48 kinderen verblijven zonder ouders in Nederland en zijn jonger dan 18 jaar.

Lees verder »

Motie klare taal aangenomen!

DALFSEN – Bij de bespreking van de behandeling van 2023, heeft de PvdA een motie klare taal ingediend. We willen dat teksten van de gemeente voor zoveel mogelijk Dalfsenaren leesbaar zijn. Daarom hebben we het college opgeroepen om deze teksten allemaal op taalniveau B1 te schrijven. Hiermee zijn teksten voor.

Lees verder »

Tiny Houses

DALFSEN – Onderwerpen in de raadsvergadering: Is er al zicht op een stuk land voor zelfvoorzienende Tiny Houses van Bewust Levers. Op dit moment heeft de gemeente geen kavel beschikbaar waarop tiny houses voor bewuste levers kunnen worden geplaatst.

Lees verder »

Meepraten begroting

DALFSEN – D66 nodigt u uit op dinsdag 25 oktober 2022, 20.00 uur, in de Westermolen Dalfsen: Je mag meepraten over gemeentelijke belastingen, het zwembad, sociaal domein en al die andere zaken waar het gemeentelijke geld naar toe gaat, praat mee over de begroting van 2023 tot 2026 van de Gemeente Dalfsen.

Lees verder »

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

NEDERLAND – Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Lees verder »

Praat mee over dorpsrand van Heino

Praat mee over dorpsrand van Heino

HEINO – Praat mee over dorpsrand van Heino op 31 oktober. Hoe zie jij de toekomst van de dorpsrand aan de noordoostzijde van Heino? Praat mee op maandagavond 31 oktober. Tijdens deze tweede bijeenkomst leggen we verschillende toekomstscenario’s voor. De scenario’s zijn gebaseerd op de ideeën van de eerste bijeenkomst.

Lees verder »

Blijven bouwen in onzekere tijden

Blijven bouwen in onzekere tijden

DALFSEN – Programmabegroting 2023-2026: zorg dragen voor een veerkrachtige samenleving. Op maandag 31 oktober en donderdag 3 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2023 -2026. Met het oog op alle crises, de groeiende tekorten en de wisselende bijdragen van het Rijk was het opstellen ervan een zoektocht. Dalfsen kiest ervoor te blijven investeren in de toekomst.

Lees verder »

Nog steeds géén Klimaatburgemeester voor gemeente Dalfsen

Nog steeds géén Klimaatburgemeester voor gemeente Dalfsen

DALFSEN – 1 op de 3 gemeenten heeft een Klimaatburgemeester
Dalfsen, 30 september 2022 – Inmiddels heeft 1 op de 3 gemeenten in ons land een Klimaatburgemeester. In gemeente Dalfsen zoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog een Klimaatburgemeester. Daarom doet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opnieuw een oproep aan de inwoners van gemeente Dalfsen.

Lees verder »