Profielschets nieuwe burgemeester

Profielschets nieuwe burgemeester

DALFSEN – “Dalfsen biedt buitenkans voor nieuwe burgemeester”. ‘De nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen is oprecht betrokken bij de inwoners en onderdeel van de gemeenschap. Zij of hij weet van aanpakken en kan besluiten nemen, maar weet tegelijkertijd het beste in anderen en zichzelf naar boven te halen’.

Lees verder »

1e bestuursrapportage 2018

DALFSEN – Voorstel; De 1 e bestuursrapportage 2018 vast te stellen. 2. Het incidentele nadeel van de 1 e bestuursrapportage 2018 vast te stellen op € 1.138.000 en dit ten laste te brengen van het resultaat. 3. De begroting 2018 te wijzigen door vaststelling van de 12e begrotingswijziging conform de tabel op blz 35/36 van het boekwerk/bestand “1e bestuursrapportage 2018”.

Lees verder »

College B&W bezoekt Dalfsen op 5 juni

DALFSEN – Het college bezoekt op 5 juni de inwoners van de kern Dalfsen tijdens de gemeentelijke informatiebijeenkomst in ‘De Overkant’. De informatieavond wordt georganiseerd in samenwerking met Plaatselijk Belang dorp Dalfsen. Tijdens de bijeenkomst worden actuele onderwerpen toegelicht. Ook kunnen inwoners met het college in gesprek en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lees verder »

Overeenstemming zonnepark Veldhoeveweg

DALFSEN – Zonnepark Veldhoeveweg na schorsingen tot overeenstemming. Er gingen heel wat discussies overheen voordat de raad een besluit kon nemen in  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Veldhoeveweg 1. Tijdens de vergadering waren voor dit onderwerp minimaal 4 schorsingen nodig. En het heeft geleid tot een amendement en een motie die hieronder worden weergegeven.

Lees verder »

Stedenbouwkundige invulling en ontsluiting

DALFSEN – Stedenbouwkundige invulling en ontsluiting 8 woningen locatie Koesteeg. Vast te stellen de stedenbouwkundige invulling voor het realiseren van 8 woningen (4 x twee onder één kap) op het perceel Koesteeg 15, 15a, 17 en 17a in Dalfsen. 2. Als voorwaarde op te nemen dat de woningen gasloos gerealiseerd moeten worden. 3. Het perceel te ontsluiten voor auto’s, fietsers en voetgangers via de Winkelkamp als veiligste oplossing.

Lees verder »

Benoeming wethouders

Benoeming wethouders

DALFSEN – Gisteravond tijdens de raadsvergadering gaf burgemeester Han Noten aan dat nu eindelijk de verkiezingen voorbij zijn met de installatie van de wethouders en de terugkeer van de raadsleden. Het heeft veel voorbereidingen gevergd en alles staan nu in het teken de Raadsagenda genoemd  een “kleurrijke kubus”.

Lees verder »

Zorgen om veiligheid kruising Hagenweg N35.

DALFSEN – Zorgen om veiligheid kruising Hagenweg N35. Leander Broere van de PVDA Dalfsen sprak gisteravond tijdens de raadsvergadering zijn zorgen uit omtrent  de veiligheid van genoemd kruispunt. Het oversteken houdt de bewoners erg bezig. Omrijden mogelijk maken via de Ganzepanbrug zou volgens de gemeente Raalte te duur zijn.

Lees verder »

Zonnepark Veldhoeveweg

DALFSEN – Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Veldhoeveweg. Voorstel college: 1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonnepark op het perceel Veldhoeveweg 1 in Dalfsen. 2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.

Lees verder »

Maar zorgen om alcohol gebruik jongeren en ouderen

DALFSEN – Preventie- en handhavingplan 2018-2020 goed plan, Maar zorgen om alcohol gebruik jongeren en ouderen. Inleiding: De Drank- en horecawet is per 1 januari 2014 gewijzigd. Doel van de nieuwe Drank- en horecawet is het verminderen van alcoholgebruik onder de jeugd, het voorkomen van alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde, maar ook vermindering van de administratieve lasten voor de horecaondernemers.

Lees verder »

Dalfser politiek

DALFSEN – Gemeentebelangen en het CDA vormen ook de komende vier jaar de coalitie in Dalfsen. En het college gaat, met het oog op het aanstaande vertrek van burgemeester Han Noten, in dezelfde samenstelling door met wethouders Ruud van Leeuwen, André Schuurman (GB) en Jan Uitslag (CDA).

Lees verder »

Nieuwe burgemeester

DALFSEN – Raad start zoektocht nieuwe burgemeester. Op 23 november stopt Han Noten als burgemeester van onze prachtige gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Een eerste stap is het vaststellen van een nieuw profiel. Wat voor iemand moet de nieuwe burgemeester zijn? De gemeenteraad vraagt hierover advies van de inwoners.

Lees verder »

Jaarrekening 2017 gemeente

DALFSEN – De gemeente sluit jaarrekening 2017 af met positief resultaat Overschot van € 209.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De gemeentelijke jaarrekening 2017 laat een positief saldo zien van €209.000,-. Het college van de gemeente Dalfsen legt de jaarrekening 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Dinsdag 22 mei 2018 vindt de behandeling van de jaarrekening plaats in de raadscommissie.

Lees verder »

Zonnepark Lenthe nog hoogst onzeker

LENTHE – DALFSEN – EMMEN – Tijdens de persbijeenkomst gaf het college aan dat de gemeente Dalfsen wordt overspoeld door investeerders met aanvragen voor het aanleggen van zonneparken, die zijn op zoek naar geschikte terreinen. Maar van een park in Lenthe had burgemeester Han Noten nog nooit van gehoord en het bericht wat vorige week in de krant stond kende hij dan ook niet.

Lees verder »

Afscheid Han Noten als burgemeester op 23 november

DALFSEN – Tijdens het maandelijks persuurtje heeft burgemeester Han Noten aangegeven dat hij Zijne Koninklijke Hoogheid een brief heeft gestuurd waarop hij afscheid neemt als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Het is gebruikelijk dat de burgemeester zelf de ontslagdatum aangeeft, mits het tijdig gedaan wordt. Op praktische redenen is voor deze datum, 23 november gekozen, hoewel hij een vroegere datum in gedachten had.

Lees verder »