Meets & Greets hebben meerwaarde voor iedereen

DALFSEN / VILSTEREN -Het was de derde en tevens laatste Meet & Greet van het jaar 2017 en die gelegenheid werd door menigeen aangegrepen om op de valreep toch zijn of haar zegje te doen over onderwerpen die de gemoederen bezig houden. Als vanouds namen Tweede Kamerleden Maurits von Martels en Malik Azmani ruim de tijd en liepen bijna een uur uit.

Lees verder »

Wil u meer weten over Dantumadeel?

Dantumadiel is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente telt 18.896 inwoners (30 april 2017, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 87 km², waarvan 1,78 km² water. De gemeente Dantumadeel is binnen de streek van de Friese Wouden centraal gelegen in de Dokkumer Wouden.

Lees verder »

Criminelen azen op invloed gemeenteraden

ZWOLLE – Themabijeenkomst benadrukt belang goede selectie raadsleden. Criminelen azen op invloed in gemeenteraden. Criminelen gebruiken de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart om invloed te krijgen op het bestuur. Die waarschuwing gaf prof. Emile Kolthoff (lector Ondermijning) gisteren mee aan de deelnemers van de themabijeenkomst over Integriteit en Ondermijning.

Lees verder »

Nieuwe Wethouder André Schuurman

DALFSEN – Vanavond is in het gemeentehuis de nieuwe wethouder André Schuurman geïnstalleerd. André is  geboren op 17 april 1970 en woont in Nieuwleusen. De benoeming gaat rechtstreeks van uit de raad die daarover vanavond eerst moesten stemmen. Er waren geen tegenkandidaten en alle 21 raadsleden stemden voor.

Lees verder »

Invulling Pniel niet door de raad

DALFSEN – Invulling appartementengebouw (Pniel) niet door de raad. Op 13 november ’17 is tijdens de Raadscommissie vergadering van de gemeente Dalfsen bij de behandeling van agendapunt 6 ingesproken door drie omwonenden. N.a.v. de vergadering heeft de raad via de wethouder, VechtHorst gevraagd om een reactie met aanvullende informatie.

Lees verder »

Raadsvergadering van 27 november

DALFSEN – De raadsvergadering bestond voor een groot deel uit onderwerpen die in de commissievergaderingen van de laatste weken behandeld zijn en vanavond door de raad voor akkoord konden worden afgehamerd. Uitzonderlijk dat in een vergadering er 8 stukken akkoord zijn, maar hieronder nader genoemd.

Lees verder »

Dinsdag College B&W in Lemelerveld

LEMELERVELD – Dinsdagavond 28 november om 20.00 uur bezoekt het college de inwoners van Lemelerveld bij Reimink. Jaarlijks komen burgemeester en wethouders op bezoek bij inwoners in de kern tijdens de gemeentelijke informatieavond. Op deze avond brengen zij inwoners van de kern op de hoogte van actuele gebeurtenissen in de buurt.

Lees verder »

Herindeling van het luchtruim noodzakelijk

REGIO –  Herindeling van het luchtruim is noodzakelijk, waarbij Defensie een stapje terug moet doen. Laat de aap uit de mouw komen! Ook is de noodzaak van Lelystad niet zo duidelijk. Er gaan veel vakantievluchten uit Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Duitse vliegvelden net over de grens. Parlementariërs, laat deze ‘democratische’ trein niet doordenderen.

Lees verder »

Vechtbrug Dalfsen afgekeurd in hoogwaterbeschermingsplan

DALFSEN – Gisteravond tijdens de raadscommissie vergadering kon wethouder Ruud van Leeuwen, bijgestaan door Sietse van de Ploeg melden dat de Vechtbrug niet voldoet aan het hoogwaterbeschermingsplan wat voor 2024 rond moet zijn. Maar niet alleen de Vechtbrug, ook de oostelijke kade en 90% van de Vechtdijken aan de noord en zuidzijde voldoen daar niet aan en zullen mogelijk verhoogd moeten worden.

Lees verder »

Centrumvisie Dorp aan de Vecht

DALFSEN – Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Nota van zienswijzen en wijzigingen en de Centrumvisie Dorp aan de Vecht gewijzigd vast te stellen. Nadat de raad de kaders heeft bepaald voor de uitwerking van de Centrumvisie, is het document twee keer tussentijds in de raad besproken en zijn tussenstappen besloten.

Lees verder »