Geertrudesspecht

Geertrudesspecht

DALFSEN – Bovengenoemde bijnaam van de zwarte specht is afkomstig uit een Noorse legende. “Geertrude had voor een paar hongerige reizigers brood gebakken, maar toen die erg groot uitviel weigerde zij het weg te geven. Om haar gierigheid werd zij gestraft en in een vogel veranderd. Deze vloog door een schoorsteen en kwam daar zwart uit.

Lees verder »

Koeherder Ibis

Koeherder Ibis

DALFSEN – De koereiger is een wat kleiner, meer gedrongen en met een dikkere hals dan de kleine zilverreiger. De naam is afgeleid wat zijn methode van voedsel zoeken, namelijk tussen en op grazend vee. Ze komen met name voor in Zuid-West Europa en ze kunnen in het voor-, en najaar ook in ons land worden gespot .Ook bij grazend vee in Dalfsen, dus opletten.

Lees verder »

Kantvliegertje

Kantvliegertje

DALFSEN – De parachutevlucht van een baltsende graspieper is te zien in een groot deel van Europa. Nederlandse broedvogels overwinteren voornamelijk in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Bij milde winters blijft een deel hangen in ons land. Het voedsel bestaat uit insecten, slakjes en kleine wormen en in de winter worden ook zaden gegeten.

Lees verder »

Smidje

Smidje

DALFSEN – De zwartkop broedt vrijwel alleen in Europa, waar het hoge noorden wordt gemeden. Bewoont bos, houtwallen en oude tuinen. In het broedseizoen staan insecten, spinnen en slakjes op het menu. Daarbuiten wordt vooral bessen gegeten. Onze broedvogels overwinteren hoofdzakelijk op het Iberisch Schiereiland en Noordwest-Afrika.

Lees verder »

Blauwwickel

Blauwwickel

DALFSEN – De boomvalk, op de foto lastig gevallen door een gaai, dankt zijn groningse bijnaam aan zijn donkerblauwe rug. Het is een schaarse broedvogel in Nederland. Broedt het liefst in bossen nabij, insectenrijke, open landschappen. Door predatiedruk van de havik broedt de soort steeds meer in hoogspanningsmasten.

Lees verder »

Sabelbek

Sabelbek

DALFSEN – De kluut is een onmiskenbare, grote, elegante, zwart-witte steltloper met unieke lange, zwarte snavel met een opgetogen dunne en lange punt, en grijsblauwe poten. De bovengenoemde bijnaam heeft betrekking op op de lange bek. Tijdens het foerageren wordt het wateroppervlakte gefilterd door de snavel heen en weer te vegen.

Lees verder »

Schreeuwbekje

Schreeuwbekje

DALFSEN – Het is een van de vele bijnamen die men de grasmus heeft gegeven. Vanaf een hoge positie in het veld laat hij luid zijn krassende liedje horen. De witte keel is daarbij zo opvallend dat hij in sommige streken ook wel witkeeltje wordt genoemd.
Het is een algemene Europese broedvogel die graag gebruik maakt van heggen en verspreide struiken in het open land.

Lees verder »

Veldhoen of wel Patrijs

Veldhoen of wel Patrijs

DALFSEN – Patrijzen zijn korte gedrongen plattelandsvogels, met korte vleugels en een snorrende vleugelslag. Het mannetje van het paar op de foto heeft een bruin buikschild. Het zijn standvogels die verborgen leven. In de winter vormen ze familieverbanden die zwerven rond de broedplaatsen. Tegenwoordig sterk afhankelijk van akkerbouw, het liefst afgewisseld met extensieve graslanden, ruigte en struweel.

Lees verder »

Gek-bilke

Gek-bilke

DALFSEN – De steenuil is de levendigste van onze uilen. Als hij wordt ontdekt maakt hij in zijn opgewondenheid allerlei rukkende bewegingen en kopdraaiingen. Daarom heeft hij in Limburg de bovengenoemde naam. De soort komt vrij algemeen in Nederland voor. Ontbreekt echter in grootschalige agrarische gebieden. Hij houdt van “rommelhoekjes”.

Lees verder »

Paalzitter

Paalzitter

DALFSEN – Vogels zijn boodschappers over de vitaliteit van de natuur en de gezondheid van onze leefomgeving. De buizerd is de algemeenste roofvogel van Nederland, die ook het vaakst wordt gezien, hetzij elegant zwevend boven het landschap of zittend op een paaltje in het veld. Vandaar de hierboven genoemde bijnaam.

Lees verder »

Dominee van het Bos

Dominee van het Bos

DALFSEN – In het verleden noemde men de koekoek ook wel “dominee van het bos”. Mogelijk werd de herhaalde roep vergeleken met het luiden van kerkklokken om de gelovigen naar de kerk te roepen. De koekoek is een trekvogel die rond half april in ons land aankomt en, begin juni, vertrekken de eerste volwassen vogels alweer naar de tropische regenwouden van Centraal-Afrika.

Lees verder »

Bijenspecht

Bijenspecht

DALFSEN – De bijeneter heeft in sommige streken van Europa de bijnaam, bijenspecht. Waarschijnlijk omdat de vogel met zijn lange snavel bijen uit de boombast klopt. De soort heeft zijn voornaamste verspreidingsgebied rond de middellandse zee en vermijdt hogere bergen. Broedt in open landschappen waar grotere insecten voorhanden zijn en nestelt in steile rivieroevers met los zand. Soms met tientallen tegelijk.

Lees verder »

Grutto (de hooivogel) in rubriek “snavel en veren”

Grutto (de hooivogel) in rubriek “snavel en veren”

DALFSEN – De grutto is in november 2015 gekozen als onze nationale vogel. Het is een gezichtsbepalende vogelsoort van het gevarieerde platteland. Hoge dichtheden worden gevonden in de veenweidegebieden. De soort staat ernstig onder druk ten gevolge van intensiteit waarmee het grasland wordt onderhouden. In het verleden werden de weilanden slechts enkele malen bewerkt en omstreeks begin juni voor de eerste keer gemaaid.

Lees verder »

Liesbeth Portheine

Liesbeth Portheine

DALFSEN – Vogelend Nederland is in opwinding over de aanwezigheid van een juveniele lammergier op de Lemelerberg. Een imposante verschijning met haar bijna 3 meter spanwijdte en 7 kg zwaar. Geboren op 12 maart 2020 in Parcao natura Viva (Italië) Eglazine genoemd, en op 13 juni 2020 losgelaten in Gorges du Trevezel (Frankrijk).

Lees verder »

Bukken! De lammergier is in de buurt

Bukken! De lammergier is in de buurt

DALMSHOLTE – De Lammergier is gespot in Dalmsholte. De lammergier is een gigantische grote vogel. De lengte is 100 tot 115 cm en de spanwijdte van maar liefst 2,50 tot 2,82 meter. Deze vogel heeft een gewicht van 4,5 tot 7,1 kilogram. De lammergier heeft eigenlijk een witte borst, maar hij heeft de gewoonte deze met rode klei te bestrijken. De witte kop en lange staart zijn een goed kenmerk.

Lees verder »

Kleurige Krijsers

Kleurige Krijsers

DALFSEN – Reigers spreken nogal tot de verbeelding vanwege hun omvang, voorkomen en nabijheid. Vandaar dat ze in dialecten vaak een troetelnaam hebben zoals voor de blauwe reiger “blauwe Jaap” (Terschelling) en “blauwe Jaap” in West-Friesland. Maar ook “schijtreiger” en “krijser”. De op de foto afgebeelde purperreiger wordt ook wel “roode reiger” genoemd.

Lees verder »

Witgesterde Blauwborst

Witgesterde Blauwborst

DALFSEN – Weinig soorten zangvogels vertonen zo’n spectaculaire uitbreiding als de blauwborst. Ca 50 jaren geleden was deze soort vrij schaars. Gunstige vegetatiesuccessie en de blauwe dooradering van het cultuurland (sloten en wijken met overjarig riet) natte natuurontwikkelingsgebieden en aanleg kleinere moerassen zorgden voor deze positieve ontwikkeling.

Lees verder »

Haematopus ostralegus

Haematopus ostralegus

DALFSEN – De latijnse naam van de scholekster betekent: oesterverzamelaar. Dat is echter onjuist omdat de soort geen oesters en ook geen schol eet. Het dieet bestaat uit mosselen, kokkels, regenwormen enzovoort. De soort komt voor in geheel Europa en heeft zijn leefgebied steeds meer verlegd van de kust naar het binnenland.

Lees verder »

Nieuwe rubriek op Dalfsennet: Snavel en Veren

Nieuwe rubriek op Dalfsennet: Snavel en Veren

DALFSEN – Dalfsenaar Jos Scholten stuurde al een langere tijd prachtige foto’s in over de mooiste vogels. Heel vaak komt er dan ook hele interessante informatie bij. We plaatsten dit eigenlijk al wel een lange tijd gewoon tussen het nieuws. Nu komt daar vanaf vandaag verandering in. Jos heeft een eigen rubriek, dus: Snavel en Veren.

Lees verder »

“Love is in the air”

“Love is in the air”

DALFSEN – Knobbelzwanen zijn zeer grote, majestueuze watervogels. Ze zijn zeer sociaal, vliegen vaak in formatie in familiegroepen met “vuile” jongen in een grijsbruin verenkleed. De partners vormen een paar voor het leven. De Nederlandse knobbelzwanen zijn standvogels.

Lees verder »