Boterkontje

Boterkontje

DALFSEN – Als oorspronkelijke steppebewoner prefereert de kievit open landschappen met een lage vegetatie en kale grond. De afgelopen decennia zijn de aantallen in ons land drastisch verminderd. Oorzaak is de vermindering van de kwaliteit van hun broedgebied. De (te) intensieve bewerking en bemesting hebben onder andere tot gevolg dat de belangrijke “rode” regenworm amper meer als voedsel beschikbaar is in het raaigrasland en maisakkers. In veel broedgebieden nam bovendien het bestand aan predatoren toe.

Lees verder »

Streepkop

Streepkop

DALFSEN – De Indische gans, met de mooi gestreepte kop, komt oorspronkelijk van de Tibetaanse hoogvlakte waar ze nestelen in stenige gebieden. Ze ondernemen een reis van ca 4.000 km om de winter door te brengen in India. Hiertoe moeten zij het Himalaya gebergte overvliegen, dat betekent dat zij soms moeten stijgen tot een hoogte van ca 8 kilometer.

Lees verder »

Overwinning

Overwinning

Omdat de valk nagenoeg altijd wint, staat de valk symbool voor overwinning. Wellicht is dat, naast het vele geld en vrije tijd, een van de redenen dat de valkerij bij de bovenlaag van de Arabische landen zo populair is. De valk is niet voor niets de nationale vogel van de Emiraten, en het is dus vrij logisch dat vliegtuigmaatschappijen de vogels transporteren.

Lees verder »

Zwarte Zwaan

Zwarte Zwaan

DALFSEN – Met bovengenoemde naam wordt in de economische wetenschap een onverwachte gebeurtenis aangeduid. Iets wat niemand van te voren heeft zien aankomen of voorspeld. Het is echter ook de naam van een prachtige vogel. Ze komen oorspronkelijk uit (sub)tropisch Australie en worden vanaf ca 1800 als siervogel in Europa gehouden.

Lees verder »

Pieplyster

Pieplyster

DALFSEN – De koperwiek is geen broedvogel in Nederland maar wel een talrijke doortrekker en wintergast. Trekt overdag en ’s nachts, maar de roep van de koperwiek is vooral te horen in donkere herfstnachten als ze in grote groepen (miljoenen) naar het zuiden trekken. Aan deze roep hebben ze ook de bovengenoemde streeknaam te danken.

Lees verder »

Skor

Skor

DALFSEN – De bruine kiekendief broedt in grote delen van Europa en Azië. Binnen Europa overwinteren de broedvogels van Zuid-West Frankrijk en het Iberisch schiereiland in eigen regio. Uit zenderonderzoek is gebleken dat onze broedvogels in West-Afrika overwinteren.

Lees verder »

Geemancipeerd ?

Geemancipeerd ?

DALFSEN – Bij uitzondering eens een tropische vogel onder de loep namelijk de Jacana. Deze soort leeft in moerassen van o.a. Australië. Het is een prachtig gekleurde vogel maar het meest bijzondere is wel de rol van het vrouwtje bij de voortplanting. Voor de hofmakerij neemt het vrouwtje het initiatief, zij kan gelijktijdig ook meerdere mannetjes hebben.

Lees verder »

Grote Stuntel

Grote Stuntel

DALFSEN – Groenpootruiters zijn vogels die voornamelijk tijdens de voor-, en najaarstrek te zien zijn. Ze broeden in Noord-Europa en overwinteren met name in de kustgebieden van West-Afrika. Ieder jaar een (retour)reis van ca 20.000 km met als brandstof vet, terwijl de vogel zelf ca 250 gram weegt. Een prestatie van formaat dus.

Lees verder »

Kakkedoe

Kakkedoe

DALFSEN – De houtduif is in Nederland een algemeen voorkomende vogel. Overal waar te nemen, op het platteland in de stad, en het hele jaar. Tijdens de trek in herfst passeren grote aantallen Scandinavische duiven het land, vooral in de jaren met een rijke oogst van beukennootjes en eikels. In de streken waar er op gejaagd wordt zijn ze waakzaam en schuw.

Lees verder »

Tjakker

Tjakker

DALFSEN – De kramsvogel is een vogel die, vooral bij onrust, een luidruchtig “tjak-tjak-tjak” laat horen. Vandaar de bovengenoemde streeknaam. De soort broedt met name in het noorden en oosten van Europa. In Nederland hij nagenoeg als broedvogel verdwenen. Oorzaak is de habitat verslechtering, bijvoorbeeld de verschraling en verdroging van het grasland.

Lees verder »

Pootloze

Pootloze

DALFSEN – Gierzwaluwen brengen hun leven voornamelijk in het luchtruim door. Ze jagen er op insecten, slapen er, en vliegend op grote hoogte paren ze in de lucht. Zo wendbaar en snel ze in de lucht zijn, zo weerloos zijn ze op de grond. Ze hebben kleine, zwakke poten waarmee ze zich amper kunnen verplaatsen of er vandaan kunnen vliegen.

Lees verder »

Chevalier combattant

Chevalier combattant

DALFSEN – Bovengenoemde naam kan worden vertaald als ‘de vechtlustige’. Dat is goed gekozen omdat de kemphanen elkaar tijdens de balts in felle schijngevechten elkaar ‘bekampen’. Dit gebeurt op een daarvoor uitgekozen toernooiveld ofwel een ‘lek’.
Bij deze spiegelgevechten rennen en springen ze op elkaar af met opgezette kraagveren en oorpluimen.

Lees verder »

Blauwkopje

Blauwkopje

DALFSEN – De pimpelmees is onmiskenbaar, kleine mees met ronde kop en helder blauw en geel. Is een temperamentvolle vogel die bijvoorbeeld in de strijd om broedgelegenheid grotere soorten de deur kan wijzen. Het is een algemene broedvogel in Europa. Het is een standvogel maar in strengere winters is er wat influx vanuit Oost-Europa.

Lees verder »

Schor

Schor

DALFSEN – De blauwe kiekendief broedt in grote delen van Europa. Zweden, Finland en Frankrijk huisvesten de grootste populaties. In ons land lijdt de soort een kwijnend bestaan, alleen op enkele waddeneilanden en Oost-Groningen is nog een rest populatie. Oorzaak is, met name in het winterhalfjaar, de afname van het aanbod van voedsel zoals konijnen, muizen en zangvogels.

Lees verder »