Ter herinnering aan 14 September 1909

Ter herinnering aan 14 September 1909

LEMELERVELD  – Al deze verhardingen gereed gekomen zijnde besloten de ingezetenden van het  zuid-oostelijk  gedeelte van Dalfsen dit feit eenigzinds feestelijk te gedenken, en daartoe te bestedende interest die van belegde gelden was gekweekt en ongeveer 200 gulden bedroeg. Eene Commissie voor de feestviering, waarin zitting namen de Heeren H.J. Dijsselhof,  J.Noorman, G.Herbrink, G.J. Kogelman, A. Langenkamp,  en Joh.Smit Azn.

Lees verder »

Ontsluiting ons gewest 3

DALFSEN – LEMELERVELD – Alsnu achtte de Commissie voor de gemeente Dalfsen het tijdstip gekomen om de toegezegde bijdragen te innen ten einde op elk gewild oogenblik in staat te kunnen zijn de beloofde som    van achtduizend gulden aan het gemeentebestuur af te dragen. Het was voor die Commissie eene groote genoegdoening dat die gelden zonder uitzondering, zelfs door minst gegoeden werd afgegeven.

Lees verder »

Ontmoeting met…………

LEMELERVELD – DALMSHOLTE – Bij verschillende bezoeken in het verleden aan mevr. – van Spijker Bloten- wonende  in haar ouderlijk huis aan de Groene Weg, werden  wij totaal verrast hoe optimistisch zij in het leven stond ondanks haar alleen zijn, niet alleen in het hier en nu maar ook het verleden dat zij als een parel koesterde gedragen door haar grote geloof in een komende nieuwe wereld waar wij elkaar eens terug zullen zien.

Lees verder »

Ellenbroeksbrug

Ellenbroeksbrug

LEMELERVELD – Wij zullen hem een ereplaats geven en  terug zetten onze oude dorpsbrug  al ware het een herinnering aan ons verleden. Het zal een replica krijgen op het voetgangers brugje tussen Kerkstraat en de Blikman Kikkertweg als een blikvanger bij het naderen of hen bij het uitrijden van het dorp wil na roepen ”kom gauw eens terug”.

Lees verder »

Houtzagerij Meulenbelt, vervolg van DN magazine

Houtzagerij Meulenbelt, vervolg van DN magazine

DALFSEN _ Houtzagerij Meulenbelt was een begrip in Dalfsen en omgeving. Houtzagerij Meulenbelt aan de Engellandweg te Dalfsen is door Marten Meulenbelt, de vader van de nu 74 jarige Wim Meulenbelt ontstaan op het eind van de oorlog. Oorspronkelijk was hij metselaar/timmerman en werkte in de bouw. Verder had mijn vader ook nog een stuk of 8 koeien, wat varkens en een grote schuur met kippen.

Lees verder »

Bomvolle zaal Historische Avond

Bomvolle zaal Historische Avond

DALFSEN – De jaarlijkse historische avond van de Historische Kring Dalfsen trok een bomvolle zaal in De Overkant. Ruim 200 liefhebbers van de historie van Dalfsen hadden ene gratis kaartje weten te bemachtigen. Na het openingswoord van de kersverse voorzitter Jan Sibelt vertoonde en presenteerde Henk van de Beeke filmpjes uit de 50’er en 60’er jaren over de open dag van de melkfabriek.

Lees verder »

Feestterrein in de Kerkenhoek

Feestterrein in de Kerkenhoek

LEMELERVELD – Aan de Heinoseweg, nu Weerdhuisweg het feestterrein van het dorp,  op het perceel grond  tegenover kruidenierswinkel van Wagemans diende in de  jaren na de oorlog als locatie voor diverse evenementen. Het jaarlijks concour –hippique met diverse attracties om het toegestroomde publiek vermaak te bieden vooral tijdens oranje feesten de eerste jaren na de oorlog.

Lees verder »