Wat weet u van de Poppenallee?

Wat weet u van de Poppenallee?

DALFSEN – 26 september 1956, de Poppenallee tussen de Stationsweg en de grens Zwolle. Volgens kadastrale kaart van 1830 lag in de sectie H de Poppenbrug, in de huidige Poppenallee was dit de brug over de Emmertochtsloot. Bij Koninklijk Besluit van 1 april 1839 is een concessie tolheffing verleend op de weg Ommen- Dalfsen- Zwolle bij de Poppenallee. Tolgelden waren ter bestrijding van onderhoudskosten.

Lees verder »

Lees morgen het verhaal hier over Frits Schuurman

EMMEN – Morgenvroeg vanaf 9.00 uur hier te lezen. Mis het niet. Alvast een stukje: Maar was die deur ’s morgens bijtijds gesloten, dan kon men rechts daarvan ook door de schuine deur de winkel in. Een feest was het wanneer ook die tweede deur nog op slot was, want dan mochten we achterom lopen en daar brandde de oven, gestookt met takkenbossen van de “riezemiete”. Daar rook het brood zo onstuimig lekker enz.

Oude namen in steen en metaal, op hout en papier

Oude namen in steen en metaal, op hout en papier

DALFSEN – De nieuwe Rondom Dalfsen, het blad van de historische Kring, is uit. In dit nummer een interview met Ab Goutbeek, die nog één keer met ons terugblikt op zijn tijd bij de Historische Kring, waarvan hij de motor was. In het kader van het Boerderijnamenproject is er ook een boeiend artikel over het ontstaan en de ontwikkeling van boerderij Sandwyk in Millingen, het eerste boerenerf waarvan inmiddels de naam is onthuld.

Lees verder »

Joodse cultuur

Joodse cultuur

DALFSEN – Dalfsen heeft een aantal historische gebouwen, waarvan de synagoge er een is. Toch is er maar weinig aandacht aan deze historische gebouwen, laat staan dat het gepromoot wordt. Met deze video wil ik laten zien dat het kan en dat Gemeente Dalfsen meer zou moeten om het te promoten.

Lees verder »

Bijzonder eerbetoon aan Ab Goutbeek

Bijzonder eerbetoon aan Ab Goutbeek

DALFSEN – Gisteravond werd Ab Goutbeek op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Hij kreeg uit handen van burgemeester Erica van Lente de Penning van Verdienste van de Gemeente Dalfsen uitgereikt. Zie elders op Dalfsennet. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Historische Kring Dalfsen (HKD), waarbij afscheid werd genomen van Ab Goutbeek als bestuurslid.

Lees verder »

Venuun (van Oenen)

Venuun (van Oenen)

DALFSEN – Hier aan de Heinoseweg zijn alle wichters van Gaitjan Venuun (van Oenen) en zijn vrouw geboren. Gaitjan runde daar (samen met zijn vrouw die ook heel veel werk in het huishouden deed) een voor tegenwoordige maatstaaf kleine boerderij, waar men nu alleen maar van kan dromen.

Lees verder »

De Olde Bakker te Lenthe, van Hein Veltmaat

De Olde Bakker te Lenthe, van Hein Veltmaat

LENTHE – De Olde Bakker te Lenthe, van Hein Veltmaat voorheen H. Tijhaar. We gaan even terug in de geschiedenis. Hein Veltmaat werd als 11e kind geboren in een gezin van 16 kinderen (waarvan er een aantal vroeg zijn overleden) op de Vennenberg. Zijn ouders zijn Hermannus Johannus (Jans) Veltmaat geboren te Haarle en Hermina Diepman, geboren op de Vennenberg.

Lees verder »

Meert, dialectmoand: Hendrik en computers…

Meert, dialectmoand: Hendrik en computers…

DALSEN – Computers en ikke det ligt mekare niet zo. Ik heb altied ruzie met computers. Het zal wel an miezelf liggen, mar de helfte van de tied dan warkt ze niet of is’t internet errug troag. Dan mut ik weer bell’n met mien provider en eerste wat ze vroagt; “heeft u ook Wifi”? Ik zegge; joaweh die steet in de keuken of te wass’n. “Nee, dat bedoel ik niet meneer, ik bedoel Wai- Fai”.

Lees verder »

Meert, dialectmoand: Hendriks E-bike

Meert, dialectmoand: Hendriks E-bike

DALSEN – Zoas de meeste luu wel weet’n, loop ik nooit met de mensenmassa mee. Nee, ik bin nogal een bettie eigenwies, goa mien eigen gang en blieve mooi miezelf. Maar… ik heb sinds kort wat ni’js wat heel veul andere mensen ok hebt: zo’n E-bike. Tjonge wat is det haandig! ie doet de stekker in ut stopcontact, laadt de batterieje in een uur of wat op en ie kunt een heel ende van huus of komm’n, zonder det ie oe de barstens trapt.

Lees verder »

Unieke foto

Unieke foto

DALFSEN – Hallo Willy, ik heb bij pa een foto gezien van een winters tafereeltje aan de Vechtdijk voor het schip van Chris v.d. Vechte, die persoon links achter, met zwarte pet, is volgens pa Jans de Graaf. 3e van rechts is volgens m’n pa m’n ome Jan Snijder en pa staat er waarschijnlijk 2e van rechts.

Lees verder »