Un ander kant ok doen

Un ander kant ok doen

LEMELERVELD – As mensen ait ewent bint um zelf in de tuun te knooien, dut ut zeer ai det niet meer kunt. Biet older wurn kunter mangs dingn an oen lief gebeurn, waordeur ie better ut geknooi in de tuun achterwege kunt laotn.  Ie kunt wel eignwies ween en as oen hande gaot jeukn um wat in de tuun te gaon doen, kuj daor later spiet van kriegn ai det gaot doen.

Lees verder »

Meert dialectmoand: Solliciteer’n

Meert dialectmoand: Solliciteer’n

DALSEN – Laatst was ik effen op bezuuk bie mien vri-jgezell’n buurman. Hi-j zat doar an toafel een brief te schriem’n. Ik zegge’wat bin ie dan an’t doen buurman, liefdesbriev’n schriem’n? Nee, ik bin an’t  solliciteer’n; ik schrieve antimotivatie briev’n noar bedriev’n woar as ik beslist niet wil warken. O, des een goed idee inderdoad. Sluut ie ze wel of met de zin “In afwachting van uw afwijzing verblijf ik”? En zo kump het det mien buurman helaas nog steeds gien werk hef. Mar hi-j vermaakt zich prima zo.

Lees verder »

Loop’n

Loop’n

DALSEN – Mien collega zien vrouwe is nogal sportief: ze is goan loop’n. Mar ok niet weer e’komm’n. Ze had een andere “wandelpartner” evunden zeg mar. Ok wi-j wandelt sinds Corona regelmaotig een ende. Soms lope wi-j wah vieftien kilometer. Det is noast heel gezond ok arg leuk um te doen. Ie ziet völle meer van de umgeving dan waneer ie in de auto zit.  Ie kunt hier in de omgeving van Dalfsen en het Vechtdal namelijk geweldig wandel’n en hardloop’n.

Lees verder »

Toch weer trechte

Toch weer trechte

LEMELERVELD – Un tietie lene hak un kettenzaage lient van iemand. Toenkum gebruukt had en de boel weer wol inpakn, wurn mien aandacht offe leidt deur un bekvechterije. Deurum waak de beschermhoes van de ketten kats vergeetn met te nem. Ik beln die luu op of det diggie dur nog lag. En inderdaad ze haan de hoes nog niet op marktplaats ezet met ut idee: gevonden goed kuj mooi verpatsen.

Lees verder »

Met un wielegie minder wult ok

Met un wielegie minder wult ok

LEMELERVELD – Met overdag mooi weer, mar ’s nachts nog vorst ist wel un bettie vrog um noe a gazon te gon meien. Mar un vrouwe wolt toch graag edaone hem, dus pak ik de electrische grusmeier uut de schuure met ut velengsnoer durbie. Met ut nor buutnrien met de meier sodermietert dur un wielegie oaf. De vrouwe gelieke in paniek, want hoe konk noe nog meien?

Lees verder »

Bie menare heurn

Bie menare heurn

LEMELERVELD – Op televisie berst ut noe van programma’s over relaties. Tis un verdienmodel ewurn.  Ut iene is nog gekker ast ander. Met ut gendergedoe wurd ut rijgie van anders soort relatie als maar langer. Ie weet op zien lesten nie meer hoeit mut neumen. Ie kunt ut toch ok gewoon iemand is aans neumn. Luu die aans bint kunter misschien steun van kriegn asse ziet det ze niet allenig bint met hun aans ween.

Lees verder »

Ast water niet vot wul

Ast water niet vot wul

LEMELERVELD – Ai un bonke reegn hebt muj dur veur zurgen det water ok goed wegkan. Dakgeutn bint dur veur um det te regeln. As doorin ut water niet goed wul loopn, plumpt ut duroverhen. As det zo is muj toch is gaon kieken hoe det kump. Rieten daken hebt meestal gien dakgeute, mar as un rieten dak teegn un ander soort dak lup det wel un geute hef, hei kans det in die geute vaak rommel kump van det rieten dak.

Lees verder »

As de stroom ut mar dut

As de stroom ut mar dut

LEMELERVELD – Ai in huus stroom hebt is det machtig mooi. Hoe mooi besef ie pas ast niet meer dut. Int duuster kuj zien waor assie loopt en zullie nie gauw ens teegn anknapn. Ie zult met gemak wel zo’n bettie weetn waor alles stiet en kuj un bettie rondloopn aster iniens gien licht meer is. Ai pas un stuk biet huus annebouwt hebt weetie nog niet waor alles daor stiet.

Lees verder »

Opruum die boom

Opruum die boom

LEMELERVELD – Noe de kerst ewes is, kan de kerstboom weer vort. Ai tenminste un boom bin haan staon. Ie kunt de boom nor buutn gooin en aster un bonke wind stiet, kan die de boom ens henwaaien. Dan kump die boom ens trechte en det kan dan bie andere mensen ween die dur dan weer last van kriegt. Die weet niet van wie die boom aofkump, dus wat mut ze dur noe mee.

Lees verder »

Det moderne gedoe

Det moderne gedoe

LEMELERVELD – Dur waarn van die telefoons diet ok nog deun aster iniens gien stroom meer was. De telefoons met un vaste lijn had niks met stroom te maakn. Ai mun beln veur hulpe en det wul niet, umdet de modem van oen mobieltie niet meer dut, hei un probleem. Bie brand kuj de brandweer niet beln en zal de bende aoffikken.

Lees verder »

Ie munt mar mooi vin

Ie munt mar mooi vin

LEMELERVELD – In de Noordoostpolder kuj nor de Orchideeen Hoeve in de buurte van Luttelgeest. Doar kuj mooi rondloopn en ai wult ok nog etten en drinkn. Dur leupn ok mensn rond um de bezeukers un bettie te vermaakn. Zo waarn dur wat verkleed as rendier of kerstboom.  In de kersttied gunk un familie daor nor toe um ut is te bekiekn.

Lees verder »

As de nood hoge is

As de nood hoge is

LEMELERVELD – Ut kan iederiene overkom dei ens rustig ant fietsen bint en verduld ie veult dei neudig mun plassen. Ai  toevallig dan in de vrije natuur bint, kuj allicht un boom opzeukn um daor det wat oe dwars zit kwiet te raakn.  As vrouwe giet det un bettie meulukker, mar aster genog bussies bint mut det ok kun.

Lees verder »

Wat un anstellers

LEMELERVELD – Ai voetbal op de televisie gaot kieken, ziej det speulers zich mangs machtig anstelt asse ant speulen bint. Asse deur un teegnspeuler anne pakt wurd en de balle is offepakt, kant gebeurn det ze bie un sliding geblesseerd wurd. Die speulers bint mangs net acteurs assie de scheidsrechter wult doen geleum det ze veul piene hebt um watter net gebeurt is.

Lees verder »

Hoe ist saam int water?

Hoe ist saam int water?

LEMELERVELD – Teegnwaorig hebt ze van die mobiele telefoons. Det bint mangs handige dingn. Mar ai die op zak hebt umdet ze mobiel bint, muj der wel veur oppassen det ze wel in de zak blieft zitn ai ze niet neurig hebt. Tis mie al is gebeurt dek ut apparaat in bustzak had zitn. Ik stond bie un viever en wol eem wat uut die viever haaln en det kon ok zat ak op de hurken was gaon zitn.

Lees verder »

Ut kan mar zo

Ut kan mar zo

LEMELERVELD  – Ie bint mooi ant fietsen en dur lup un paar mensen veur oe met un huntie. Zie ziet en heurt oe ankomn, want ie hebt un belle op de fietse en det maagt hun ok weetn an oen gebel te heurn. Noe loopt die luu  op un brugge waor ie ok overhen wult en bie un splitsing in die brugge geefie an waor as ie op an wult deur oen hand uut te steken.

Lees verder »

An kom weien

An kom weien

LEMELERVELD – Un jonge kerl kwaamp bie zien olders op bezuuk. Tolde koppel hung wat in hun stoeln en de jonge kerl wol eem wat aktie, dus hij gunk ant koffiezetn.  Zien olders zetn nog koffie op un olderwetse manier. Ze geuten hiet water op koffieboon in un filter. Die fulter stond dan op un thermosflesse en det is dan ok wel logisch.

Lees verder »

Ziejt nog zitn?

Ziejt nog zitn?

LEMELERVELD – Un stel gung nor un opticien. De vrouwe had gedoe met de oogn,dus eerst nor de huusarts. Die vertrouwen ut niet helemaol en zei dan ok det un bezuuk bie de opticien wel verstandig was. Die hebt veul bettere apparatuur en die hebt ok contact met un oogarts. Dan mar durhen.

Lees verder »

Eem drop uut

Eem drop uut

LEMELERVELD – Met de chauffeurs van de buurtbusse gung wiele met de busse nor Veenhuizen. Wie begun met koffie en cake. Daornao wun wiele innedeelt in drie groepn, want de busse hef kats volle zeten. Ai dan wat wult meekriegn van de gids muj niet met un te grote groep ween. Dur wurn vetelt det un militair un plan had teegn de armoede. Hij hef in Drente un bult grond ekocht umdet daor niet zo duur was vanwege de veengrond.

Lees verder »

Det was raak

Det was raak

LEMELERVELD – Ut kan un keer gebeurn. Dur was un koppel det saam nor un verjaordag wol en ze gung met de auto dur op an. Ze haan de tied en kon mooi kalm an doen. Ze naam de parallelweg waorie ok mag 60 km mag jaagn. Dur kwaam un bochte an dus ze mossen nog zachter jaag aans zoj uut de bochte knapn.

Lees verder »

De zolder

De zolder

LEMELERVELD – Dur is un plaatse waor assie niet vake komt of waor ie spuln neer gooit um ut uut zicht te hem. Ai ut beneden op de werkvloere laot lign kriej a gauw de name van rommelboer. Dus wel bewaarn, mar uut zicht. De tied um ut dan op zolder netties  op te bergen ister vake niet, dus gooi mar un bult niemand diet zut.

Lees verder »

Opruum mut mags

Opruum mut mags

LEMELERVELD – Kwas ens de boel ant opruum um ut weer toonbaar te maakn. Ai un terras hebt mut det wel bie ehaoln wurn, zo detter gien bulten blad kump te lign. Ok kunter in de oprit koeln en gaatn kom en ast dan reegnt staot daor ait plassen. Aster dan luu deurhen loopt kriegt die natte voetn.. Um det te veurkom muj det repareern.

Lees verder »

Ai ut onkruud mar kunt zien

Ai ut onkruud mar kunt zien

LEMELERVELD – Pas wurn ik ebelt ok bie iemand ut onkruud  wol schoffeln, zodet ut der better zol uutzien in de tuun. Ikke dren en ant schoffeln en ik waas al un schoffie bezig. Verderop was un oldere vrouwe ok in heur tuun bezig. Zie keek nor mie en reup: “Zo Bertha ok bezig in de tuun?” Ik dache dek ut niet goed eheurt had en leup eem nor die vrouwe of ze mie noe wol beledigen of zo.

Lees verder »

Votgooin

Votgooin

LEMELERVELD – Ai is gaot verhuusn, kump ut veur dei drachter komt hoeveule spuln en rommel ie eigenluk hebt. Ai alles mee wult verhuusn, zuj aorig ant slepn kom. Noe hei de kans um  de veuraod spuln uut te gon dun, want ie komt noe ding teegn waorvan ie oe ofvraogt waj dur nog mee mut. Ie kunt gon steln dei ut ait nog weg kunt gooin, mar dan goj allenig mar  rommel verplaatsen en det zol toch zunde van de tied ween.

Lees verder »

Eem opletten

Eem opletten

LEMELERVELD – Dur zat un echtpaar in un restaurant um te gaon etten. Ze bewonderden ut gebouw, wat un olde boerderije wes was. Ze haan ut mooi verbouwd as restaurant. Dur zat un bult volk a bin te bunkern. Ze vreugn ofter nog ruumte was veur hun. En ja heur bie un raam waster nog un teufeltie veur hun. Toen ze neer eploft waarn kwaamp de bediening ofter nog wat te drinkn veuraf neudig was.

Lees verder »