An kom weien

An kom weien

LEMELERVELD – Un jonge kerl kwaamp bie zien olders op bezuuk. Tolde koppel hung wat in hun stoeln en de jonge kerl wol eem wat aktie, dus hij gunk ant koffiezetn.  Zien olders zetn nog koffie op un olderwetse manier. Ze geuten hiet water op koffieboon in un filter. Die fulter stond dan op un thermosflesse en det is dan ok wel logisch.

Lees verder »

Ziejt nog zitn?

Ziejt nog zitn?

LEMELERVELD – Un stel gung nor un opticien. De vrouwe had gedoe met de oogn,dus eerst nor de huusarts. Die vertrouwen ut niet helemaol en zei dan ok det un bezuuk bie de opticien wel verstandig was. Die hebt veul bettere apparatuur en die hebt ok contact met un oogarts. Dan mar durhen.

Lees verder »

Eem drop uut

Eem drop uut

LEMELERVELD – Met de chauffeurs van de buurtbusse gung wiele met de busse nor Veenhuizen. Wie begun met koffie en cake. Daornao wun wiele innedeelt in drie groepn, want de busse hef kats volle zeten. Ai dan wat wult meekriegn van de gids muj niet met un te grote groep ween. Dur wurn vetelt det un militair un plan had teegn de armoede. Hij hef in Drente un bult grond ekocht umdet daor niet zo duur was vanwege de veengrond.

Lees verder »

Det was raak

Det was raak

LEMELERVELD – Ut kan un keer gebeurn. Dur was un koppel det saam nor un verjaordag wol en ze gung met de auto dur op an. Ze haan de tied en kon mooi kalm an doen. Ze naam de parallelweg waorie ok mag 60 km mag jaagn. Dur kwaam un bochte an dus ze mossen nog zachter jaag aans zoj uut de bochte knapn.

Lees verder »

De zolder

De zolder

LEMELERVELD – Dur is un plaatse waor assie niet vake komt of waor ie spuln neer gooit um ut uut zicht te hem. Ai ut beneden op de werkvloere laot lign kriej a gauw de name van rommelboer. Dus wel bewaarn, mar uut zicht. De tied um ut dan op zolder netties  op te bergen ister vake niet, dus gooi mar un bult niemand diet zut.

Lees verder »

Opruum mut mags

Opruum mut mags

LEMELERVELD – Kwas ens de boel ant opruum um ut weer toonbaar te maakn. Ai un terras hebt mut det wel bie ehaoln wurn, zo detter gien bulten blad kump te lign. Ok kunter in de oprit koeln en gaatn kom en ast dan reegnt staot daor ait plassen. Aster dan luu deurhen loopt kriegt die natte voetn.. Um det te veurkom muj det repareern.

Lees verder »

Ai ut onkruud mar kunt zien

Ai ut onkruud mar kunt zien

LEMELERVELD – Pas wurn ik ebelt ok bie iemand ut onkruud  wol schoffeln, zodet ut der better zol uutzien in de tuun. Ikke dren en ant schoffeln en ik waas al un schoffie bezig. Verderop was un oldere vrouwe ok in heur tuun bezig. Zie keek nor mie en reup: “Zo Bertha ok bezig in de tuun?” Ik dache dek ut niet goed eheurt had en leup eem nor die vrouwe of ze mie noe wol beledigen of zo.

Lees verder »

Votgooin

Votgooin

LEMELERVELD – Ai is gaot verhuusn, kump ut veur dei drachter komt hoeveule spuln en rommel ie eigenluk hebt. Ai alles mee wult verhuusn, zuj aorig ant slepn kom. Noe hei de kans um  de veuraod spuln uut te gon dun, want ie komt noe ding teegn waorvan ie oe ofvraogt waj dur nog mee mut. Ie kunt gon steln dei ut ait nog weg kunt gooin, mar dan goj allenig mar  rommel verplaatsen en det zol toch zunde van de tied ween.

Lees verder »

Eem opletten

Eem opletten

LEMELERVELD – Dur zat un echtpaar in un restaurant um te gaon etten. Ze bewonderden ut gebouw, wat un olde boerderije wes was. Ze haan ut mooi verbouwd as restaurant. Dur zat un bult volk a bin te bunkern. Ze vreugn ofter nog ruumte was veur hun. En ja heur bie un raam waster nog un teufeltie veur hun. Toen ze neer eploft waarn kwaamp de bediening ofter nog wat te drinkn veuraf neudig was.

Lees verder »

Zo kumpter nog van

Zo kumpter nog van

LEMELERVELD – Bie un kerl waas ikke ant helpn. Toen ut al nao twaalfen was, zei die kerl det wiele eem nor zien huus ging um wat te etten. Hij wol mie zelfs un ei gon bakn. Dus toen wiele bie zien vrouwe bin kwaam, zei ik dek heur kerl zo gek ekreegn had dette un ei veur mie wol gon bakn. De vrouwe was stom verbaasd dek det veur mekare had kun kreegn, want det had hij nog nooit veur haar edaone.

Lees verder »

Ut kump zo mar op

Ut kump zo mar op

LEMELERVELD – Un mense leert praoten deur wat ze heurt as anderen wat zegt. Ze imiteert watter rond um henne allemaol gebabbelt wurd. Int begin weet ze nog niet alle weurties en aster dan iets beneumd mut wurn verzint ze iets um ut duudeluk te maakn.

Lees verder »

Misgriepn

Misgriepn

LEMELERVELD – Ai ewent bint dei ait un bulte op veurraod hebt, hebbie niet zo gauw last dei un keer misgriept. Misgriepn kan ok ens aans an lign. Ie hebt rap un brille neudig of un bettere brille, want ie griept der steeds naost. Ut kan ok ze ween dei te rap bint um iets te pakn of dei oen jatten niet goed meer anstuurt.

Lees verder »

Ut zal oe mar gebeurn

LEMELERVELD – In disse tied kump ut nogal is veur dei mist hebt. Ai dan met de auto vort mut, kan de mist mangs zo dikke ween dei gin zak meer ziet. Op weegn waor as gien streepn of lanteernpaoln bint, kuj de weg helemaol niet meer zien. Veurdeit weet stao ie iniens in de berm of nog erger in un sloot of teegn un boom.

Lees verder »

Ut mut met gank

Ut mut met gank

LEMELERVELD – Noe hebt ze overal krap an personeel. Aster dan wel personeel is,  mut die ok zo veul mogeluk doen in zo weinig mogeluk tied. Un baas kan dan met minder personeel meer werk doen. Daorveur muj mangs wat verzin um det personeel sneller iets te laoten doen dan wanneer ze det werk op de olde manier ait deun.

Lees verder »

Ut moster toch weer anne hang wurn

Ut moster toch weer anne hang wurn

LEMELERVELD – Dur mos un koppel peerden in un weiland. De hekken daorveur waarn echt un zooitje. De hekn zaten tussen twee spoorbielzen. De hengsels waarn kats verbuugt en an de iene kante zaten helemaol gin doemn(schaniern) meer in. Dur mossen eerst nieuwe doemn oppehaalt wurn en de bedoeling was noe um die doemn met draodenden an de paol vaste te maakn.

Lees verder »

Tja mangs muj wat

LEMELERVELD – Kep is eheurt van un kerl die bie iemand in de tuun bezig was. Dur mos un bult gebeurn en det zol dan ok un tietie duurn. De mensen waore bie in de tuun was, mossen un tietie ens aans hen en zoln un poosie weg bliemn. Ut vertrouwn met die tuunman  was nog niet zo goed oppebouwt det ze gelieke alle deurn lus leuten.

Lees verder »

Un bettie helpn

LEMELERVELD – Un vrouwe waor ik a jaoren in de tuun ehulpen heb, mos iniens nor un verpleeghuus umdet ut allenig woon nie meer kon. Ik bin in det verpleeghuus un keer op bezuuk ewes bie heur. Zie kreeg genog anloop en toen ik der ware was zie niet goed aanspekbaar. Ik gao daor niet un bettie veur de vuute van heur familie loopn en waar der un tied nie meer ewes.

Lees verder »

Ut kan kats aans wurn

Ut kan kats aans wurn

LEMELERVELD – Plannen van iets kuj van te veuren doen, mar det kan mangs heel anders wurn. Aster wat gebeurn mut waor hulpe bie neudig is, kant gebeurn det der iniens hulpe kump waor helemaol niet anne dacht is. Of dur kump hulpe die nooit verwacht was. As ut werk waor ie veur komt al edaone is, muj niet metiene zegn dei dan weer kunt gaon.

Lees verder »

Ens mut det toch kun

Ens mut det toch kun

LEMELERVELD – Assie noe graag op kamers wult, is det bienao niet meer te betaaln. Ie wult toch wel graag ens aans woon as bie oe va en moe. As die genog ruumte in huus hebt kuj dan probeern um un ruumte veur oe zelf te maakn, zodei niet meer bie menare op de lippe zit.

Lees verder »

Heft ok esmaakt?

Heft ok esmaakt?

LEMELERVELD  – Etten daor kuj lange over naodenkn of gauw aofhandeln. Mar an taofel kunter ok hele gesprekn evoert wurn. Ast mar spontaan giet en niet praotn um te praotn.  Opgegruit in un groot gezin bink ewent biet etten dei der bie mossen ween biet opscheppen aans wast op. Veur de persoon diet klaor emaakt had, waster nie vake te heurn hoe offet etten was.

Lees verder »

Uutkieken wai doet

Uutkieken wai doet

LEMELERVELD – Ai bie luu komt die niet al te gaonde meer bint, kunt die oe vraogn ai ok eem koffie wult gaon zetn. Ik bin det welle went det luu ut te veule gedoe vindt um zelf koffie te zetn en ut wel makkeluk vindt as un ander ut dut. Dus ik begin deran en kan mie der meestal goed mee redden. Ik rop gewoon allerlei kasten en lades lus en kan dan zo vinden wak neudig hebbe.

Lees verder »

Wat muj noe?

Wat muj noe?

LEMELERVELD – Ie bint al jaoren int zelfde werk an de gank. Ie hebt al verschillende functies in det werk ehad en de leste jaorn doeit vanuut huus en zonder personeel. Ens veul ie nog wel de uutdaging um weer wat aans te gaon doen. De huuzenprie- zen vliegt noe helemaol uut de panne. Ut geld zit in de stiene.

Lees verder »

Tja, ie mut mangs wat

Tja, ie mut mangs wat

LEMELERVELD – Ai allenig komt te staon, kant gebeurn dei weer kundigheid op doet an iemand aans. Ie hoeft niet gelieke bie mekare te kroepn, mar ie kunt wel leuke dingn met menare doen. As  de leeftied nogal verschilt, kan de andere kante van de kundigheid gaon naodenkn over ut older wurn. Die kan dan gaon denkn det ze gin bejaardenverzorgster wul wurn.

Lees verder »

Un bult lawaai

Un bult lawaai

LEMELERVELD – Toen ik nog werk deut waordeur ik bie mensen in de tuun kwaame, kont gebeurn dei ok welles in un binnentuuntie kwaam.  Wiele waarn daor mooi ant werk en dur stond un kippenhok in die tuun. Daor zaten kippen en un haane in. Tja aans koit ok gien kippenhok neum.  Wiele kreegn koffie toen ut tied daorveur was en haan ut met de baas vant huus over ut gekuukel van de haane.

Lees verder »

Knooien

Knooien

LEMELERVELD – Ie kunt op allerlei maniern ant knooien ween. De iene keer ist ai ant prutsen bint umdei de echte hulpe niet durft te vraogn of umdet ut dan te duurt wurd. De andere keer ist as iemand allerjesus veule tied neudig hef um zien ding te doen. As andern dan op oe mun wachten, mut die niet  gaon dram en oe opjaagn. Dan kant mangs nog langer duurn.

Lees verder »

Ut mut nog wat wurn

Ut mut nog wat wurn

LEMELERVELD – Iemand had un olde muure staon, waor un stuk van weg was. Ik mosse de begruuing eem weghaaln um zo de stien weer zichtbaar te maakn. Dur lag allemaol grus en zand overheene en ak dur weer stien op wol metseln mos ik eerst zien waor ik op kon metseln.  De man had un half zakkie olde potland, wat al keihard ewurn was.

Lees verder »

Ie mun dur mangs wat op verzin

Ie mun dur mangs wat op verzin

LEMELERVELD  – Um in goeie foto bie mien stukkies te kriegn, muj mangs wat uutfigulieren. Dan muj ut doen mer spuln diej daorveur  kunt gebruukn. De foto mut ok nog an beoaalde eisen voldoen, aans ist gin goeie reclame veur Dalfsernet . De foto wurd emaakt mer de telefoon en as det un old apparaat is of zo’n goedkoop geval zitter vake gin al te beste camera op.

Lees verder »

Ai ze mar kunt vangn

Ai ze mar kunt vangn

LEMELERVELD – Kep ooit bie un boer in de polder gewerkt. Ik bleefe deur de weeke daor ok slaopn, want op neer nor huus rieden was un bettie onzin ak  ’s mens mos methelpen biet melken van de koeien.  As ik dan ’s avonds bie die luu in huus ware, wok hun niet teveule op de lippe zitn.

Lees verder »

Ut blef allemaol utzelfde

Ut blef allemaol utzelfde

LEMELERVELD – Dur was un programma over voetbal op televisie. Det hieten Voetbal inside en later  Vandaag inside. Daorin wurn un bettie ouwehoert over voetbal, mar ok over andere maatschappeluke dingn. Toen det aorig populair wun, kwaam dur gelieke meer van det soort programma’s.

Lees verder »

Ie kunt mangs aans gaon bekieken

Ie kunt mangs aans gaon bekieken

LEMELERVELD – Un vrouwe hef un tuun met daornaost un inrit naor un weiland van un boer. De relatie met die boer is niet echt prettig. Der lup un sloot op de grens van heur tuun en det weiland.  Ut mense hef ooit iemand der bie ehaalt um de kadasterpaolen uut te meetn. De boer dut daor nie veule op uut en hef de halve sloot a dichtegooit en giet dan klaagn det de vrouwe heur tuunpruttel better mut snoeien, umdet ut allemaol overhsngt op zien weiland.

Lees verder »