Un horlogebantie past wel of niet

Un horlogebantie past wel of niet

LEMELERVELD – In al die jaorn dek un horloge hebbe had, hek al verschillende banties ehad. Ik heb zo’n bakkie met oale banties. Ak is un ander bantie neudig hebbe, hak wat pruttel op veurraod. Die pennegies waor ut bantie mee ant horloge zit, binter in alle maotn en ai geluk hebt past ut ok nog in oen eign horloge as det mut.

Lees verder »

Det was aorig krap

LEMELERVELD – Un stellegie wol saam met hun zeune eem un paar daagn drop uut. In de plaatse waor ze hen woln, waster genog te bekiekn. Noe mossen ze nog un slaopplekke zien te vin. Um hen en weer te gon jaagn zol niet verstandig ween, want de benzine wurd al maar duurder.

Lees verder »

Zolt ween undet aans weg zol weien?

Zolt ween undet aans weg zol weien?

LEMELERVELD – Un stellegie wol ens gaon etten en keus veur un restaurant, toen ze un weekentie vort waarn. Dur was plaaste zat, dus daor lag ut niet an. Ze kreegn un menukaarte met bienao allenig mar vis daorop. Tja ut was ok un plaaste kurt bie de zee en dan kuj det ok verwachten.. Ach um ait mar gehaktbaln of schnitsel te nem,  dan kuj ok iens war anders probeern. Dus haan ze noe un vissie besteld.

Lees verder »

Eem biehaoln

Eem biehaoln

LEMELERVELD – Un oldere vrouwe hef un huussie op un camping. Zie kumpter nie vake, mar van de campingbaas muj de boel umme oen spullegie netties biehaoln, aans kriej un boete an de konte smeert.  Ut onkruud op ut straotie detter lig, kuj kapotspuitn.  Zie hef  zo’n rugspuite bie ut huussie en wol dur noe eem hen gaon met un hulpe durbie.

Lees verder »

Kiekn of doarmee ok wul

Kiekn of doarmee ok wul

LEMELERVELD – Un oldere vrouwe wol graag detter bie heur in de tuun un bettie snoeit zol wurn. Zie leup zelf a met un wandelstok rond te banjern en kon dus zelf niet zoveule meer trechte kriegn. Zie had noe un hulpe kun regeln en die begon met de leegere struukn te knipn. De vrouwe had un heggescheere met un snoer deran en det nuumt ze dan een electrisch geval.

Lees verder »

Bier tappen muj leern deur het te doen

Bier tappen muj leern deur het te doen

LEMELERVELD – Un kerl wol meedoen an un biertapwedstrijd. Daor deunder veule an met. Sommigen zult wel meedoen veur ut gratis bier det ze dan kriegt. Dan wurter un bonke bier etapt um te oefenen en det mut ze ok kwiet, want ie kunt ok niet alles weggooin. Aster un biertie tap t wurd, wuj un mooi laogie schoem en niet un glas met bienao allenig mar schoem.

Lees verder »

Tjja ait niet aans wult

Tjja ait niet aans wult

LEMELERVELD –  Un vrouwe hef un huussie met un zittie daorveur. Daor kuj met goed weer merakel mooi zitn, mar bie reegn kant daor nat wurn. Um daor te kom vanuut de tuun muj un opstappie op en dan kommie op un holten ondergrond waor dan weer stoeln en un taofel staot. Die holten ondergrond is emaakt van det hard holt, wat dan machtig lange mut metgaon.

Lees verder »

Toch mar eem schone maakn

Toch mar eem schone maakn

LEMELERVELD – Met dit warme weer ist merakel handig ai un hottub in de tuun hebt staon. Ai dur noe gebruuk van wult maakn mutter eerst schonemaakt wurn. Un emmer met bursels en allerlei doekn en lapn ston a klaor um mee an de gank te gaon. Ut water waster a uut haalt.  Ut dekzeil terugge slaon en toen koj zien detter un bult zand en takkengerei op de bodem lag.

Lees verder »

Alles um dreuge te bliem

Alles um dreuge te bliem

LEMELERVELD – Wiele gung nor un verjaordagsfeessie. Twas nog mooi weer, dus kon wiele buutn in de tuun zitn. Dur ston a stoeln en taofels onder partytenten klaor en det gunk mooi. Det wurn aans toent begon te reegn en zelfs onweern. Veur sommigen wurn ut bliem zitn noe minder leuk, want die bleem niet meer dreuge. Dur wurn rap un stuk zeil bie eslept en an de rand van de partytente knupt.

Lees verder »

Peerd det rookt

LEMELERVELD – s’Mons zit moe  Dienemeuje en Hendekoom zo as gebrukelijk um tien uur an de koffie, ja zo wön Dinie en Hendrik in familiekring en naoberschap eneumd.  Ondanks hun grieze zilverkleurig haor wààn ze toch nog kwiek in hun doen en laoten, ja zie tel’n  nog wel met in de buurte.    

Lees verder »

Det mut toch ok kun

Det mut toch ok kun

LEMELERVELD – Un kippnboer had un paar schuurn vol met kipn. In iene schuure zaatn kuukens. Ie weet wel van det kleine spul. Op un gegeem moment waarn de kuukens old genog det ze nor un andere schuure mossen. Daor krieg ze dan ander voer en hebt ze ok meer ruumte. Det mut allemaol veur de vergunning.

Lees verder »

Waor ist begin?

Waor ist begin?

LEMELERVELD – Assie iets an menare wult plakn, kuj det op allerlei maniern doen. Plakband is daor heel goed veur. Noe hei plakband in allerlei soorten en kleurn en ut wurd mangs ok tape eneumt. Tape kuj mangs ok zo aofscheurn en dan hei ok gien scheere of mes neudig. Assie noe van det gewone transparante plakband hebt, kuj mangs met meuite ut begin vin.

Lees verder »

Ait niet weet….

Ait niet weet….

LEMELERVELD – Un vrouwe wol de hegge veurt huus eknipt hem. Volgens haar stond die hegge op de grond van de buurvrouwe. An heur kante knippen zol kun en det de andere kante ok eknipt mos wurn kon gewoon volgens heur. Ok van de boomkante wol ze dur flink wat aof,want dan kon ze better van zich aofkiekn.

Lees verder »

Met de boot op pad

Met de boot op pad

LEMELERVELD –  Un oldere vrouw hef un huussie op un camping kurt biet water. Heur kinder komt mangs bie heur op bezeuk asse tied hebt en det gebeurt niet vake. Dus ut mense kumpter vake allenig. De vaste bezeukers van de camping kent heur goed umdet ze a jaorn daor kump. Zie hef zelf ok met un zeilboot evaarn. Det was un grote hobby van heur. Die zeilboot stiet noe bie heur huus in de schuure op un anhanger. Bie heur huussie op de camping hef ze noe un motorbeutie.

Lees verder »

Ut mut wel schone bliem

Ut mut wel schone bliem

LEMELERVELD – Assie mangs buschauffeur bint, kant gebeurn dei gaot sopn en de boel ondersmeert. Dur zit mangs wachttied tussen oen ritten. Ie kunt dan uut de neuse gaon vretn, mar die is ok un keer leug. Klooin op oen telefoon is noe erg populair. Ie kunt ok un kraante van huus metnem en un kuppie koffie daorbie is zo gek nog niet.

Lees verder »

Ie mut dran ai ut netties wult hem

Ie mut dran ai ut netties wult hem

LEMELERVELD – Un stien oprit die hef ut naodeel detter allemaol onkruud kan gaon gruujn in de voegen van die stienen. Dan muj dur wat op verzin umdet druut te kriegn. Assie noe beton estort haan, dan hai ok gien voegen waor det onkruud kon gaon gruujn. Mar ie hebt det niet, dus kiek: ut onkruud kump gezellig   terugge en ie kunter mee gangs um ut weg te kriegn.

Lees verder »

Ast niet dut heij dur niks an

Ast niet dut heij dur niks an

LEMELERVELD – In de schuure hei un zitmeier staon. In de winter heffe daor un tied stille staone. Noe ut grus weer umeit kan wurn, wuj  de zitmeier weer gebruukn. Mar de accu is noe kats leug eloopn. Dus anstarten wul niet meer. Overstarten vanaof un auto mut wuln, mar de schuure stiet op un plaatse waor ie met de auto niet kunt kom en um de zitmeier helemaol nor veurn te drukken daor  goj niet an begin.

Lees verder »

Gruuten kan vervelend wurn

Gruuten kan vervelend wurn

LEMELERVELD – Ie hebt un mooi zittie veurt huus, mar ie woont aorig strak an de weg. Assie dan mooi in de zunne buutn zit te genietn van oen kuppie koffie wurdie deur iederiene die langs kump jaagn vriendeluk begruut. Det is machtig leuk, mar assie wat ant leesn bint of ie hebt bezuuk wurdie steeds offle leidt deur al det gegruut.

Lees verder »

Ut hoefter niet op te lieken

Ut hoefter niet op te lieken

LEMELERVELD – Un oldere vrouwe die kats alllenig woont  op ut platte land hef  drie zeuns. Iene  van  die jongs is begravenisondernemer. Det soort luu hebt as bedrijfsauto un liekenauto.  As die zeune  toevallig in de buurte van zien moe  is met zien dienstauto en hij wul eem bij heur anwippen veur un kuppie koffie mut hij wel in de gaatn hem det de buurn van zien moe metiene gaot denkn detter wat an de hand is bie haar.

Lees verder »

Waor zakt tis over hem

Waor zakt tis over hem

LEMELERVELD – Ai mut zeukn nor un onderwerp um ut over te hem, kant mangs gebeurn dei niks meer weet te verzin. Ding bedenkn die nens op slaot, is dan gien goed plan. Ok um allerlei zaakn in de wereld te gooin, umdet ie det noe ienmaol zo vind is ok gewaogd. Daor kuj andern mee beledigen of kwetsen en det zol de bedoeling niet ween, dur is a genog trammelant.

Lees verder »

Hoe kriej de klere dan schone

Hoe kriej de klere dan schone

LEMELERVELD – Um te woon in un vakantiehuus dan muj oe mangs oarig anpassen. Astal un older huusie is zol de stroomtoestand vake kats olderwets ween. Dan kant gebeurn det un wasmachine daor heel niet neerezet kan wurn. De stroomkaste is veuls te zwak um un wasmachine te kun gebruukn. Oen kleern kriegie dan niet meer schoone en wat  muj dan as die kleern zo smerig bint dei dur met goed fatsoen niet meer kunt rondloopn. Of deur de bende die in en an oen kleern zit kriegie ze bienao niet uut of annetrukn.

Lees verder »

Ast mut, mut gebeurn

Ast mut, mut gebeurn

LEMELERVELD – Dur bint van die daagn dan maai de vlagge uuthangn. Ik zaage un kerl met un trappe bie zien diggie waor de vlaggenstok in mut. De kerl was iets older as mie en ik wolt niet meemaakn det hij van de trappie zol aofsodermietern en beut an um hem te gaon helpn. Kiek as ikke dur aof zol valn det is niet zo’n erg, want ik ben iets smeuieriger in de botn as hij.

Lees verder »

Tja hoe muj det noe opetten?

Tja hoe muj det noe opetten?

LEMELERVELD  – Um toch fatsoenluk over te komn, muj mangs verrekte goed weetn hoe offie sommige dinge mut etten. Noe hek ut niet over van det hele dure onbekende etten, mar gewoon over tompoezen. Bie oranjefeesten giet iederiene iniens tompoezen etten veur ut Hollands geveul. De vraoge is noe hoeij zoiets op gaot etten.

Lees verder »

Ut kan mangs raar liekn

LEMELERVELD – Un auro is merakel makkeluk um bosschopn te doen. Ai zelf biet loopn un bettie piene veult kaun auto dan goed te passe kom, ai buutn ut centrum woont. Ie zoln kun denkn det un entie loopn juust goed is veur de soepelheid van de biene. De piene die noe al hebt kan dur ok slimmer van wurn.

Lees verder »

Ai durmee wult loopn, mujt zelf bekieken

Ai durmee wult loopn, mujt zelf bekieken

LEMELERVELD – Als echtpaar kant gebeurn detter ientie allenig overblef. Zoiets heurt biet leem zegt ze en ut zal een lastige tied wurn voor degene die achter blef.  Ut zal  wen wurn um noe alles allenig te doen. Ut kan ween deur relatieprobleem mar ok deur ut overlijden van iene van de beiden. As det zo is zal dur vake nog un bult spuln ween van de afwezige.

Lees verder »

Tja ai ze niet kunt vang

Tja ai ze niet kunt vang

LEMELERVELD – Un kerl hef un koppel kipn in un renne loopn. Die kipn hebt ok nog un hok durbie veur ut voer en daor kunt ze ok nog eier legn asse det wult. Dur zit gien haane bie, dus die kipn hebt un mooi luuze leem umdet ze niet hoeft te bruuien. Det luuze leem mut ok weer niet te gek wurn, want luuze bie kipn det muj niet hem.

Lees verder »

En loopn woln ze toen wel

En loopn woln ze toen wel

LEMELERVELD – Un oldere kerl had wat te verteln over vrogger in de oorlog. Hij was de zeune van un grote bijenholder. Die gung vake met zien bijenkassen op reis um zo verschillende soorten honing te kriegn. Daorveur hadde grote auto’s, mar die wurn in de oorlog ok inne vordert. Dan stoj iniens met ut probleem hoe mut die kassen noe verplaatst wurn um de soorten honing te kriegn.

Lees verder »