Besluit N348 Lemelerveld

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een besluit genomen over de gefaseerde verbetering van de N348. De weg krijgt aan de noord- en aan de zuidkant van Lemelerveld twee gelijkvloerse aansluitingen. De aansluitingen worden voorzien van verkeerslichten. Om de geluidsoverlast in het centrum van Lemelerveld te beperken wordt bij Lemelerveld een maximum snelheid van 70 km/uur ingevoerd.

Gelijktijdig wordt de huidige centrumaansluiting opgeheven. De kosten van deze maatregelen bedragen ca. € 4,5 miljoen. Deze oplossing voor de aansluiting bij Lemelerveld past bij het streven van provincie en gemeente om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren en bij een gefaseerde inrichting van de N 348 als een regionale stroomweg. Provinciale Staten nemen in het najaar een besluit over de plannen. De planvorming en uitvoering worden zo spoedig mogelijk gestart.

Het uiteindelijke doel is om op (middel) lange termijn de N 348 buiten Lemelerveld in te richten als een regionale stroomweg met een maximum snelheid van 100 km/uur en ongelijkvloerse kruisingen. Begin 2011 neemt de provincie een besluit over de uitwerking en aanpak van de tweede en derde fase.

Lemelerveld blij met oplossing N348

Lemelerveld- Plaatselijk Belang Lemelerveld, Ondernemersvereniging Lemelerveld en de gemeente Dalfsen zijn erg content met het voorstel van GS van Overijssel voor de N348. Met de verkeerregelinstallaties (VRI’s) worden zowel Lemelerveld-Noord als -Zuid ontsloten, een langgekoesterde wens van de inwoners van Lemelerveld. De vereniging voor Plaatselijk Belang en de Ondernemersvereniging Lemelerveld gaan in een brainstormsessie samen met Gemeente Dalfsen en Provincie Overijssel schetsen wat de gevolgen van deze oplossing zijn. De insteek is om samen tot de best mogelijke en meest veilige verkeerssituatie te komen.

De voorgestelde oplossing betekent voor de Gemeente Dalfsen dat ook gestart kan worden met de uitbreiding van het bedrijventerrein in Lemelerveld, om ruimte te creëren voor met name lokale ondernemers. Op 12 oktober geeft de Vereniging voor Plaatselijk Belang samen met de Gemeente een toelichting op dit onderwerp tijdens de jaarlijkse informatieavond in Lemelerveld. Op 19 oktober spreekt de Ondernemersvereniging hierover.

Als voor deze oplossing draagvlak blijkt, zullen de besturen van Plaatselijk Belang Lemelerveld, Ondernemersvereniging Lemelerveld en het gemeentebestuur van Dalfsen bij Provinciale Staten aandringen om snel groen licht te geven voor de uitvoering van de plannen.

In deze bijlage (PDF-bestand) vindt u een kaartje aan met daarop de korte en (middel)lange termijn maatregelen voor de N 348 Raalte-Ommen.

Artikel delen: