Alle berichten van De Redactie

Klankbordgroep Zinsitief

DALFSEN – Wilt u meedenken over zingeving? Zingeving draagt bij aan een goed, gezond en zinvol leven. Het is van belang bij het voorbereiden op goed ouder worden en deelnemen aan de samenleving. Vroegtijdige signalering van zingevingsvragen en professionele ondersteuning kan helpen om gezondheidsproblemen te voorkomen die ontstaan door gebrek aan zingeving, en bijdragen aan een beter en zinvoller leven.

Lees verder »

Grauwpieper

Grauwpieper

DALFSEN – De heggenmussen zijn kleine, grijsbruine vogels van berg-, en bosgebieden waar ze het meest op de grond of in laag struikgewas gezien worden. Ook in steden en dorpen zijn zij niet zeldzaam maar worden door de gemiddelde burger nauwelijks opgemerkt. Het mannetje zingt bij de eerste lentedagen, openlijk in de top van een struik of boom.

Lees verder »

Dode zwaan Bellingeweer

Dode zwaan Bellingeweer

DALFSEN – Vanmorgen vroeg zwom er maar één zwaan in de Vecht bij Bellingeweer. Wat een mooie start van de dag, prachtige zon over het landschap van Bellingeweer. Mooie omstandigheden voor het maken van foto’s. De zwaan zwom mooi door mijn beeld, maar was wel alleen. Vreemd! Even later zag ik de andere zwaan aan de kant van het pad liggen. Ook al aangevreten.

Lees verder »