geld is op voor de natuur

DALFSEN –  ZWOLLE – Voor de aankop van grond voor nieuwe natuur is in Overijssel geen geld meer. Het nieuwe kabinet zet drastisch het mes in alle natuurbeleid om de staatsfinanciën op orde te brengen. De consequenties voor het groen in Overijssel zijn groot. Natuurorganisaties willen redden wat er nog te redden is.

Krakend komt het natuurbeleid in Overijssel tot volledige stilstand. Er wordt geen vierkante meter grond meer voor natuur aangekocht. Het geld in Zwolle is op en een nieuw kabinet kondigt aan diep te gaan snijden in het natuurbudget. Het groene netwerk van natuurgebieden dreigt een onafgemaakt project te worden. Natuurorganisaties treuren, maar boeren zijn er niet rouwig om dat projecten als de Ecologische Hoofd Structuur, Natura2000 en de Nationale Landschappen nu worden stilgezet.

Volgens gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel is er geen andere uitweg: de kas met rijksgeld is leeg, de provincie wil niet langer voorschieten en bovendien kondigt het nieuwe kabinet ingrijpende bezuinigingen op natuur aan. Het doel, een provincie met grote en waardevolle natuurgebieden die aan elkaar zijn gekoppeld met groene verbindingszones, wordt voorlopig in de ijskast gezet. Misschien wordt het wel nooit voltooid.

En dat terwijl Overijssel zeer succesvol was bij het natuurherstel. Verpieterde heidegebieden, verdroogde hoogvenen en kwijnende beekbossen leefden weer op door intensief beheer en vooral uitbreiding van de oppervlaktes natuur. Er werden ecoducten aangelegd en contracten gesloten met boeren voor natuurbeheer op landbouwgrond. Er verschenen overal orchideeën, de heide kleurt weer paars, zeldzame dieren als nachtzwaluw en gentiaanblauwtje namen weer toe en er worden in Twente zelfs weer dassen en edelherten gezien. (bron tubancia)

Artikel delen: