Benoeming griffier: Nieuwe griffier voor Dalfsen

griffier.jpg

Dalfsen – Het Presidium van de Dalfser gemeenteraad stelt de gemeenteraad voor om mevrouw Nancy Ynema tot griffier te benoemen.

 Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 18 oktober. De nieuwe griffier start haar werkzaamheden in Dalfsen zo snel mogelijk na de benoeming.

Nancy Ynema is 29 jaar en woonachtig in Leeuwarden. Momenteel werkt zij als griffier in de gemeente Kollumerland.

Artikel delen: