Oplossing voor bevoorrading Waterfront gevonden

Dalfsen – Het college van B&W heeft besloten om het pand aan het Van Bruggenplein 2 (De Anne-Moon Burgemeester van Bruggenplein 2) en 2a in Dalfsen aan te kopen. Met de eigenaar is in de afgelopen periode overeenstemming bereikt over de aankoop. Door de aankoop is het voor de gemeente Dalfsen mogelijk een betere verkeersafwikkeling te realiseren in het plan Waterfront.

Het aangekochte pand wordt op termijn gesloopt zodat op deze plek een

ontsluitingsweg wordt aangelegd van het Van Bruggenplein naar het binnenterrein in de Beltestraat. De bevoorrading van de supermarkt zal dan plaatsvinden via de (verlengde) Beatrixstraat en de Molenstraat, waarbij de vrachtwagencombinaties na het bevoorraden van de supermarkt via de doorbraak en het Van Bruggenplein weer zullen vertrekken. De doorbraak kan ook worden gebruikt voor de bevoorrading aan de achterzijde van de winkels aan het Van Bruggenplein en voor het parkeren van de bewoners boven de winkels en de bewoners aan de zuidkant van de Molenstraat. Het college van B&W is van mening dat op deze wijze zo goed als mogelijk is tegemoet gekomen aan de bezwaren van alle bewoners van de Molenstraat. Tevens is de gemeente van mening dat de gekozen

oplossing een duidelijk kwalitatieve verbetering oplevert voor het plan Waterfront.

Meer informatie over het Waterfront is te vinden op www.waterfrontdalfsen.nl

Artikel delen: