Buitengebied krijgt structuurvisie en nieuw bestemmingsplan

Dalfsen/Nieuwleusen/Lemelerveld – In de raadsvergadering van september heeft de gemeenteraad voor de kernen in de gemeente Dalfsen een structuurvisie vastgesteld. Nu wordt ook gestart met het opstellen van een structuurvisie voor het buitengebied van de gemeente.

Daarnaast gaat de gemeente de huidige drie bestemmingsplannen buitengebied Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld actualiseren. Het opstellen van beide plannen is na een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan Bügel Hajema

Adviseurs. Zij zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. Het Plan van Aanpak is nu gereed en door burgemeester en wethouders vastgesteld en wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Op verschillende manieren kunnen inwoners meekijken met het proces om tot een structuurvisie en een

nieuw bestemmingsplan te komen. Binnenkort gaat de website www.buitengebieddalfsen.nl in de lucht en ook via KernPUNTEN (en dus ook dalfsennet), de gemeentelijke pagina in de Dalfser Marskramer worden de inwoners op de hoogte gehouden. Hier wordt ook aangekondigd wanneer en hoe inwoners met de gemeente mee kunnen kijken en reageren. Ook wordt een klankbordgroep ingesteld met leden van diverse belangenorganisaties, bijv. LTO en de plaatselijke belangen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Structuurvisie in het voorjaar

van 2012 en het bestemmingsplan in 2013 worden vastgesteld door de gemeenteraad. De eerste formele stappen zullen binnen kort al worden gezet om de procedure voor de benodigde milieu effectrapportage voor de structuurvisie te starten.

Artikel delen: