55-plussers aan de slag met wensen, ideeën of talenten

DALFSEN – In september is Landstede Welzijn gestart met Perspectief: een project om 55-plussers aan te moedigen om op hun eigen manier deel te (blijven) nemen aan het sociale en culturele leven. Het project, dat loopt tot september 2011, wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Overijssel.

Het project Perspectief biedt 55-plussers die wonen in de gemeenten Ommen, Raalte en Dalfsen de gelegenheid om talenten te ontwik- kelen of in te zetten. Om dromen of wensen te verwezenlijken en om kennis, vakmanschap of ervaringen te delen. Wie iets mist in de wijk, de buurt, de samenleving of daarbuiten kan daar op eigen wijze iets aan bijdragen. Bijvoorbeeld: – u wilt samen met anderen de geschiedenis van uw dorp in beeld brengen;

– u hebt op zolder een aantal zelfgemaakte kunstwerken liggen waaraan u een nieuwe bestemming wilt   geven; – u wilt mensen bij elkaar brengen om uw buurt groener te maken;

– u bent jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven en zou nu uw kennis en ervaring willen delen; – u wilt een kookclub oprichten voor en door buurtbewoners. Ondersteuning

Samen met u bekijkt Perspectief wat uw wensen zijn en hoeveel tijd u wilt besteden aan

het realiseren van uw idee.Vervolgens biedt Perspectief praktische ondersteuning op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar geschikte locaties, vrijwilligers, publiciteit, samenwerkingspartners, financiering of middelen. In alle gevallen blijft u de eigenaar van uw idee en zal de ondersteuning op maat aangeboden worden. Meerwaarde

De meerwaarde van Perspectief is dat het ouderen stimuleert om aan de gang te gaan met een idee, een wens of een talent. Zodat anderen er van kunnen leren, of er juist van kunnen profiteren, vertellen initiatiefnemers Anneke Aalders en Jan-Rienk Heuving. Natuurlijk kun je het ook zelf doen, maar het is nog fijner wanneer er iemand met je meedenkt. Wanneer je gebruik kunt maken van een netwerk of wanneer je samen met andere initiatiefnemers kunt brainstormen over de mogelijkheden of juist valkuilen van je idee. Meer weten of aanmelden?

In Ommen, Raalte en Dalfsen is er een medewerker van Landstede Welzijn die graag meer vertelt over mogelijkheden, een vrijblijvend oriëntatiegesprek aangaat, en/of samen met u een route uitstippelt zodat u aan de slag kunt met het initiatief.

Bel ons via 088-850 82 75 of mail naar Anneke Aalders, aaalders@landstede.nl (voor Raalte) of Jan-Rienk Heuving, jheuving@landstede.nl (voor Ommen en Dalfsen).

Artikel delen: